SGK ve İŞKUR Teşviklerinin takip ve yararlandırılması

 • Güncel istihdam teşviklerinden işverenlerin istisnasız tam ve eksiksiz olarak yararlanması süreçlerinin yönetimi
 • Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primlerinin İşveren Hissesinden Beş Puanlık İndirim Teşviki (5510/81. Madde)
 • Yurtdışına Götürülen Sigortalılara İlişkin Sigorta Prim Teşviki İle Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyine Göre Belirlenen İllerde, Beş Puanlık İndirime İlave İndirim Uygulanmasına İlişkin Sigorta Prim Teşviki (6486 Sayılı Kanun),
 • Engelli Sigortalıları İstihdam Teşviki (4857 Sayılı Kanun)
 • Kültür Yatırımları Ve Girişimlerine Sigorta Prim Teşviki (5225 Sayılı Kanun)
 • Araştırma Ve Geliştirme (Ar-Ge)  Faaliyetlerinde Sigorta Prim Desteği (5746 Sayılı Kanun)
 • Kadın, Genç Ve Mesleki Yeterliliğe Sahip Sigortalı İstihdam Teşviki (6111 Sayılı Kanun)
 • Kadın Ve Genç Sigortalı İstihdam Teşviki (4447 Sayılı Kanun)
 • İşsizlik Ödeneği Alanları İstihdam Teşviki (5921 Sayılı Kanun)
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında Öngörülen Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Ek 2 nci Madde)
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında Öngörülen Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (6322 Sayılı Kanun)
 • İşbaşı eğitim teşviki (4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Geçici 15. Madde)
 • İlave işçi çalıştırma SGK işçi ve İşveren Paylarının Hazinece ödenmesi konusunda Teşvik (687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname)