Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı(KOSGEB), Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) ekonomideki rolünü, rekabet gücünü ve piyasa şartlarına uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla aşağıda yer alan destekleri sunmaktadır. Her destek türü için başvuru şartları ve destek oranları değişkenlik göstermektedir. Firmamız bu noktada iş gücü yükünüzü hafifletmek ve desteklerden maksimum düzeyde faydalanmanızı sağlamak için danışmanlık hizmeti sunmaktadır, her destek grubu ve türünde bilgi edinmek için irtibata geçebilirsiniz.

Detaylı bilgi için;

E-mail: [email protected]

Telefon:
+90 541 242 34 57
+90 505 682 31 47

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

Yeni kurulacak işletme için sağlanan destek programıdır. Bu destek türlerinden yaralanmak için önce girişimcilik sertifikası alınmalı sonra yeni işletme kurulmalı.

a)Geleneksel Girişimcilik destek programı (65.000 TL’ye kadar)

Girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir programdır.

Bu programa Geleneksel Girişimci Eğitimi’ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvurabilir.

b)İleri Girişimcilik destek programı (365.000 TL’ye kadar)

Genel olarak imalat sektöründeki belirlenen faaliyet alanlarında yeni kurulacak işletmeler bu destekten faydalanabilirler. Bu programa başvurabilmek için İleri Girişimci Eğitimi’ni tamamlamış olmak gerekmektedir.

Destek limitleri aşağıda belirtildiği gibidir;

Düşük Orta-Düşük Teknoloji Düzey: 160.000 TL’ kadar

Orta Yüksek Teknoloji Düzeyi: 260.000 TL’ kadar

Yüksek Teknoloji Düzeyi: 360.000 TL’ kadar

İşletme Geliştirme Destek Programı

Mevcut işletmeyi geliştirme amaçlıdır. Yanında yazan destek üst limitine kadar desteklerden faydalanılabilir.

-Destek Üst Limiti: 480.000 TL’ye kadardır.

 • Yurt İçi Fuar Desteği 50.000 TL’ kadar
 • Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 30.000 TL’ kadar
 • Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000 TL’ kadar
 • Tasarım Desteği 50.000 TL’ kadar
 • Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000 TL’ kadar
 • Belgelendirme Desteği 50.000 TL’ kadar
 • Test ve Analiz Desteği 50.000 TL’ kadar
 • Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği 80.000 TL’ kadar
 • Bağımsız Değerlendirme Desteği 50.000 TL’ kadar
 • Bağımsız Değerlendirme Desteği 20.000 TL’ kadar
 • Model Fabrika Desteği 70.000 TL’ kadar

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Mevut olan ve yurtdışı pazarına açılmayı düşünen yahut yurtdışı pazar payını büyütmek isteyen firmalar için sağlanan destek programıdır.

Destek Üst Limiti – 300.000 TL

-Desteklenecek Proje Giderleri:

Personel Gideri: 90.000 TL

Yazılım ve Donanım Gideri: 100.000 TL

Tanıtım Giderleri:100.000 TL

Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri: 150.000 TL

Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri: 100.000 TL

Hizmet Alım Giderleri: 100.000 TL

AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

Ar-ge ve inovasyon projeleriyle teknoloji bazlı yeni bir ürün, hizmet veya süreç üreten/üretmek isteyen, yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ’ler (küçük ve orta büyüklükte işletmeler) ile girişimcilerin desteklenmesini sağlamak amacıyla oluşturulan destek programıdır. Ar-Ge ve İnovasyon Programından KOBİ vasfı taşıyan ve faaliyet alanı KOSGEB desteklenen sektörler arasında yer alan bütün işletmeler ile girişimciler başvurabilir.

 –Destek Üst Limiti – 700.000 TL

-400.000 TL’ye kadar Hibe

-300.000 TL’ye kadar Faizsiz Kredi 

-Destek kapsamında personel, makine, yazılım ve diğer muhtelif giderler desteklenir.

İşbirliği Destek Programı

KOBİ olarak münferiden ya da paydaş/ büyük işletme ile işbirliği yapan işletmeler bu destek programından faydalanabilir.

-5 işletmenin bir araya gelerek ortak sorunlara çözümler bulacakları faaliyetler desteklenir.

-Yüksek Teknoloji grubunda faaliyet gösteren işletmeler 2, Orta-Yüksek Teknoloji grubunda faaliyet gösteren işletmeler için 3 firma yeterli olmaktadır.

-Toplam 10.000.000 TL’ye kadar destek

-Desteğin %70 (yetmiş)’i geri ödemeli %30 (otuz)’u geri ödemesiz olarak verilir.

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı

-Destek Miktarı: 6.000.000 TL’ye kadar

(a)        Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini,

(b)        Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini,

sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Başvuru Şartları:

 1. (a) bendi kapsamında yapılan başvurular için;

En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan

 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış ürün için yapılması esastır. Ürün sahibi işletmeler veya ürünün fikri sınai mülkiyet ve telif haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvurabilir.

      2. (b) bendi kapsamında yapılan başvurular için;

              a) Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması,

              b) Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması,

              c) Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi,

              d) Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması

esastır.

Boğaziçi mevzuat danışmanlık hizmetleri A.Ş., gerekli deneyim ve tecrübeye sahip uzman kadrosu ile işletmenizin KOSGEB kredi destek programlarından  faydalanabilmesi için danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Detaylı bilgi için;

E-mail: [email protected]

Telefon: +90 541 242 34 57
               +90 505 682 31 47