2020 Yılı Asgari Ücret Tutarı Bugünkü Resmi Gazetede Yayımlandı
Manşet

2021 Yılı Asgari Ücret Tutarları

01/01/2021 – 31/12/2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Asgari Ücret Günlük  119 lira 25 kuruş ,Aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanacaktır. Konuyla ilgili Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı […]

izin
Uncategorized

Ücretsiz İzin Uygulaması

4857 sayılı İş Kanununda açıkça ücretsiz izin tanımı yapılmamış ancak yıllık izin kullanacak olanlara, kadın işçilerin doğum yapması halinde doğum izinlerinden sonra ve kadın veya erkek işçilerin üç yasını doldurmamış çocuğu evlat edilmesi halinde ücretsiz […]

Süt İzni Kullandırma Esasları

Süt İzni Kullandırma Esasları

Emziren anne her çalışma günü içinde 1,5 saatlik emzirme izni kullanabilecektir. Bu izin anne yasal doğum iznini bitirdikten sonra başlar çocuk 1 yaşını doldurduğunda sona erer. Anne süt iznini hangi saatler arasında ve kaça bölerek […]

ESNAF AHİLİK SANDIĞI

ESNAF AHİLİK SANDIĞI

İşçiler için çıkarılan işsizlik sigortasına benzer şekilde, 6824 Sayılı Kanunla birlikte, bağımsız çalışan esnaflar için de Esnaf Ahilik Sandığı, 01.01.2020 tarihinden geçerli olarak kuruluyor.  ESNAF AHİLİK SANDIĞI KAPSAMI 4/b sigortalılığı kapsamında hizmet akdine bağlı olmaksızın […]

ocuk ve Genç İşçi Çalıştırırken Dikkat Edilecek Hususlar

Çocuk ve Genç İşçi Çalıştırırken Dikkat Edilecek Hususlar

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte;  Genç işçi : 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi, Çocuk işçi ise  : 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiyi ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. Söz konusu Yönetmeliğe […]

eksik gün kodları

SGK’ca Yeni eklenen “25-Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama” Eksik Gün nedeni Kodu Hk.

Yabancı uyruklu sigortalıların eksik gün bildirimleri konulu SGK Genel Yazısı yayınlanmıştır. Bu genel yazıya göre; yabancı uyruklu sigortalılar için seçilebilecek eksik gün nedenleri 1-İstirahat, 4-Gözaltına Alınma, 5-Tutukluluk, 8-Grev, 9-Lokavt, 10-Genel Hayatı Etkileyen Olaylar ve 11-Doğal […]

Gelir Vergisi

Yeni Gelir Vergisi Dilimleri ile Ulaşım Bedelinin Gelir Vergisinden İstisna Tutulmasını İçeren Kanun Yayımlandı

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDAKİ 7194 SAYILI  KANUN YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.   Bu kanun ile Çalışmaya hayatını ilgilendiren 2 önemli değişiklik yapılmıştır. 1) Gelir Vergisi […]

yerinde Kavga Çıkarmanın Hukuki Sonuçları

İşyerinde Kavga Çıkarmanın Hukuki Sonuçları

  İşyerinde iş barışı ve iş huzuru açısından pek istenmese de zaman zaman işçilerin sözlü tartışmalarının sataşmaya/kavgaya dönüştüğü görülmektedir. Sataşma söz veya fiili tecavüz anlamına gelen bir harekettir. İşçinin iş görme borcundan sonraki en önemli […]