SGK / İŞKUR Meslek Kodları

SGK ve İşkur meslek kodları Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) nün uluslararası çalışma alanında daha standart ve ölçülebilir istatistik oluşturma maksadıyla oluşturduğu ISCO-08 kodunun (Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması) Türkçe çevirisidir (International Standart Classification of Occupations).

Ülkemizde de standart veri oluşturma ve prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

Liste 14 Haziran 2020 tarihinde güncellenmiştir.

ISCO-08 KODUMESLEK ADI
0110.00Subaylar
0110.01Genel Kurmay Başkanı
0110.02Mareşal(Kara Kuvvetleri)
0110.03Mareşal(Hava Kuvvetleri)
0110.04Büyükamiral(Deniz Kuvvetleri)
0110.05Orgeneral (Kara Kuvvetleri)
0110.06Orgeneral(Hava Kuvvetleri)
0110.07Oramiral(Deniz Kuvvetleri)
0110.08Korgeneral (Kara Kuvvetleri)
0110.09Korgeneral (Hava Kuvvetleri)
0110.10Koramiral(Deniz Kuvvetleri)
0110.11Tümgeneral  (Kara Kuvvetleri)
0110.12Tümgeneral (Hava Kuvvetleri)
0110.13Tümamiral(Deniz Kuvvetleri)
0110.14Tuğgeneral (Kara Kuvvetleri)
0110.15Tuğgeneral (Hava Kuvvetleri)
0110.16Tuğamiral(Deniz Kuvvetleri)
0110.17Albay (Kara Kuvvetleri)
0110.18Albay (Hava Kuvvetleri)
0110.19Albay(Deniz Kuvvetleri)
0110.20Yarbay (Kara Kuvvetleri)
0110.21Yarbay (Hava Kuvvetleri)
0110.22Yarbay(Deniz Kuvvetleri)
0110.23Binbaşı (Kara Kuvvetleri)
0110.24Binbaşı (Hava Kuvvetleri)
0110.25Binbaşı(Deniz Kuvvetleri)
0110.26Yüzbaşı (Kara Kuvvetleri)
0110.27Yüzbaşı (Hava Kuvvetleri)
0110.28Yüzbaşı(Deniz Kuvvetleri)
0110.29Üsteğmen (Kara Kuvvetleri)
0110.30Üsteğmen (Hava Kuvvetleri)
0110.31Üsteğmen(Deniz Kuvvetleri)
0110.32Teğmen (Kara Kuvvetleri)
0110.33Teğmen (Hava Kuvvetleri)
0110.34Teğmen(Deniz Kuvvetleri)
0110.35Asteğmen (Kara Kuvvetleri)
0110.36Asteğmen (Hava Kuvvetleri)
0110.37Asteğmen(Deniz Kuvvetleri)
0110.38Orgeneral (Jandarma)
0110.39Korgeneral (Jandarma)
0110.40Tümgeneral (Jandarma)
0110.41Tuğgeneral (Jandarma)
0110.42Albay (Jandarma)
0110.43Yarbay (Jandarma)
0110.44Binbaşı (Jandarma)
0110.45Yüzbaşı (Jandarma)
0110.46Üsteğmen (Jandarma)
0110.47Teğmen (Jandarma)
0110.48Asteğmen (Jandarma)
0110.49Oramiral (Sahil Güvenlik)
0110.50Koramiral (Sahil Güvenlik)
0110.51Tümamiral (Sahil Güvenlik)
0110.52Tuğamiral (Sahil Güvenlik)
0110.53Albay (Sahil Güvenlik)
0110.54Yarbay (Sahil Güvenlik)
0110.55Binbaşı (Sahil Güvenlik)
0110.56Yüzbaşı (Sahil Güvenlik)
0110.57Üstteğmen (Sahil Güvenlik)
0110.58Teğmen (Sahil Güvenlik)
0110.59Astteğmen (Sahil Güvenlik)
0210.00Subay olmayan silahlı kuvvetlerin daimi mensupları
0210.01Astsubay Kıdemli Başçavuş (Kara Kuvvetleri)
0210.02Astsubay Kıdemli Başçavuş(Hava Kuvvetleri)
0210.03Astsubay Kıdemli Başçavuş(Deniz Kuvvetleri)
0210.04Astsubay Başçavuş(Kara Kuvvetleri)
0210.05Astsubay Başçavuş(Hava Kuvvetleri)
0210.06Astsubay Başçavuş(Deniz Kuvvetleri)
0210.07Astsubay Kıdemli Üstçavuş(Kara Kuvvetleri)
0210.08Astsubay Kıdemli Üstçavuş(Hava Kuvvetleri)
0210.09Astsubay Kıdemli Üstçavuş(Deniz Kuvvetleri)
0210.10Astsubay Üstçavuş(Kara Kuvvetleri)
0210.11Astsubay Üstçavuş(Hava Kuvvetleri)
0210.12Astsubay Üstçavuş(Deniz Kuvvetleri)
0210.13Astsubay Kıdemli Çavuş(Kara Kuvvetleri)
0210.14Astsubay Kıdemli Çavuş(Hava Kuvvetleri)
0210.15Astsubay Kıdemli Çavuş(Deniz Kuvvetleri)
0210.16Astsubay Çavuş(Kara Kuvvetleri)
0210.17Astsubay Çavuş(Hava Kuvvetleri)
0210.18Astsubay Çavuş(Deniz Kuvvetleri)
0210.19Uzman Jandarma
0210.20Uzman Çavuş
0210.21Uzman Onbaşı
0210.22Astsubay Kıdemli Başçavuş (Jandarma)
0210.23Astsubay Başçavuş (Jandarma)
0210.24Astsubay Kıdemli Üstçavuş (Jandarma)
0210.25Astsubay Üstçavuş (Jandarma)
0210.26Astsubay Kıdemli Çavuş (Jandarma)
0210.27Astsubay  Çavuş (Jandarma)
0210.28Jandarma Uzman Çavuş
0210.29Jandarma Uzman Onbaşı
0210.30Astsubay Kıdemli Başçavuş (Sahil Güvenlik)
0210.31Astsubay Başçavuş (Sahil Güvenlik)
0210.32Astsubay Kıdemli Üstçavuş (Sahil Güvenlik)
0210.33Astsubay Üstçavuş (Sahil Güvenlik)
0210.34Astsubay Kıdemli Çavuş (Sahil Güvenlik)
0210.35Astsubay Çavuş (Sahil Güvenlik)
0210.36Sahil Güvenlik Uzman Çavuş
0210.37Sahil Güvenlik Uzman Onbaşı
0310.01Silahlı Kuvvetlerde Diğer Rütbelerdeki Meslekler
0310.02Onbaşı (Kara Kuvvetleri)
0310.03Onbaşı (hava Kuvvetleri)
0310.04Piyade Eri
0310.05Hava Eri
0310.06Denizci Eri
1111.01Cumhurbaşkanı
1111.02TBMM Başkanı
1111.03Başbakan
1111.04Bakan
1111.05Milletvekili
1111.06Büyükşehir Belediye Başkanı
1111.07İl Belediye Başkanları
1111.08Diğer Belediye Başkanları
1111.09İl Belediye Başkan Yardımcısı
1112.01Ateşe
1112.02Kurum Başkanı-Kamu
1112.03Daire Başkanı
1112.04Kurum Başkan Üyeleri
1112.05Genel Müdür
1112.06Genel Sekreter-Kamu
1112.07Genel Sekreter-Üniversite
1112.08İl Emniyet Müdürü
1112.09İl Emniyet Müdür Yardımcısı
1112.10İl Müdürü
1112.11Baş Müdür-Kamu
1112.12Hukuk Müşaviri-Kamu
1112.13Diğer Müşavirler-Kamu
1112.14Müsteşar
1112.15Anayasa Mahkemesi Başkanı
1112.16Anayasa Mahkemesi Üyesi
1112.17Vali
1112.18Vali Yardımcısı
1112.19Kaymakam
1112.20Defterdar
1112.21Bölge Müdürü-Kamu
1112.22Kurum Başkan Yardımcısı-Kamu
1112.23Genel Müdür Yardımcısı
1112.24Başkonsolos
1112.25Büyükelçi
1112.26Maslahatgüzar
1112.27Diplomat (Dış İşleri Meslek Memuru)
1112.28Üst Kurul Üyesi
1112.29Anayasa Mahkemesi Raportörü
1112.30Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı
1112.31Danıştay Başkanı
1112.32Danıştay Üyesi
1112.33Yargıtay Başkanı
1112.34Genel Sekreter Yardımcısı
1112.35Sayıştay Başkanı
1112.36Sayıştay Üyesi
1112.37Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı
1112.38Uyuşmazlık Mahkemesi Üyesi
1112.39Teftiş Kurulu Başkanı
1113.01Muhtar-Köy
1113.02Muhtar-Mahalle
1114.01İşçi Sendikası Genel Sekreteri
1114.02İşveren Sendikası Genel Sekreteri
1114.03Memur Sendikası Genel Sekreteri
1114.04Oda Başkanı
1114.05Siyasi Parti Genel Başkanı
1114.06Siyasi Parti Üst Düzey Yöneticisi
1114.07Siyasi Parti Genel Sekreteri
1114.08Siyasi Parti MKYK Üyesi
1114.09İşçi Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
1114.10İşveren Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
1114.11Memur Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
1114.12İşçi Sendikası Genel Başkanı
1114.13İşveren Sendikası Genel Başkanı
1114.14Memur Sendikası Genel Başkanı
1114.15Dernek, Vakıf, Birlik Ve STK Başkan Ve Üst Düzey Yöneticileri
1114.16Kızılay Genel Başkanı
1114.17İşyeri Sendika Temsilcisi
1114.18Genel Sekreter (Sivil Toplum Kuruluşları)
1114.19Genel Sekreter Yardımcısı (Sivil Toplum Kuruluşları)
1114.20Genel Sekreter Yardımcısı (Memur Sendikaları)
1114.21Genel Sekreter Yardımcısı (İşveren Sendikaları)
1114.22Genel Sekreter Yardımcısı (İşçi Sendikaları)
1114.23Genel Sekreter Yardımcısı (Siyasi Parti)
1120.01Armatör
1120.02Başhekim
1120.03Başhekim Yardımcısı
1120.04Başkan-Özel Sektör
1120.05Bölge Müdürü-Özel Sektör
1120.06Genel Müdür-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve Tarım (Özel Sektör)
1120.07Genel Müdür-Bankalar Ve Mali Müesseseler (Özel Sektör)
1120.08Genel Müdür-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma (Özel Sektör)
1120.09Genel Müdür-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör)
1120.10Genel Müdür-Eğlence, Lokanta, Otel (Özel Sektör)
1120.11Genel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör)
1120.12Genel Müdür-İnşaat Ve İmalat Sanayi (Özel Sektör)
1120.13Genel Müdür-Kişisel Bakım Ve Temizlik (Özel Sektör)
1120.14Genel Müdür-Kültürel Etkinlikler, Sosyal İşler Ve Uluslararası Teşkilatlar (Özel Sektör)
1120.15Genel Müdür-Perakende Ve Toptan Ticaret (Özel Sektör)
1120.16Genel Müdür-Turizm (Özel Sektör)
1120.17Diğer Özel Sektör Genel Müdürler
1120.18Genel Müdür Yardımcısı-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve Tarım (Özel Sektör)
1120.19Genel Müdür Yardımcısı-Bankalar Ve Mali Müesseseler (Özel Sektör)
1120.20Genel Müdür Yardımcısı-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma (Özel Sektör)
1120.21Genel Müdür Yardımcısı-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör)
1120.22Genel Müdür Yardımcısı-Eğlence, Lokanta, Otel (Özel Sektör)
1120.23Genel Müdür Yardımcısı-Gayrimenkul Ticareti / Özel Sektör
1120.24Genel Müdür Yardımcısı-İnşaat Ve İmalat Sanayi (Özel Sektör)
1120.25Genel Müdür Yardımcısı-Kişisel Bakım Ve Temizlik (Özel Sektör)
1120.26Genel Müdür Yardımcısı-Kültürel Etkinlikler, Sosyal İşler Ve Uluslararası Teşkilatlar (Özel Sektör)
1120.27Genel Müdür Yardımcısı-Perakende Ve Toptan Ticaret (Özel Sektör)
1120.28Diğer Özel Sektör Genel Müdür Yardımcıları
1120.29Genel Yayın Yönetmeni
1120.30Kooperatif Birliği Genel Müdürü
1120.31Kooperatif Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
1120.32Koordinatör-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve Tarım
1120.33Koordinatör-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma
1120.34Koordinatör-Eğitim, Sağlık, Spor, Kültür, Sosyal İşler
1120.35Koordinatör-Eğlence, Lokanta, Otel
1120.36Koordinatör-İnşaat, İmalat Sanayi
1120.37Koordinatör-İş Hizmetleri, Temizleme, Kişisel Bakım
1120.38Koordinatör-Seyahat Acentesi
1120.39Koordinatör-Toptan Ve Perakende Satış
1120.40Koordinatör-Uluslararası Teşkilatlar
1120.41Tıbbi Direktör
1120.42Tepe Yönetici-İcra Kurulu Başkanı (Ceo)
1120.43Tepe Yönetici-Mali İşlerden Sorumlu (Cfo)
1120.44Yazılım Proje Yöneticisi (Özel Sektör)
1120.45Yönetici-Spor Kulübü
1120.46Yönetim Kurulu Başkanı (Özel Sektör)
1120.47Yönetim Kurulu Üyesi (Özel Sektör)
1120.48Diğer Üst Düzey Yöneticiler
1120.49Rektör
1120.50Rektör Yardımcısı
1120.51Yönetim Kurulu Başkanı (Basın Yayın Kuruluşu)
1120.52Genel Müdür (Basın Yayın Kuruluşu)
1120.53Yayın Denetleme Kurulu Başkanı
1120.54İç Denetim Başkanı
1120.55Risk Yönetim Başkanı (Banka)
1211.01Bütçe Müdürü
1211.02Döner Sermaye Müdürü
1211.03İdari İşler Müdürü
1211.04Fon Yöneticisi
1211.05İdari Ve Mali İşler Müdürü
1211.06Muhasebe Müdürü
1211.07Saymanlık Müdür Yardımcısı
1211.08Saymanlık Müdürü
1211.09Şirket Genel Sekreteri
1211.10Vergi Dairesi Müdürü
1211.11Mal Müdürü
1211.12Yatırım Fonu Müdürü
1211.13Banka Müdürü
1211.14Muhasebe ve Finansman Müdürü
1211.15Hazine Müdürü (Banka)
1211.16Hazine Operasyon Müdürü (Banka)
1211.17Bireysel Operasyon Müdürü (Banka)
1211.18Kurumsal Operasyon Müdürü (Banka)
1211.19Risk Yönetim Müdürü (Banka)
1211.20Kredi Müdürü (Banka)
1211.21Finans Müdürü (Banka)
1211.22Bölge Koordinatörü (Banka)
1212.01Yönetici (Özlük Hizmetleri)
1212.02Yönetici-Endüstriyel İlişkiler Ve Personel İşleri
1212.03İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi
1212.04İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı
1213.01Planlama Müdürü
1213.02Yönetici-Kamu Ve Özel Teşebbüse Ait Hizmetler
1213.03Yönetici-Elektrik, Havagazı, Su Ve Sıhhi Tesisat Hizmetleri
1213.04Yönetici-Sigorta
1213.05Güvenlik Müdürü
1213.06Tapu Müdürü
1213.07Tapu Sicil Müdürü
1213.08Şube Müdürü
1213.09Başeczacı
1213.10Özel Kalem Müdürü
1213.11Politika Müdürü
1213.12Milli Emlak Müdürü
1213.13Yazı İşleri Müdürü
1213.14Gümrük Müdürü
1213.15Spa Merkezi Müdürü
1213.16Araç Muayene İstasyon Amiri
1213.17Araç Muayene İstasyon Amir Yardımcısı
1213.18Arama Ve Kurtarma Birlik Müdürü
1213.19Bölge Müdürü
1213.20Proje Danışmanı
1213.21İcra Müdürü
1213.22Serbest Bölge Müdürü
1213.23Müdür Yardımcısı
1213.24Proje Grup Başkanı
1213.25Proje Yöneticisi
1214.01Genel Yayın Müdürü
1214.02Genel Koordinatör(Basın Yayın Kuruluşu)
1214.03Bölge Müdürü (Basın Yayın Kuruluşu)
1214.04Sorumlu Müdür (Basın Yayın Kuruluşu)
1214.05Haber Müdürü-Yurt İçi (Basın Yayın Kuruluşu)
1214.06Haber Müdürü- Yurt Dışı (Basın Yayın Kuruluşu)
1214.07Haber Bölüm Şefi (Basın Yayın Kuruluşu)
1214.08İstihbarat Bölüm Şefi (Basın Yayın Kuruluşu)
1219.01Yönetici (İş Hizmetleri)
1219.02Yönetici-Kişisel Bakım Ve Temizlik
1219.03Üst Düzey Yöneticisi (İş Hizmetleri)
1219.04Üst Düzey Yöneticisi (Kişisel Bakım Ve Temizlik)
1219.05Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü
1219.06Ticaret Sicili Müdürü
1219.07Tesis Yöneticisi
1221.01Diğer Satış Nezaretçileri
1221.02Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret)
1221.03Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret)
1221.04Yönetici-Gayrimenkul İşleri
1221.05Satış Müdürü/Yöneticisi
1221.06Satış Müdürü (Konaklama Vb.)
1221.07Satış Müdürü (İlaç Ve Tıbbi Malzemeler)
1221.08Pazarlama Müdürü
1221.09Operasyon Yöneticisi
1221.10İthalat-İhracat Müdürü
1221.11Kurumsal Pazarlama Müdürü (Banka)
1221.12Satış Müdürü Yardımcısı (Konaklama vb.)
1222.01Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler
1222.02Halkla İlişkiler Müdürü (Otel)
1222.03Kurumsal İletişim Müdürü
1223.01Yönetici-Araştırma Ve Geliştirme Hizmetleri
1223.02Arge Şefi
1223.03Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu
1223.04Tarımsal Üretim Kalite Sistem Sorumlusu
1223.05Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi
1223.06Tasarım Müdürü
1311.01İşletme Müdürü (hayvancılık)
1311.02Çiftlik Yöneticisi
1311.03Plantasyon Ve Uygulama Müdürü (Meyve Bahçesi)
1311.04Kooperatif Başkanı
1311.05Kooperatif Müdürü
1311.06Yönetici (Ormancılık Ve Tomrukçuluk)
1311.07Kooperatif Başkan Yardımcısı
1311.08Katip Üye (Kooperatif)
1311.09Muhasip Üye (Kooperatif)
1312.02Yönetici (Balıkçılık)
1321.01Üretim Müdürü (İmalat Sanayi)
1321.02Üst Düzey Yöneticisi (İmalat Sanayi)
1321.03Pişmaniye İmal İşletmecisi
1321.04Fabrika/İşletme Müdürü
1321.05Ürün Müdürü
1321.06Kalite Kontrol Müdürü
1321.07Enerji Yöneticisi
1321.08Üretim Müdürü (Tekstil)
1321.09Kalite Güvence Müdürü
1321.10İşletme Müdürü (Tekstil)
1321.11Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi
1321.12İşletme Müdür Yardımcısı
1322.01Gravite Döküm Süreç Yöneticisi
1322.02Maden İşletme Yöneticisi
1322.03Üretim Müdürü(Maden)
1323.01Yönetici (İnşaat)
1323.02Üst Düzey Yöneticisi (İnşaat)
1323.03Müteahhit-İnşaat Sektörü
1323.04İnşaat Direktörü
1323.05Saha İnşaat Müdürü
1323.06Sözleşme Yöneticisi
1323.07İşletmeye Alma Yöneticisi (İnşaat)
1323.08Kalite Yöneticisi (İnşaat)
1323.09Yapı İşleri Müdürü
1324.01Liman İşletme Müdürü
1324.02LPG Mesul Müdürü
1324.03Yönetici (Ardiye Ve Depolama)
1324.04Yönetici (Ulaşım İşleri)
1324.05Yol Müdürü (Demiryolu)
1324.06Satın Alma Yöneticisi/Müdürü
1324.07Dağıtım Müdürü
1324.08Üst Düzey Yöneticisi (Ulaştırma, Haberleşme Ve Depolama)
1324.09Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi
1324.10Biyosidal Mesul Müdürü
1324.11Otomotiv Yedek Parça Yöneticisi
1324.12Teknik, Yakıt ve Çevre Müdürü
1324.13Havacılık Yöneticisi
1330.01Yönetici (Haberleşme)
1330.02Yönetici-Hesaplama Hizmetleri
1330.03Yönetici (Bilgi İşlem)
1330.04Yazılım Müdürü
1341.01Çocuk Bakım Hizmet Müdürleri
1342.01Sağlık Kurumu İşletmecisi
1342.02Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu /Sağlık Kurumları İşletmeciliği Meslek Elemanı
1342.03Sağlık Yöneticisi
1342.04Sağlık Kurumu İşletmeciliği Meslek Elemanı
1342.05Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdürü
1343.01Emekli Köyü Koordinatörü
1343.02Hasta Bakımevi Müdürü
1343.03Huzurevi Koordinatörü
1343.04Huzurevi Müdürü
1343.05Yaşlı Bakım Hizmetleri Müdürü
1344.01Aile Hizmetleri Müdürü
1344.02Konut Hizmetleri Müdürü
1344.03Sosyal Yardım Müdürü
1344.04Vakıf Müdürü
1345.01Dekan
1345.02Okul Müdürü
1345.03Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane)
1345.04Müdür (Anaokulu)
1345.05Müdür Yardımcısı (Anaokulu)
1345.06Eğitim Yöneticisi
1346.01Yönetici (Bankalar Ve Diğer Mali Müesseseler)
1349.01İlçe Emniyet Müdürü
1349.02İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
1349.03Emniyet Amiri
1349.04Başkomiser
1349.05Komiser
1349.06Komiser Yardımcısı
1349.07Diğer Profesyonel Hizmet Müdürleri
1349.08Müdür (Hukuk Bürosu)
1349.09İtfaiye Müdürü
1349.10Ceza İnfaz Kurumu Müdürü
1349.11Teknik Müdür
1349.12İtfaiye Zabıta Amiri
1349.13İtfaiye Eğitim Amiri
1349.14İtfaiye Grup Amiri
1349.15İtfaiye Su İkmal Amiri
1349.16Laboratuvar Müdürü
1411.01Pansiyon İşletmecisi
1411.02Ön Büro Müdürü-Otel
1411.03Müdür (Öğrenci Yurdu)
1411.04Motel Müdürü
1411.05Diğer Ağırlama Ve Konaklama Hizmetleri Yöneticileri
1411.06Gece Müdürü (otel)
1411.07Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu)
1411.08Otel Müdürü
1411.09Kat Hizmetleri Müdürü (Executive Housekeeper)
1411.10Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant Housekeeper)
1411.11Misafir İlişkileri Müdürü (Guest Relations Officer)
1411.12Turizm ve Otel İşletmecisi
1412.01Bar Müdürü
1412.02Restoran Yöneticisi
1412.03Yiyecek-İçecek Yöneticisi (Otel)
1412.04Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi İşletmesinde Çalışanlar)
1412.05Restoran Müdürü
1412.06Restoran İşletmecisi
1412.07Yiyecek İçecek Müdürü
1412.08Restoran Yönetici Yardımcısı
1420.01Yönetici (Perakende Ticaret)
1420.02Yönetici (Toptan Ticaret)
1420.03Market Müdürü
1420.04Mağaza Müdürü
1420.05Balık Toptancısı
1420.06Kabzımal (Meyve Sebze Toptancısı)
1420.07Kendi İşletmesinde Çalışan (Toptan Ticaret)
1420.08Yapı Market İşletme Müdürü
1431.01İnternet Kafe İşletmecisi
1431.02Yönetici (Dinlendirme Hizmetleri)
1431.03Halı Saha İşletmecisi
1431.04Spor Tesisi Yöneticisi
1439.01Diğer Hizmet Müdürleri
1439.02Gemi Acente Yetkilisi
1439.03Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM)
2111.01Astronom
2111.02Diğer Fizikçiler
2111.03Fizikçi (Elektrik Ve Mıknatısiyet)
2111.04Fizikçi (Mekanik)
2111.05Fizikçi (Elektronik)
2111.06Fizikçi
2111.07Fizikçi-Isı
2111.08Fizikçi-Işık
2111.09Fizikçi-Nükleer
2111.10Fizikçi-Ses
2111.11Radyasyon (Sağlık) Fizikçisi
2111.12Diğer Fizik Bilim Adamları
2111.13Fizik Mühendisi
2112.01Meteorolog
2112.02Meteoroloji Mühendisi
2113.01Diğer Kimyagerler
2113.02Kimyager-Fiziki
2113.03Kimyager
2113.04Kimyager-İnorganik
2113.05Kimyager-Organik
2113.06Kimyager-Tahlil
2113.07Kimyager (Yakıt)
2113.08Kimyager (Madeni Yağ)
2114.01Jeofizik Mühendisi
2114.02Jeoloji Mühendisi
2114.03Jeomorfolog
2114.04Hidrojeoloji Mühendisi
2120.01Aktüer
2120.02Demograf
2120.03İstatistikçi
2120.04Matematik Mühendisi
2120.05Matematikçi
2120.06Yöneylem Araştırmacısı
2120.07Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı
2120.08Matematik-Bilgisayar Uzmanı
2131.01Biyokimyager
2131.02Bakteriyolog
2131.03Biyolog
2131.04Botanist
2131.05Diğer Bakteriyologlar Ve İlgili Bilim Adamları
2131.06Diğer Biyologlar, Zoologlar Ve İlgili Bilim Adamları
2131.07Zoolog
2131.08Biyoteknolog ve Moleküler Biyolog
2131.09Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog)
2131.10Yaban Hayatı Uzmanı
2131.11Diğer Farmakologlar Ve İlgili Bilim Adamları
2131.12Farmakolog
2131.13Biyomühendis
2131.14Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
2131.15Anatomist
2131.16Kuş Gözlemcisi
2131.17Embriyolog
2131.18Genetik ve Biyoinformatik Uzmanı
2132.01Agronom (Tarım Bilimci)
2132.02Balıkçılık Danışmanı
2132.03Diğer Agronom Ve İlgili Danışmanlar
2132.04Hortikültör
2132.05Biyosistem Mühendisi
2132.06Ormancılık Danışmanı
2132.07Ormancılık Uzmanı
2132.08Pomolog-Meyve Yetiştirme Uzmanı
2132.09Silvikültör
2132.10Tarla Ziraati Uzmanı
2132.11Pedolog (Toprak Bilimci)
2132.12Olerikültürist-Yağlı Tohum Yetiştirme Uzmanı
2132.14Su Ürünleri Mühendisi
2132.15Ziraat Mühendisi (Bitkisel Üretim)
2132.16Ziraat Mühendisi (Tarım Teknolojisi)
2132.17Ziraat Mühendisi (Hayvansal Üretim)
2132.18Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi
2132.19Ziraat Mühendisi
2132.20Tarım Müşaviri/Danışmanı
2132.21Orman Mühendisi
2132.22Orman Endüstri Mühendisi
2132.23Ziraat Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji)
2132.24Ziraat Mühendisi (Tarım Ekonomisi)
2132.25Ziraat Mühendisi (Bahçe Bitkileri)
2132.26Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma)
2132.27Ziraat Mühendisi (Süt Teknolojisi)
2132.28Ziraat Mühendisi (Tarla Bitkileri)
2132.29Ziraat Mühendisi (Tarım Makineleri)
2132.30Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama )
2132.31Ziraat Mühendisi (Zootekni)
2132.32Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme )
2132.33Su Bilimleri ve  Mühendisi
2132.34Organik Tarım İşletmecisi
2132.35Organik Tarım Kontrolörü
2132.36Organik Tarım Sertifikeri
2132.37İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörü
2132.38İyi Tarım Uygulamaları Sertifikeri
2132.39İyi Tarım Uygulamaları İç Kontrolörü
2133.01Deniz Kirliliği Önleme Uzmanı
2133.02Çevre Eğiticisi
2133.03Atık Yöneticisi
2141.01Diğer Endüstri Mühendisleri
2141.02Endüstri Mühendisi
2141.03İşletme Mühendisi
2141.04Sistem Mühendisi(ÜRETİM)
2141.05Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi
2141.06Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi
2141.07Üretim ve Planlama Mühendisi
2141.08İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi
2141.09Endüstri Sistemleri Mühendisi
2141.10Verimlilik Uzmanı
2141.11Etüt Ve Zamanlama Mühendisi
2141.12Metot Mühendisi
2141.13Gıda Mühendisi
2142.01Diğer İnşaat Mühendisleri
2142.02İnşaat Mühendisi-Bina
2142.03İnşaat Mühendisi-Demiryolu
2142.04İnşaat Mühendisi
2142.05İnşaat Mühendisi-Havaalanı
2142.06İnşaat Mühendisi-Karayolu
2142.07İnşaat Mühendisi-Köprü
2142.08İnşaat Mühendisi-Sıhhi Tesisler
2142.09İnşaat Mühendisi-Su
2142.10İnşaat Mühendisi-Toprak Tahlili
2142.11Geoteknik Mühendisi/Uzmanı
2142.12Ulaştırma Mühendisi
2143.01Çevre Mühendisi
2143.02Çevre Görevlisi
2144.01Diğer Makine Mühendisleri
2144.02Gemi Makineleri İşletme Mühendisi
2144.03Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi
2144.04Havacılık Mühendisi
2144.05Isıtma, Havalandırma Ve Soğutma Mühendisi
2144.06Makine Mühendisi
2144.07Makine Mühendisi-Motor Ve Makine (Deniz Hariç)
2144.08Makine Ve Teçhizat Mühendisi
2144.09Nükleer Enerji Mühendisi
2144.10Otomotiv Mühendisi
2144.11Gemi Ve Deniz Teknolojileri Mühendisi
2144.12Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisi
2144.13Uçak Mühendisi
2144.14Havacılık ve Uzay Mühendisi
2144.15Makine Mühendisi (Lpg Montaj Kontrol)
2144.16Baş Mühendis (Gemi)
2144.17Makine Mühendisi (Arge/aerodinamik)
2144.18Makine Yüksek Mühendisi
2144.19Mekatronik Mühendisi
2144.20Uzay Mühendisi
2144.21Uçak Gövde Motor Bakım Teknik Uzmanı
2144.22Bakım Onarım Mühendisi
2144.23Makine Bakım Şefi
2144.24Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Uzmanı
2144.25Raylı Sistemler Mühendisi
2144.26Uçuş Mühendisi
2145.01Diğer Kimya Mühendisleri
2145.02Gıda Teknoloğu
2145.03Kimya Mühendisi
2145.04Kimya Mühendisi-Petrol
2145.05Kimya Mühendisi (Korozyon)
2145.06Kimya Mühendisi (Malzeme Depozit)
2145.07Kimya Mühendisi (Su Analizi)
2145.08Kimya Mühendisi (Yalıtım Yağları Analizi)
2145.09Kimya Mühendisi (Konveyör Bant Testi)
2145.10Kimya Biyoloji Mühendisi
2145.11Polimer Mühendisi
2145.12Kimya ve Süreç (Proses) Mühendisi
2146.01Metalurji Mühendisi (Röntgen)
2146.02Diğer Maden Mühendisleri
2146.03Diğer Metalurji Mühendisleri
2146.04Maden Mühendisi
2146.05Maden Mühendisi-Kömür
2146.06Maden Mühendisi-Metal
2146.07Metalurji Mühendisi-Cevher İstihsali
2146.08Metalurji Mühendisi-Fiziki
2146.09Petrol Ve Doğalgaz Mühendisi
2146.10Metalurji Ve Malzeme Mühendisi
2146.11Cevher Hazırlama Mühendisi
2146.12Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisi
2146.13Malzeme Mühendisi
2146.14Malzeme Bilimi ve Mühendisi
2149.01Diğer Mühendisler
2149.02Üretim Şefi (Patlayıcı Maddeler)
2149.03Kaynak Mühendisi
2149.04Planlama Mühendisi
2149.05Seramik Ve Cam Teknolojisti
2149.06Deri Mühendisi
2149.07Biyomedikal Mühendisi
2149.08Tekstil Mühendisi
2149.09Üretim Şefi
2149.10Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi
2149.11Proje Mühendisi
2149.12Seramik Mühendisi
2149.13Ağır Taşıma ve Kaldırma Denetmeni
2149.14Tıp  Mühendisi
2149.15Uçak Elektrik Elektronik Uzmanı
2149.16Baş Mühendis
2149.17Raylı Sistemler Sinyalizasyon Yöneticisi
2149.18Üretim ve Planlama Uzmanı
2149.19Üretim ve  Planlama Uzman Yardımcısı
2149.20Havacılık Sertifikasyon Uzmanı
2149.21Havacılık Simülatör Uzmanı
2149.22Optik Ve Akustik Mühendisi
2150.01Elektrik-Elektronik Mühendisi
2151.01Diğer Elektrik Mühendisleri
2151.02Elektrik Enerjisi Tevzi Ve Nakil Mühendisi
2151.03Elektrik İstihsal Mühendisi
2151.04Elektrik Mühendisi
2151.05Enerji Sistemleri Mühendisi
2152.01Diğer Elektronik Mühendisleri
2152.02Elektronik Mühendisi (Genel)
2152.03Elektrik ve Otomasyon Şefi
2153.01Telekomünikasyon Mühendisi
2153.02Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi
2161.01Mimar
2161.02İç Mimar
2161.03Baş Mimar
2162.01Peyzaj Mimarı
2163.01Endüstriyel Ve Ticari Ürünler Dekoratörü
2163.02Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
2163.03Sahne Dekorları ve Kostümü Sanatçısı
2163.04Dekoratif Sanatlar Teknisyeni
2163.05Stilist
2163.06Moda Tasarım Teknisyeni
2163.07Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri
2163.08Giyim Üretim /Hazır Giyim Teknikeri
2163.09Kuyumculuk ve Takı Tasarımı/Takı Teknikeri
2163.10Endüstriyel Tasarım Mühendisi
2163.11Çocuk Giysi Tasarımı Teknisyeni
2163.12Erkek Giyim Modelisti/Erkek Giysi Tasarım  Teknisyeni
2163.13Kadın Giysi Tasarım Teknisyeni
2163.14Moda Tasarımcısı
2163.15Ürün Geliştirme Elemanı (Tekstil)
2163.16Ürün Geliştirme Elemanı (Metal)
2163.17Brode Tasarımcısı
2163.18Tekstil Tasarımcısı
2163.19Moda ve Tekstil Tasarımcısı
2163.20Stil Ve İmaj Danışmanı
2163.21Takı İmalat Teknisyeni
2163.23Desinatör (Tekstil)
2163.27Gelinlik Stilisti
2163.29Mobilya Tasarımcısı
2163.32Takı Teknolojisi ve Tasarımı Uzmanı
2163.33Arge Elemanı
2163.34Dokuma Kumaş Desinatörü
2163.35Moda Tasarım Teknikeri
2164.01Şehir Plancısı
2164.02Trafik Planlamacısı
2164.03Proje Destek Elemanı (Mimari)
2165.01Arazi Topoğrafı
2165.02Diğer Topoğraflar
2165.03Fotogrametrist
2165.04Harita Mühendisi
2165.05Maden Topoğrafı
2165.06Su Topoğrafı
2165.07Topoğraf
2165.08Jeodezi Ve Fotogrametri/Harita/Geomatik Mühendisi
2165.09Hidrolog
2165.10Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı
2165.11Hidrolog Yardımcısı
2166.01Grafiker
2166.02Web Tasarımcısı
2166.03Sayfa Sekreteri
2166.04Diğer Reklam Ressamları Ve Desinatörleri
2166.05Görsel İletişim Tasarımcısı
2166.06Grafik Tasarımcısı
2166.07Grafik Teknisyeni
2166.08Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri
2166.09Tasarım Ve Basın-Yayımcılık Teknikeri
2166.10Grafik Animasyoncu
2166.11Çoklu Ortam (Multimedya) Tasarımcısı
2166.12Yayın Tasarımcısı
2166.13Çizer (İllüstratör)
2166.14İletişim Tasarımı Uzmanı
2166.15Sayfa Operatörü
2166.16Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max)
2211.01Hekim-Pratisyen
2211.02Aile Hekimi
2211.03İşyeri Hekimi
2212.02Tıbbi Biyokimya Uzmanı
2212.03Fizyolog
2212.04Tıbbi Patoloji Uzmanı
2212.05Genel Cerrahi Uzmanı
2212.06Diğer Uzman Tıp Doktorları
2212.07Halk Sağlığı Hekimi
2212.08Mütehassıs Cerrah
2212.09Mütehassıs Hekim
2212.10Acil Tıp Uzmanı
2212.11Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanı
2212.12Beyin Ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
2212.13Çocuk Alerji Uzmanı
2212.14Çocuk Cerrahisi Uzmanı
2212.15Çocuk Endokrinoloji Uzmanı
2212.16Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2212.17Çocuk Kardiyoloji Uzmanı
2212.18Çocuk Onkolojisi Uzmanı
2212.19Çocuk Üroloji Uzmanı
2212.20Dermatoloji Uzmanı
2212.21Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı
2212.22Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
2212.23Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Uzmanı
2212.24Geriatri Uzmanı
2212.25Girişimsel Radyoloji Uzmanı
2212.26Göğüs Hastalıkları Uzmanı
2212.27Gögüs Cerrahisi Uzmanı
2212.28Göz Hastalıkları Uzmanı
2212.29Hematoloji Uzmanı
2212.30İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı
2212.31Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı
2212.32Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı
2212.33Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
2212.34Medikal Onkoloji Uzmanı
2212.35Nefroloji Uzmanı
2212.36Nöroloji Uzmanı
2212.37Nükleer Tıp Uzmanı
2212.38Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı
2212.39Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Uzmanı
2212.40Prevantif Onkoloji Uzmanı
2212.41Psikiyatri Uzmanı (Psikiyatr)
2212.42Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
2212.43Radyoloji Uzmanı
2212.44Romatoloji Uzmanı
2212.45Spor Hekimi
2212.46Temel Onkoloji Uzmanı
2212.47Üroloji Uzmanı
2212.48Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı (Neonatoloji)
2212.49Yoğun Bakım Uzmanı
2212.50Adli Tıp Uzmanı
2212.51Alerji Uzmanı
2212.52Çocuk Genetik Hastalıkları Uzmanı
2212.53Çocuk Psikiyatri Uzmanı
2212.54Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
2212.55Gastroenteroloji Uzmanı
2212.56Epidemiyolog
2212.57Tıbbi Genetik Uzmanı
2221.01Diğer Hemşireler
2221.02Halk Sağlığı Hemşiresi
2221.03Hemşire
2221.04Meslek Sağlığı Hemşiresi
2221.05Uzman Hemşire
2221.06Hemşire (Koruyucu Sağlık Hizmetleri)
2221.07Hemşire (Eğitim)
2221.08Hemşire-Ameliyathane
2221.09Hemşire-Klinik
2221.10Başhemşire
2221.11Diyabet Eğitim Hemşiresi
2221.12Hemodiyaliz Hemşiresi
2221.13Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
2221.14Kan Bankası/aferez Ünitesi Hemşiresi
2221.15Kemoterapi Hemşiresi
2221.16Nütrisyon Hemşiresi
2221.17Poliklinik Hemşiresi
2221.18Rehabilitasyon Hemşiresi
2221.19Stoma Ve Yara Bakım Hemşiresi
2221.20Hemşire (Dişçilik)
2221.21Sterilizasyon Hemşiresi (Dişçilik)
2221.22Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi)
2221.23Hemşire (Kreş-Anaokulu)
2221.24Hemşire (Sağlık Ocağı)
2221.25Hemşire (Periodontoloji)
2221.26Yoğun Bakım Hemşiresi
2221.27Acil Servis Hemşiresi
2221.28Çocuk Hemşiresi
2221.29Hemşire (Yenidoğan)
2221.30Hemşire (Kan Alma)
2221.31Sağlık Uzmanı
2221.32Sağlık Memuru
2221.33Diğer Sağlık Personeli(Sağlık Memuru)
2222.01Ebe
2222.02Ebe-Hemşire
2222.03Ebe Yardımcısı
2230.01Akupunktur Uzmanı
2230.02Ayurveda Uygulayıcısı
2230.03Çin Bitkisel İlaç Uygulayıcısı
2230.04Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
2230.05Homeopat
2230.06Natüropat
2230.07Unani Uygulayıcısı
2240.01Birinci Basamak Tedavi Hizmeti Veren Paramedik
2240.02İleri Tedavi Hizmeti Veren Paramedik
2240.03Klinik Memuru (Paramedikal)
2240.04Paramedikal Pratisyen
2240.05Tıp Asistanı
2240.06Cerrahi Teknikeri
2250.01Veteriner Hekim
2250.02Epidemiyolog (Veteriner)
2250.03Halk Sağlığı Veterineri
2250.04Hayvan Patalogu
2250.05Hayvancılık Mütehassısı
2250.06İntörn Veteriner
2250.07Diğer Veterinerler
2261.01Ağız Hastalıkları Uzmanı (Stamolojist)
2261.02Ağız Patologu
2261.03Ağız, Diş Ve Çene Cerrahı
2261.04Diş Hekimi
2261.05Diş Hekimi-Ağız Cerrahisi
2261.06Endodonti Uzmanı
2261.07Oral Diagnoz Ve Radyoloji Uzmanı
2261.08Ortodonti Uzmanı
2261.09Pedodonti Uzmanı
2261.10Periodontoloji Uzmanı
2261.11Protetik Diş Tedavisi Uzmanı
2262.01Eczacı
2262.02Eczacı (Ameliyathane)
2262.03Eczacı (Depo İlaç)
2262.04Eczacı (Klinik)
2262.05Eczacı (Majistral)
2262.06Eczacı (Sıhhi Sarf)
2262.07Endüstriyel Eczacı
2262.08Diğer Eczacılar
2262.09Yardımcı Eczacı
2263.01Av Ve Yaban Hayatı Teknikeri
2263.02İş Güvenliği Uzmanı (Çok Tehlikeli Sınıf-A)
2263.03İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B)
2263.04İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C)
2263.05Asbest Söküm Uzmanı
2263.06Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
2264.01Fizyoterapist
2264.02Fizyoterapist-Spor
2264.03Terapist (Rehabilite)
2264.04İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)
2265.01Diğer Diyetisyenler Ve Halk Sağlığı Gıda Uzmanları
2265.02Diyetisyen (Beslenme Uzmanı)
2265.03Halk Sağlığı Gıda Uzmanı
2265.04Diyetisyen (Kreş-Anaokulu)
2266.01Odyolog
2266.02Dil ve Konuşma Terapisti
2267.01Optalmik Optisyen
2267.02Optometrist
2267.03Ortoptist
2269.01Çocuk Gelişimcisi/ÇocukGelişim Uzmanı
2269.02Çocuk Gelişim Uzmanı (Sağlık Kurumları)
2269.03Podiatrist/podolog
2269.04Osteopat
2269.05Şiropraktör
2269.06Organ Nakli Koordinatörü
2269.07Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Özel Eğitim Kurumları/Rehberlik ve Araştırma Merkezleri)
2269.08Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Toplum Merkezleri)
2269.09Çocuk Gelişimcisi(Çocuk ve Gençlik Merkezleri)
2269.10Çocuk Gelişimcisi(Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri)
2269.11Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Çocuk Evleri)
2269.12Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Aile Danışma Merkezi)
2269.13Gerontolog
2269.14Perfüzyonist
2310.01Ağız, Diş, Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi Öğretim Üyesi
2310.02Alman Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.03Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.04Analitik Kimya Öğretim Üyesi
2310.05Antrenörlük Eğitimi Öğretim Üyesi
2310.06Antropoloji Öğretim Üyesi
2310.07Arap Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.08Arkeoloji Öğretim Üyesi
2310.09Batı Sanatı Ve Çağdaş Sanat Öğretim Üyesi
2310.10Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi
2310.11Besin Analizleri Öğretim Üyesi
2310.12Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Öğretim Üyesi
2310.13Bilgi Ve Belge Yönetimi Öğretim Üyesi
2310.14Bilgisayar Bilimleri Öğretim Üyesi
2310.15Bilgisayar Destekli Tasarım Öğretim Üyesi
2310.16Bilgisayar Donanımı Eğitimi Öğretim Üyesi
2310.17Bilgisayar Donanımı Öğretim Üyesi
2310.18Bilgisayar Kontrol-Kumanda Sistemleri Eğitimi Öğretim Üyesi
2310.19Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi
2310.20Bilgisayar Yazılım Eğitimi Öğretim Üyesi
2310.21Bilgisayar Yazılımı Öğretim Üyesi
2310.22Bilgisayarlı Eğitim Teknolojisi Öğretim Üyesi
2310.23Bilim Tarihi Öğretim Üyesi
2310.24Bina Bilgisi Öğretim Üyesi
2310.25Biyokimya Öğretim Üyesi
2310.26Biyoloji Öğretim Üyesi
2310.27Biyoteknoloji Öğretim Üyesi
2310.28Bizans Sanatı Öğretim Üyesi
2310.29Botanik Öğretim Üyesi
2310.30Bölgesel Coğrafya Öğretim Üyesi
2310.31Bulgar Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.32Coğrafi Bilgi Sistemleri (Kamu Ölçmeleri) Öğretim Üyesi
2310.33Coğrafya Öğretim Üyesi
2310.34Çağdaş Yunan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.35Çevre Bilimleri Öğretim Üyesi
2310.36Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi
2310.37Çevre Teknolojisi Öğretim Üyesi
2310.38Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretim Üyesi
2310.39Deneysel Psikoloji Öğretim Üyesi
2310.40Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi
2310.41Devreler Ve Sistemler Öğretim Üyesi
2310.42Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri
2310.43Dil Ve Edebiyat Öğretim Üyesi
2310.44Dilbilim Öğretim Üyesi
2310.45Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Öğretim Üyesi
2310.46Eczacılık İşletmeciliği Öğretim Üyesi
2310.47Eczacılık Temel Bilimleri Öğretim Üyesi
2310.48Öğretim Görevlisi
2310.49Ekoloji Öğretim Üyesi
2310.50Ekonomi Ve Ticaret Öğretim Üyesi
2310.51Elektrik Elektronik Ve Telekomünikasyon Öğretim Üyesi
2310.52Elektrik Makinaları Öğretim Üyesi
2310.53Elektrik Öğretim Üyesi
2310.54Elektrik Tesisleri Öğretim Üyesi
2310.55Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi
2310.56Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Öğretim Üyesi
2310.57Elektronik Öğretim Üyesi
2310.58Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Öğretim Üyesi
2310.59Endodonti Öğretim Üyesi
2310.60Endüstri İlişkileri Öğretim Üyesi
2310.61Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi
2310.62Endüstriyel Sanatlar Öğretim Üyesi
2310.63Enerji Öğretim Üyesi
2310.64Enerji Ve Ulaşım Teknolojisi Öğretim Üyesi
2310.65Ermeni Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.66Eskiçağ Tarihi Öğretim Üyesi
2310.67Etnoloji Öğretim Üyesi
2310.68Farmakognozi Öğretim Üyesi
2310.69Farmakoloji Öğretim Üyesi
2310.70Farmasötik Biyoteknoloji Öğretim Üyesi
2310.71Farmasötik Botanik Öğretim Üyesi
2310.72Farmasötik Kimya Öğretim Üyesi
2310.73Farmasötik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi
2310.74Farmasötik Teknoloji Öğretim Üyesi
2310.75Farmasötik Toksikoloji Öğretim Üyesi
2310.76Farmasötik Ve Medisinal Kimya Öğretim Üyesi
2310.77Fars Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.78Felsefe Öğretim Üyesi
2310.79Felsefe Tarihi Öğretim Üyesi
2310.80Fizik (Biyolojik) Antropoloji Öğretim Üyesi
2310.81Fizik Bilimi Öğretim Üyesi
2310.82Fiziki Coğrafya Öğretim Üyesi
2310.83Fotogrametri Öğretim Üyesi
2310.84Fransız Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.85Gelişim Psikolojisi Öğretim Üyesi
2310.86Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi
2310.87Gemi Yönetimi Mühendisliği Öğretim Üyesi
2310.88Genel Biyoloji Öğretim Üyesi
2310.89Genel Dilbilim Öğretim Üyesi
2310.90Genel Jeoloji Öğretim Üyesi
2310.91Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Öğretim Üyesi
2310.92Genel Türk Tarihi Öğretim Üyesi
2310.93Geoteknik Öğretim Üyesi
2310.94Güney-Batı (oğuz) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Öğretim Üyesi
2310.95Güney-Doğu (türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Öğretim Üyesi
2310.96Halkbilimi Öğretim Üyesi
2310.97Hayati Ve Tıbbi Bilimler Öğretim Üyesi
2310.98Hidrobiyoloji Öğretim Üyesi
2310.99Hidrolik Öğretim Üyesi
2311.00Hidromekanik Ve Hidrolik Makinalar Öğretim Üyesi
2311.01Hindoloji Öğretim Üyesi
2311.02Hititoloji Öğretim Üyesi
2311.03Hollanda Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.04Hukuk İlmi Öğretim Üyesi
2311.05Hungaroloji Öğretim Üyesi
2311.06İktisat Öğretim Üyesi
2311.07İngiliz Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.08İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi
2311.09İspanyol Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.10İtalyan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.11Japon Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.12Jeodezi Öğretim Üyesi
2311.13Jeodezi Ve Fotogrametri (Harita Ve Kadastro) Mühendisliği Öğretim Üyesi
2311.14Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi
2311.15Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi
2311.16Kartoğrafya Öğretim Üyesi
2311.17Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi
2311.18Kimyasal Teknolojiler Öğretim Üyesi
2311.19Klasik Arkeoloji Öğretim Üyesi
2311.20Klinik (Uygulamalı) Psikoloji Öğretim Üyesi
2311.21Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2311.22Konstrüksiyon Ve İmalat Öğretim Üyesi
2311.23Kontrol Ve Kumanda Sistemleri Öğretim Üyesi
2311.24Kore Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.25Kumanda Ve Kontrol Sistemleri Öğretim Üyesi
2311.26Kurumlar Sosyolojisi Öğretim Üyesi
2311.27Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Öğretim Üyesi
2311.28Kuzey-Doğu (saha (Yakut) , Tuva, Hakas, Altay) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Öğretim Üyesi
2311.29Latin Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.30Leh Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.31Maden Mühendisliği Öğretim Üyesi
2311.32Maden Yatakları Ve Jeokimya Öğretim Üyesi
2311.33Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi
2311.34Makine Malzemesi Ve İmalat Teknolojisi Öğretim Üyesi
2311.35Makine Teorisi Sistem Dinamiği Öğretim Üyesi
2311.36Malzeme Ve Üretim Teknolojisi Öğretim Üyesi
2311.37Matematik Öğretim Üyesi
2311.38Mekanik (İnşaat Mühendisliği) Öğretim Üyesi
2311.39Mekanik (Makina Mühendisliği) Öğretim Üyesi
2311.40Mimarlık Öğretim Üyesi
2311.41Mimarlık Tarihi Öğretim Üyesi
2311.42Mineraloji Ve Petrografi Öğretim Üyesi
2311.43Moleküler Biyoloji Öğretim Üyesi
2311.44Mühendislik Ve Mimarı Öğretim Üyesi
2311.45Nükleer Mühendisliği Öğretim Üyesi
2311.46Okutman (Almanca)
2311.47Okutman (Fransızca)
2311.48Okutman (İngilizce)
2311.49Okutman (Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi)
2311.50Okutman (Türk Dili)
2311.51Opera Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2311.52Oral Diagnoz Ve Radyoloji Öğretim Üyesi
2311.53Ortaçağ Tarihi Öğretim Üyesi
2311.54Ortodonti Öğretim Üyesi
2311.55Osmanlı Medeniyeti Ve Müesseseleri Tarihi Öğretim Üyesi
2311.56Otomotiv Mühendisliği Öğretim Üyesi
2311.57Öğretim Üyesi (Dişçilik)
2311.58Ölçme Tekniği Öğretim Üyesi
2311.59Paleoantropoloji Öğretim Üyesi
2311.60Pedodonti Öğretim Üyesi
2311.61Periodontoloji Öğretim Üyesi
2311.62Piyano Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2311.63Prehistorya Öğretim Üyesi
2311.64Prehistorya Ve Önasya Arkeolojisi Öğretim Üyesi
2311.65Proses Ve Reaktör Tasarımı Öğretim Üyesi
2311.66Protetik Diş Tedavisi Öğretim Üyesi
2311.67Psikoloji Öğretim Görevlisi
2311.68Radyofarmasi Öğretim Üyesi
2311.69Restorasyon Öğretim Üyesi
2311.70Romen Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.71Rus Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.72Sanat Tarihi Öğretim Üyesi
2311.73Sinoloji Öğretim Üyesi
2311.74Sistematik Felsefe Ve Mantık Öğretim Üyesi
2311.75Sosyal (Kültürel) Antropoloji Öğretim Üyesi
2311.76Sosyal Psikoloji Öğretim Üyesi
2311.77Sosyoloji Öğretim Üyesi
2311.78Spor Yönetimi Öğretim Üyesi
2311.79Su Altı Arkeolojisi Öğretim Üyesi
2311.80Sumeroloji Öğretim Üyesi
2311.81Tarih Öğretim Üyesi
2311.82Tarih, Felsefe, Sosyoloji Ve İlgili Sosyal Bilimler Öğretim Üyesi
2311.83Telekomünikasyon Öğretim Üyesi
2311.84Temel İşlemler Öğretim Üyesi
2311.85Termodinamik Ve Enerji Öğretim Üyesi
2311.86Termodinamik Ve Isı Tekniği Öğretim Üyesi
2311.87Tıbbi Tedavi Ve Yüksek Hemşirelik Okulu Öğretim Üyesi
2311.88Toplumsal Yapı Ve Değişme Öğretim Üyesi
2311.89Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.90Türk Ve İslam Sanatı Öğretim Üyesi
2311.91Türkiye Coğrafyası Öğretim Üyesi
2311.92Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Öğretim Üyesi
2311.93Ulaştırma Mühendisliği Öğretim Üyesi
2311.94Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi
2311.95Urdu Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.96Uygulamalı Biyoloji Öğretim Üyesi
2311.97Uygulamalı Dilbilim Öğretim Üyesi
2311.98Uygulamalı Jeoloji Öğretim Üyesi
2311.99Uygulamalı Sosyoloji Öğretim Üyesi
2312.00Uzaktan Algılama Öğretim Üyesi
2312.01Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2312.02Yakınçağ Tarihi Öğretim Üyesi
2312.03Yapı Bilgisi Öğretim Üyesi
2312.04Yapı İşletmesi Öğretim Üyesi
2312.05Yapı Malzemeleri Öğretim Üyesi
2312.06Yapı Öğretim Üyesi
2312.07Yaylı Çalgılar Keman Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2312.08Yaylı Çalgılar Kontrabas Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2312.09Yaylı Çalgılar Viyola Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2312.10Yaylı Çalgılar Viyolonsel Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2312.11Yeniçağ Tarihi Öğretim Üyesi
2312.12Yöneylem Araştırması Öğretim Üyesi
2312.13Yunan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2312.14Ziraat Bilimleri Öğretim Üyesi
2312.15Zooloji Öğretim Üyesi
2312.16Araştırma Görevlisi
2320.01Ağaç İşleri Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.02Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni
2320.03Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni
2320.04Yapı Ressamlığı Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.05Yapı Tasarım Öğretmeni
2320.06Besin Gıda Teknolojisi-Ev Yönetimi Ve Beslenme Öğretmeni
2320.07Besin Teknolojisi Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.08Bilgisayar Bakım Ve Onarım Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.09Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.10Büro Yönetimi Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.11Ciltleme Ve Serigrafi Öğretmeni (Orta Öğretim)
2320.12Çiçek Örgü / Dokuma Öğretmeni
2320.13Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni
2320.14Değirmencilik Öğretmeni-Orta Öğretim
2320.15Dekoratif Sanatlar Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.16Dizgi Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.17Döküm Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.18El Sanatları / Dekoratif Sanatları Öğretmeni
2320.19El Sanatları Öğretmeni
2320.20Elektrik Öğretmeni
2320.21Elektronik/Telekomünikasyon Öğretmeni
2320.22Elektronik Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.23Endüstriyel Elektronik Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.24Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni
2320.25Enerji Öğretmeni
2320.26Ev İdaresi Bilimi Ve Genel Hemşirelik Öğretmeni (Orta Öğretim)
2320.27Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni
2320.28Gemi Makineleri Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.29Giyim / Hazırgiyim / Moda Tasarım Öğretmeni
2320.30Giyim Endüstrisi Öğretmeni
2320.31Giyim Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.32Grafik Öğretmeni
2320.33Güverte Avlama Öğretmeni (Orta Öğretim)
2320.34Güvertecilik Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.35Güzel Sanatlar Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.36Harita Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.37Hazır Giyim Öğretmeni
2320.38İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni
2320.39İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitim) Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.40İşletme Öğretmeni
2320.41Kalıpçılık Öğretmeni
2320.42Konaklama İşletmeciliği Öğretmeni
2320.43Kontrol Öğretmeni (Kontrol Sistemleri Ve Otomasyon)
2320.44Kuaförlük Ve Güzellik Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.45Kuaförlük-Cilt Bakım Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.46Kütüphanecilik Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.47Madencilik Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.48Makine / Tesviye / Kalıp Öğretmeni
2320.49Makine Ressamlığı Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.50Matbaa Öğretmeni
2320.51Mekatronik Öğretmeni
2320.52Metal Öğretmeni
2320.53Metalurji Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.54Mikro Teknoloji Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.55Milli Güvenlik Öğretmeni (Orta Öğretim)
2320.56Mobilya Ve Dekorasyon Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.57Moda Tasarımı Öğretmeni
2320.58Model Öğretmeni
2320.59Motor (Otomotiv) Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.60Muhasebe Ve Finansman Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.61Nakış Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.62Okul Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni
2320.63Otomotiv Öğretmeni
2320.64Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Öğretmeni
2320.65Psikoloji Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.66Radyoculuk Öğretmeni (Orta Öğretim)
2320.67Resim / Grafik Öğreticisi
2320.68Resim-İş Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.69Restorasyon Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.70Sanat Tarihi Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.71Sekreterlik Grubu Öğretmeni
2320.72Seramik Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.73Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği Öğretmeni
2320.74Sosyal Bilgiler Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.75Su Ürünleri Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.76Tarım Makineleri Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.77Tarımsal Bilim Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.78Tasarım Ve Konstrüksiyon Öğretmeni
2320.79Teknik Öğretim Öğretmeni (Orta Öğretim)
2320.80Teknik Resim Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.81Tekstil Dokuma Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.82Tekstil Dokuma Ve Örgü Öğretmeni
2320.83Tekstil İplikçilik Öğretmeni (Orta Öğretim)
2320.84Tekstil Kalite Kontrol Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.85Tekstil Öğretmeni
2320.86Tekstil Terbiye Öğretmeni
2320.87Tekstil, Boya, Baskı Ve Desen Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.88Telekomünikasyon Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.89Sıhhi Tesisat Öğretmeni
2320.90Tesviye (Talaşlı Üretim) Öğretmeni
2320.91Trikotaj Öğretmeni
2320.92Turizm Ve Otelcilik Öğretmeni
2320.93Yapı / Yapı Ressamlığı/ Harita Ve Kadastro Öğretmeni
2320.94Yapı Öğretmeni
2320.95Acil Sağlık Hizmetleri Öğretmeni
2320.96Adalet Öğretmeni
2320.97Ahşap Teknolojisi Öğretmeni
2320.98Anestezi ve Reanimasyon Öğretmeni
2320.99Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Öğretmeni
2321.01Bahçe Peyzaj Öğretmeni
2321.02Bahçe ve Tarla Bitkileri Öğretmeni
2321.03Bahçecilik Öğretmeni
2321.04Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
2321.05Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni
2321.06Çelik Gemi Yapımı Öğretmeni
2321.07Çevre Sağlığı Öğretmeni
2321.08Diş Protez Öğretmeni
2321.09Eğlence Hizmetleri Öğretmeni
2321.10Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Öğretmeni
2321.11Fotoğraf Öğretmeni
2321.12Gemi Elektroniği Öğretmeni
2321.13Gemi Ressamlığı Öğretmeni
2321.14Gemi Tesisatı Öğretmeni
2321.15Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı Öğretmeni
2321.16Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmeni
2321.17Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Öğretmeni
2321.18Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Öğretmeni
2321.19Hayvan Sağlığı Öğretmeni
2321.20Hayvan Sağlığı Laboratuarı Öğretmeni
2321.21Hemşirelik Öğretmeni
2321.22İç Mekan Dekorasyon Öğretmeni
2321.23İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Öğretmeni
2321.24İzabe Öğretmeni
2321.25Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Öğretmeni
2321.26Kuyumculuk Teknolojisi Öğretmeni
2321.27Makine ve Kalıp Öğretmeni
2321.28Meteoroloji Öğretmeni
2321.29Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmeni
2321.30Müzik Aletleri Yapımı Öğretmeni
2321.31Ortopedik Protez ve Ortez Öğretmeni
2321.32Pazarlama ve Perakende Öğretmeni
2321.33Plastik Sanatlar Öğretmeni
2321.34Plastik Teknolojisi Öğretmeni
2321.35Radyo – Televizyon Öğretmeni
2321.36Radyoloji Öğretmeni
2321.37Raylı Sistemler Elektrik – Elektronik Öğretmeni
2321.38Raylı Sistemler İnşaat Öğretmeni
2321.39Raylı Sistemler İşletme Öğretmeni
2321.40Raylı Sistemler Makine Öğretmeni
2321.41Raylı Sistemler Mekatronik Öğretmeni
2321.42Sağlık Bilgisi Öğretmeni
2321.43Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Öğretmeni
2321.44Seramik ve Cam Teknolojisi Öğretmeni
2321.45Tarım Laboratuarı Öğretmeni
2321.46Tekne ve Yat Yapımı Öğretmeni
2321.47Tekstil Makineleri Öğretmeni
2321.48Kaynak Öğretmeni
2321.49Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmeni
2321.50Tıbbi Laboratuar Öğretmeni
2321.51Uçak Elektrik – Elektroniği Öğretmeni
2321.52Uçak Gövde – Motor Öğretmeni
2321.53Ulaştırma Hizmetleri Öğretmeni
2321.54Yapı Dekorasyon Öğretmeni
2321.55Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni
2330.01Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni
2330.02Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim
2330.03Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim
2330.04Diğer Orta Öğretim Öğretmenleri
2330.05Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim
2330.06Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim
2330.07Felsefe Grubu Öğretmeni-Ortaöğretim
2330.08Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim
2330.09Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim
2330.10Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim
2330.11Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim
2330.12Orta Öğretim Öğretmeni
2330.13Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim
2330.14Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim
2330.15Yabancı Dil Öğretmeni-Ortaöğretim
2341.01Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim)
2341.02Türkçe Öğretmeni
2341.03Diğer Sınıf Öğretmenleri
2341.04Sınıf Öğretmeni
2341.05İlköğretim Matematik Öğretmeni
2341.06Teknoloji Tasarım Öğretmeni
2342.01Okul Öncesi Öğretmeni
2342.02Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri
2342.03Çocuk Gelişimi Uzmanı
2351.01Duyusal Öğretim Uzmanı (Göz Ve Kulağa Hitap)
2351.02Öğretim Metotları Danışmanı
2351.03Ölçme Ve Değerlendirme Uzmanı
2351.04Test Geliştirme Uzmanı
2351.05Sınav Araştırma Uzmanı
2351.06Sınav Hizmetleri Uzmanı
2351.07Okul Müfettişi
2351.08Eğitim Teknoloğu
2351.09Eğitim Öğretim Planlayıcısı
2352.01Diğer Özel Eğitim Öğretmenleri
2352.02Görme Engelliler Sınıf Öğretmeni
2352.03Öğretmen (Ortopedik Özürlüler)
2352.04İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni
2352.05Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim
2352.06Üstün Zekalılar Öğretmeni
2352.08İşaret Dili Tercümanı
2352.09İşaret Dili Öğreticisi
2353.01İtalyanca Öğretmeni
2353.02Japonca Öğretmeni
2353.03İspanyolca Öğretmeni
2353.04Fransızca Öğretmeni
2353.05Rusça Öğretmeni
2353.06Arapça Öğretmeni
2353.07Almanca Öğretmeni
2353.08İngilizce Öğretmeni
2353.09Çince Öğretmeni
2353.10Yunanca Öğretmeni
2353.11Türkçe Öğretmeni (Dil Kursu)
2353.12Macarca Öğretmeni
2353.13Bulgarca Öğretmeni
2353.14Urduca Öğretmeni
2353.15Hollandaca Öğretmeni
2353.16Farsça Öğretmeni
2353.17Hintçe Öğretmeni
2353.18Korece Öğretmeni
2353.19Latince Öğretmeni
2353.20Lehçe Öğretmeni
2353.21Osmanlıca Öğretmeni
2354.01Piyano Eğitmeni
2355.01Dans Öğretmeni (Özel Kurs)
2355.02Drama Öğretmeni (Özel Kurs)
2355.03Folklor Öğretici Veya Eğiticileri (Özel Kurs)
2355.04Heykel Öğretmeni (Özel Kurs)
2355.05Resim Öğretmeni (Özel Kurs)
2355.06Diğer Sanat Öğretmenleri (Özel Kurs)
2355.07Halk Oyunları Eğitmeni
2356.01Bilgisayar Eğiticisi
2356.02Bilgi Teknoloji Danışmanı
2359.01Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim)
2359.02Diğer Öğretmenler
2359.03Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)
2359.04Usta Öğretici (Ahşap Doğrama Vekaplamacılığı)
2359.05Usta Öğretici (Betonarme Demirciliği)
2359.06Usta Öğretici (Betonarme Kalıpçılığı Ve Çatıcılık)
2359.07Usta Öğretici (Boyacılık Ve Yüzey Hazırlama)
2359.08Usta Öğretici (Cilt Bakımı Ve Güzellik)
2359.09Usta Öğretici (Çocuk Giyim Modelistliği)
2359.10Usta Öğretici (Deri Giyim)
2359.11Usta Öğretici (Döşeme Veduvar Kaplamacılığı)
2359.12Usta Öğretici (Duvarcılık)
2359.13Usta Öğretici (Erkek Giyim Modelistliği)
2359.14Usta Öğretici (Erkek Terziliği)
2359.15Usta Öğretici (Gemi İnşa)
2359.16Usta Öğretici (Harita Ve Kadastro)
2359.17Usta Öğretici (Isıtma Ve Doğalgaz İç Tesisatçılığı)
2359.18Usta Öğretici (Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihazlar Servisçiliği)
2359.19Usta Öğretici (Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçılık)
2359.20Usta Öğretici (İç Giyim Modelistliği)
2359.21Usta Öğretici (Kadın Giyim Modelistliği)
2359.22Usta Öğretici (Kadın Terziliği)
2359.23Usta Öğretici (Kağıt Üretimi)
2359.24Usta Öğretici (Kaloriferci)
2359.25Usta Öğretici (Kat Elemanlığı)
2359.26Usta Öğretici (Model Makinecilik)
2359.27Usta Öğretici (Ön Büro Elemanlığı)
2359.28Usta Öğretici (Pvc Doğrama İmalat Ve Montajcılığı)
2359.29Usta Öğretici (Restorasyon)
2359.30Usta Öğretici (Sıvacılık)
2359.31Usta Öğretici (Anaokulu)
2359.32Usta Öğretici (Aşçılık)
2359.33Usta Öğretici (Barmenlik)
2359.34Usta Öğretici (Çini Dekorlama)
2359.35Usta Öğretici (Dokumacılık)
2359.36Usta Öğretici (El Sanatları)
2359.37Usta Öğretici (Endüstriyel Kalıpçılık)
2359.38Usta Öğretici (Endüstriyel Modelleme)
2359.39Usta Öğretici (Erkek Berberliği)
2359.40Usta Öğretici (Et Ve Et Ürünleri İşlemeciliği)
2359.41Usta Öğretici (Fırıncılık)
2359.42Usta Öğretici (Fotoğrafçılık)
2359.43Usta Öğretici (Frezecilik)
2359.44Usta Öğretici (Görüntü Ve Ses Sistemleri)
2359.45Usta Öğretici (Güvenlik Sistemleri)
2359.46Usta Öğretici (Haberleşme Sistemleri)
2359.47Usta Öğretici (Isıl İşlemciliği)
2359.48Usta Öğretici (İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı)
2359.49Usta Öğretici (İş Makineleri Bakım Onarımcılığı)
2359.50Usta Öğretici (Kantin İşletmeciliği)
2359.51Usta Öğretici (Kaynakçılık)
2359.52Usta Öğretici (Kesimcilik-Ayakkabı İmalatçılığı)
2359.53Usta Öğretici (Kirkitli Dokuma)
2359.54Usta Öğretici (Kuaförlük)
2359.55Usta Öğretici (Kuru Temizlemecilik)
2359.56Usta Öğretici (Kuyumculuk Altın-Gümüş İşlemeciliği)
2359.57Usta Öğretici (Matbaacılık)
2359.58Usta Öğretici (Mermercilik Ve Süsleme Taşçılığı)
2359.59Usta Öğretici (Metal Doğramacılığı)
2359.60Usta Öğretici (Metal Levha İşlemeciliği (Bakırcılık)
2359.61Usta Öğretici (Mobilya Döşemeciliği)
2359.62Usta Öğretici (Mobilya İskeletçiliği)
2359.63Usta Öğretici (Mobilyacılık)
2359.64Usta Öğretici (Motorlu Araçlar Lpg Sistemleri Bakım Ve Onarımcılığı)
2359.65Usta Öğretici (Motosiklet Tamirciliği)
2359.66Usta Öğretici (Oto Döşemeciliği)
2359.67Usta Öğretici (Otomasyon Sistemleri)
2359.68Usta Öğretici (Otomotiv Boyacılığı)
2359.69Usta Öğretici (Otomotiv Elektrikçiliği)
2359.70Usta Öğretici (Otomotiv Elektro-Mekanikerliği)
2359.71Usta Öğretici (Otomotiv Gövdeciliği)
2359.72Usta Öğretici (Otomotiv Mekanikerliği)
2359.73Usta Öğretici (Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği)
2359.74Usta Öğretici (Ön Düzen Ayarcılığı Ve Lastikçilik)
2359.75Usta Öğretici (Plastik İşlemeciliği)
2359.76Usta Öğretici (Reklam Tabelacılığı)
2359.77Usta Öğretici (Saat Tamirciliği)
2359.78Usta Öğretici (Sac İşleri)
2359.79Usta Öğretici (Sayacılık)
2359.80Usta Öğretici (Su Ve Deniz Ürünleri Satış Elemanlığı)
2359.81Usta Öğretici (Tarım (Ziraat) Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcılığı)
2359.82Usta Öğretici (Taşlama Ve Alet Bilemeciliği)
2359.83Usta Öğretici (Tekstil Terbiye)
2359.84Usta Öğretici (Tesviyecilik)
2359.85Usta Öğretici (Tornacılık)
2359.86Usta Öğretici (Trikotaj)
2359.87Usta Öğretici (Üst Yüzey İşlemleri)
2359.88Usta Öğretici (Vitrin Kuyumculuğu)
2359.89Usta Öğretici (Yapı Teknik Ressamlığı-Mimari)
2359.90Usta Öğretici (Yapı Teknik Ressamlığı-Statik)
2359.91Usta Öğretici (Yüksek Gerilim Sistemleri)
2359.92Usta Öğretici (Ağaç Oymacılığı)
2359.93Usta Öğretici (Ayakkabı İmalatçılığı)
2359.94Usta Öğretici (Endüstriyel Bakım Onarım)
2359.95Usta Öğretici (ahşap Karoserciliği)
2359.96Usta Öğretici (ahşap Yat Ve Tekne Yapımı)
2359.97Usta Öğretici (anahtarcılık Ve Çilingirlik)
2359.98Usta Öğretici (avize İmalatçılığı)
2359.99Usta Öğretici (ayakkabı, Deri Ve Yan Ürünleri Satış Elemanlığı)
2360.00Usta Öğretici (bilgisayar Teknik Servisçiliği)
2360.01Usta Öğretici (bobinajcılık)
2360.02Usta Öğretici (büro Makineleri Teknik Servisçiliği)
2360.03Usta Öğretici (cam Ürün İşlemeciliği)
2360.04Usta Öğretici (cam Ürün Üretimi)
2360.05Usta Öğretici (çanta Ve Saraciye)
2360.06Usta Öğretici (çelik Yapılandırmacılığı)
2360.07Usta Öğretici (çiçek Düzenlemeciliği)
2360.08Usta Öğretici (deri İşlemeciliği)
2360.09Usta Öğretici (dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcılığı)
2360.10Usta Öğretici (doğramacılık)
2360.11Usta Öğretici (dökümcülük)
2360.12Usta Öğretici (elektrik Tesisat Ve Pano Montörlüğü)
2360.13Usta Öğretici (elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği)
2360.14Usta Öğretici (elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcılığı)
2360.15Usta Öğretici (giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı)
2360.16Usta Öğretici (iplikçilik)
2360.17Usta Öğretici (kırtasiye Ve Kitap Satış Elemanlığı)
2360.18Usta Öğretici (makine Ressamlığı)
2360.19Usta Öğretici (matbaa Teknolojisi) (baskı Öncesi)
2360.20Usta Öğretici (matbaa Teknolojisi) (baskı Sonrası)
2360.21Usta Öğretici (matbaa Teknolojisi) (baskı)
2360.22Usta Öğretici (meyve Ve Sebze Satış Elemanlığı)
2360.23Usta Öğretici (mobilya Satış Elemanlığı)
2360.24Usta Öğretici (model Ve Kalıp Hazırlama)
2360.25Usta Öğretici (oto Yedek Parça Satış Elemanlığı)
2360.26Usta Öğretici (örmecilik)
2360.27Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik)
2360.28Usta Öğretici (saat, Elektrikli Aletlerve Elektronik Araçlar Satış Elemanlığı)
2360.29Usta Öğretici (sanayi Makineleri Satış Elemanlığı)
2360.30Usta Öğretici (seramik Dekorlama)
2360.31Usta Öğretici (seramik Şekillendirme)
2360.32Usta Öğretici (servis Elemanlığı)
2360.33Usta Öğretici (soğutma Ve İklimlendirme)
2360.34Usta Öğretici (süt Ve Süt Ürünleri İşlemeciliği)
2360.35Usta Öğretici (şarküteri, Bakkal Ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı)
2360.36Usta Öğretici (tarım Ürünleri Satış Elemanlığı)
2360.37Usta Öğretici (tıbbi Araçlar Ve Malzemeleri Satış Elemanlığı)
2360.38Usta Öğretici (vargel-Planyacılık)
2360.39Usta Öğretici (Elektronik Malzemeler Satış Elemanlığı)
2360.40Diksiyon Eğitmeni
2360.41Yabancı Dil Uzman Öğreticisi
2360.42Usta Öğretici (Yabancı Dil)
2360.43Usta Öğretici (Diğer)
2360.44Usta Öğretici (Sebze ve Meyve İşleme)
2360.45Belletici
2360.46Hızlı Okuma Eğitmeni
2411.01Bütçe Uzmanı
2411.02Hesap Kontrolörü
2411.03Hesap Uzmanı
2411.04Kontrolör (Banka)
2411.05Mali Denetçi
2411.06Mali Kontrolör
2411.07Mali Müşavir
2411.08Muhasebe Şefi
2411.09Muhasebeci
2411.10Muhasip
2411.11Murakıp (Muhasebe İşleri)
2411.12Serbest Muhasebeci
2411.13Yeminli Mali Müşavir
2411.14Yönetim Muhasebecisi
2411.15İç Kontrol Denetçisi (Banka)
2411.16Gelirler Kontrolörü
2411.17Gelirler Uzmanı
2411.18Muhasebe Standardı Uzmanı
2411.19Muhasebe Bilgi Sistemleri Uzmanı
2411.20Maliyet Kontrol Koordinatörü
2411.21İç Kontrolör Yardımcısı
2411.22Maliyet Analiz Uzmanı
2411.23Maliyet Analiz Bütçe Şefi
2412.01Finansman Planlamacısı
2412.02Finansman Sorumlusu
2412.03Gayrimenkul Planlamacısı
2412.04Risk Yönetim Uzmanı (Banka)
2412.05Yatırım Danışmanı
2412.06Hazine Uzmanı (Banka)
2412.07Hazine Operasyon Uzmanı (Banka)
2413.01Bono Analisti
2413.02Finans Analisti
2413.03Mali Analist
2413.04Tahvil Analisti
2413.05Yatırım Analisti
2413.06Proje Finans Uzmanı
2413.07Menkul Değerler Danışmanı
2413.08Finansman Yöneticisi
2413.09Finans Uzmanı
2413.10Uluslararası Finans Uzmanı
2413.11Yatırım Uzmanı
2413.12Portföy Yöneticisi
2413.13Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi
2421.01Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı
2421.02Organizasyon Ve Yöntem Analisti
2421.03Yönetim Analisti
2421.04Danışman (Müşavir)
2421.05Avrupa Birliği İlişkileri Uzmanı
2421.06KOBİ Danışmanı
2421.07Girişimcilik Uzmanı
2422.01İş İstihbarat Memuru
2422.02İş Politikası Analisti
2422.03Uluslararası İlişkiler Uzmanı
2422.04Denizcilik Uzmanı
2422.06Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanı
2423.02İstihdam Uzmanı
2423.03İş Analisti
2423.04Kariyer Danışmanı
2423.05Mesleğe Yöneltme Uzmanı
2423.06Meslek Analizcisi
2423.07Mesleki Rehberlik Danışmanı
2423.08Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzman Yardımcısı
2423.09Endüstri İlişkileri Uzmanı
2423.10İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı
2423.11Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları
2423.12İş Geliştirme Uzmanı
2423.13Uzman (Genel)
2423.14Uzman Yardımcısı (Genel)
2423.15Ücret Ve Yan Haklar Uzmanı
2423.16İş ve Meslek Danışmanı
2423.17Eğitim Danışmanı
2423.18Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı
2423.19İşe Alım Uzmanı
2423.20Endüstriyel İlişkiler Uzmanı
2423.21Kariyer Psikolojik Danışmanı
2423.22Başuzman
2423.23Performans Uzmanı
2424.01İşgücü Yetiştirme Uzmanı
2424.02Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim
2431.01İlan Ve Reklam İşleri Sorumlusu
2431.02İlan Yazarı
2431.03Pazar Araştırma Analisti
2431.04Pazarlama Uzmanı
2431.05Reklam Acentesi Yetkilisi
2431.06Reklam Ve Tanıtım Uzmanı
2431.08Reklamcı
2431.09Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı
2431.10Kurumsal İletişim Uzmanı
2431.11Proje Satış Sorumlusu
2432.01Basınla İlişkiler Görevlisi
2432.02Halkla İlişkiler Görevlisi
2432.03Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı/Uzmanı
2432.04Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı
2432.05Basın Ve Halkla İlişkiler Müşaviri
2432.06Sosyal Medya Uzmanı
2432.07İletişim Danışmanı
2433.01İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı)
2433.02İşitme Cihazları Satış Danışmanı
2433.03Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler)
2433.04Teknik Satış Temsilcisi
2433.05Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri)
2434.01BT Satış Sorumlusu
2511.01Sistem Analisti (BT)
2511.02Sistem Çözümleyici
2511.03Sistem Tasarımcısı (Bt)
2511.04BT Çözümleri Uzmanı
2511.05Sistem Geliştirme Uzmanı (Banka)
2511.06Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı
2511.07Bilişim Sistemleri Mühendisi
2511.08Sistem Uzmanı/Danışmanı
2511.09BT İş Analisti
2511.10BT İş Analizi Elemanı
2511.11Uygulama Uzmanı/Danışmanı (Bilişim)
2512.01Yazılım Mühendisi
2512.02Bilgisayar Mühendisi
2512.03Program Analisti
2512.04Yazılım Tasarımcısı
2512.05Yazılım Geliştiricisi
2513.01Web Tasarım Uzmanı (Bilgisayar)
2513.02Web Programcısı
2513.03Animasyon Programcısı
2513.04Bilgisayar Oyunları Programcısı
2513.05İnternet Geliştiricisi
2513.06Çoklu Ortam Programcısı
2513.07Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu
2513.08Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı
2514.01Bilgisayar Programcısı
2514.02Sistem Programcısı
2514.03Uygulama Programcısı
2514.04Mikrodenetleyici Programcısı
2514.05Bilgi İşlem Destek Uzmanı
2514.06Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı
2514.07Bilişim Personeli
2514.08Oyun Geliştirme Uzmanı
2514.09Dijital Oyun Tasarımcısı
2519.01Mikroişlem Tasarımcısı
2519.02Sistem Değerlendirmecisi
2519.03Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar)
2519.04Yazılım Test Edicisi
2519.05Sistem Test Edicisi
2519.06Uygulama Destek Uzmanı(Bilişim)
2521.01Veri Tabanı Yöneticisi
2521.02Veri Tabanı Analisti
2521.03Ağ Veritabanı Yöneticisi
2521.04Veri Tabanı Mimarı
2521.05ETL Uzmanı/Danışmanı
2521.06Büyük Veri Uzmanı/Danışmanı
2521.07Veri Bilimci
2521.08İş Zekası Uzmanı/Danışmanı
2521.09Veri/Bilgi Yönetimi Danışmanı
2521.10Veri Mühendisi
2522.01Bilgisayar Ağı Yöneticisi
2522.02Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi
2523.01Ağ Teknolojileri Uzmanı
2523.02İletişim Analisti (Bilgisayar)
2523.03Bilgisayar Ağı Analisti
2529.01Bilgi Güvenlik Denetmeni
2529.02Enformasyon Teknolojileri Uzmanı
2529.03Dijital Adli Tıp Uzmanı
2529.04Güvenlik Uzmanı (BİT)
2529.05Bilgi Güvenlik Uzmanı
2529.06İşletme Enformatiği Uzmanı
2529.07Veri Madenciliği Uzmanı/Danışmanı
2529.08Adli Bilişim Mühendisi
2529.09Siber Güvenlik Uzmanı
2611.01Hukuk Müşaviri
2611.02Avukat
2611.03Dava Vekili
2611.04Hukukçu (Genel)
2611.05Savcı
2612.01Hakim (Yargıç)
2619.01Hukukçu (Hakim,avukat, Savcı Ve Noter Hariç)
2619.02Noter
2621.01Diğer Arşivciler Ve Sorumluları
2621.02Sanat Galerisi Ve Müze Sorumlusu
2621.03Arşivci
2621.04Küratör
2621.05Müze Araştırmacısı
2621.06Sanat ve Kültür Yöneticisi
2622.01Diğer Kütüphaneciler Ve Sorumluları
2622.02Kütüphaneci
2622.03Kitap Pataloğu
2622.04Kütüphaneci (Aksesyon /derleme Hizmetleri)
2622.05Kütüphaneci (Kataloglama-Sınıflama Hizmetleri)
2622.06Kütüphaneci (Okuyucu Hizmetleri)
2622.07Bilgi ve Belge Yöneticisi
2631.01Ekonomist (İktisatçı)
2631.02Ekonomist-Uzman
2631.03Çalışma Ekonomisti
2631.04Ekonometrist
2631.05İşletmeci
2631.07Kredi Analisti (Banka)
2631.09Aile ve Tüketici Bilimleri /Ev Ekonomisti
2632.01Antropolog
2632.02Coğrafyacı
2632.03Diğer Sosyologlar,antropologlar Ve İlgili Bilim Adamları
2632.04Sosyolog
2632.05Arkeolog
2632.06Sosyal Antropolog
2632.07Fiziki Antropolog
2632.08Halk Bilimci (Folklor)
2632.09Etnolog
2632.10Fosil Bilimci (Paleontolojist)
2632.11Hititolog
2632.12İnsan ve Toplum Bilimcisi
2633.01Siyaset Bilimci
2633.02Tarihçi
2633.03Sanat Tarihçisi
2633.04Felsefeci
2633.05Tarihçi (Yakın Dönem)
2633.06Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı
2633.07Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı
2633.08Bilim Tarihçisi
2634.01Psikolog
2634.02Psikolog (Aile Mahkemeleri)
2634.03Psikolog (Çocuk Mahkemeleri)
2634.04Psikolog (Huzurevleri Ve Yaşlı Bakım Evleri)
2634.05Psikolog (Kreş Ve Gündüz Bakımevleri)
2634.06Psikolog (Özel Eğitim Okulları)
2634.07Psikolog (Okul Öncesi Eğitim)
2634.08Klinik Psikolog
2634.09Psikolog (Diyaliz Merkezleri)
2635.01Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar
2635.02Kültürel Hizmet Görevlisi-Kültür Merkezi
2635.03Sosyal Çalışma Uzmanı
2635.04Sosyal Çalışmacı-Çocuk Islahevi
2635.05Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı)
2635.06Sosyal Çalışmacı-Psikiyatri
2635.07Sosyal Hizmet Uzmanı
2635.08Psikolojik Danışman
2635.09Sosyal Hizmet Uzmanı (Hastane)
2635.10Koç
2635.11Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı
2635.12İl Planlama Uzmanı
2635.13Sosyal Güvenlik Uzmanı
2635.14Aile Danışmanı
2635.15Oyun Terapisti
2635.16Madde Bağımlılığı Danışmanı
2636.01Din Adamı
2636.02Müftü
2636.03Murakıp (Din İşleri)
2636.04Din Görevlisi
2636.05İmam
2636.06Kuran Öğreticisi
2636.07Vaiz
2636.08İlahiyatçı
2641.01Diğer Müellifler, Gazeteciler Ve İlgili Yazarlar
2641.02Kitap Editörü
2641.03Kitap Yayıncısı
2641.04Müellif-Yazar
2641.05Teknik Yazar
2641.06Tiyatro Eleştirmeni Ve Dramaturg
2641.07Dramatik Metin Yazarı
2641.08Deneme Yazarı
2641.09İnteraktif Medya Yazarı
2641.10Roman Yazarı
2641.11Oyun Yazarı
2641.12Şair
2641.13Senaryo Yazarı
2641.14Konuşma Metni Yazarı
2641.15Reklam Yazarı
2641.16Lektör
2642.01Gazete Muhabiri
2642.02Metin Yazarı
2642.03Muhabir
2642.04Radyo Ve Televizyon Muhabiri
2642.05Yazı İşleri Müdürü (Gazete Ve Dergi)
2642.06Gazeteci
2642.07Editör-Gazete, Dergi Vb.
2642.08Düzeltmen (Basın Yayın)
2642.09 Yazar (Gazete-Dergi)
2642.10Televizyon Muhabiri
2642.11İnternet Editörü
2642.12Yazılı Basın Muhabiri
2642.13Spor Yazarı
2642.14Eleştirmen
2642.15Asistan/Stajyer Muhabir
2642.16Foto Muhabiri (Foto Röportaj )
2642.17Haber Editörü
2642.18Haber Redaktörü
2642.19Okur Temsilcisi
2642.20İnternet Medyası Uzmanı
2643.01Dil Bilimci (Filolog)
2643.02Mütercim
2643.03Çevirmen/Tercüman
2643.04Türkoloğ
2643.05Seslendirme Çevirmeni
2643.06İşaret Dili Çevirmeni
2643.07El Yazması Ve Nadir Eserler Uzmanı
2643.08Tercüman (Japonca)
2643.09Tercüman (Çince)
2643.10Tercüman (Arapça)
2643.11Tercüman (İngilizce)
2643.12Tercüman (İtalyanca)
2643.13Tercüman (Rusca)
2643.14Tercüman (İspanyolca)
2643.15Tercüman (Fransızca)
2643.16Tercüman (Almanca)
2643.17Tercüman (Yunanca)
2643.18Tercüman (Macarca)
2643.19Tercüman (Bulgarca)
2643.20Tercüman (Hintçe)
2643.21Tercüman (Farsça)
2643.22Tercüman (Korece)
2643.23Tercüman (Latince)
2643.24Tercüman (Lehçe)
2643.25Tercüman (Osmanlıca)
2643.26Tercüman (Hollandaca)
2643.27Filolog (Alman Dili ve Edebiyatı)
2643.28Filolog (Arap Dili ve Edebiyatı)
2643.29Filolog (Arnavut Dili ve Edebiyatı)
2643.30Filolog (Azerbaycan Dili ve Edebiyatı)
2643.31Filolog (Boşnak Dili ve Edebiyatı)
2643.32Filolog (Bulgar Dili ve Edebiyatı)
2643.33Filolog (Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı)
2643.34Filolog (Çin Dili ve Edebiyatı)
2643.35Filolog (Ermeni Dili ve Edebiyatı)
2643.36Filolog (Eski Yunan Dili ve Edebiyatı)
2643.37Filolog (Fars Dili ve Edebiyatı)
2643.38Filolog (Fransız Dili ve Edebiyatı)
2643.39Filolog (Gürcü Dili ve Edebiyatı)
2643.40Filolog (İbrani Dili ve Edebiyatı)
2643.41Filolog (İngiliz Dili ve Edebiyatı)
2643.42Filolog (İspanyol Dili ve Edebiyatı)
2643.43Filolog (İtalyan Dili ve Edebiyatı)
2643.44Filolog (Japon Dili ve Edebiyatı)
2643.45Filolog (Kore Dili ve Edebiyatı)
2643.46Filolog (Kürt Dili ve Edebiyatı)
2643.47Filolog (Latin Dili ve Edebiyatı)
2643.48Filolog (Leh Dili ve Edebiyatı)
2643.49Filolog (Rus Dili ve Edebiyatı)
2643.50Filolog (Türk Dili ve Edebiyatı)
2643.51Filolog (Urdu Dili ve Edebiyatı)
2643.52Filolog (Yunan Dili ve Edebiyatı)
2643.53Filolog (Zaza Dili ve Edebiyatı)
2643.54Filolog (Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatı)
2643.55Filolog (Çerkez Dili ve Edebiyatı)
2651.01Bilgisayar Grafik Operatörü
2651.02Diğer Heykeltıraşlar,ressamlar Ve İlgili Sanatçılar
2651.03Gravür Ressamı-Oyma Ve Yakma
2651.04Heykeltraş
2651.05Karikatürist
2651.06Reklam Ressamı
2651.07Ressam
2651.08Tablo Restorasyon Sanatkarı
2651.09Sahne Ressamı (Dekor Ressamı)
2651.10Mahyacı
2651.11Ebruzen
2651.12Sedefkar
2651.13Müzehhip/Tezhip
2651.14Minyatürcü
2651.15Hattat
2651.16Katı’an
2651.17Kalemkar
2651.18Seramik Sanatçısı
2651.19Vitraycı
2651.20Hakkak
2651.21Mozaik Sanatçısı
2651.22İndirmeci (Cam)
2651.23Ressam (Kumlama)
2651.24Filografi Sanatçısı
2651.25Rölyef (Kabartma) Sanatları Yapımcısı
2651.26Edirnekari Sanatçısı
2651.27Medya ve Görsel Sanatlar Uzmanı
2651.28Cam Füzyoncu
2651.29Konservatör/Restoratör
2652.01Diğer Kompozitörler
2652.02Bestekar/kompozitör
2652.03Diğer Müzisyenler Ve Ses Sanatkarları
2652.04Enstrümancı (Müzik)
2652.05Koro Şefi
2652.06Orkestra Şefi
2652.07Orkestratör (Orkestra Müziği Yazarı/orkestra Parçaları Bestecisi)
2652.08Ses Sanatkarı
2652.09Opera Sanatçısı/Şarkıcısı
2652.10Müzisyen
2652.11Ney Sanatçısı (Neyzen)
2652.12Piyanist
2652.13Tuba Sanatçısı
2652.14Trompet Sanatçısı
2652.15Trombon Sanatçısı
2652.16Saksafon Sanatçısı (Saksafoncu)
2652.17Obua Sanatçısı
2652.18Viyolonsel Sanatçısı (Çelist/viyolonist)
2652.19Korno Sanatçısı
2652.20Viyola Sanatçısı
2652.21Klarnet Sanatçısı (Klarnetçi)
2652.22Flüt Sanatçısı
2652.23Kontrbas Sanatçısı
2652.24Arp Sanatçısı
2652.25Keman Sanatçısı (Kemancı)
2652.26Gitar Sanatçısı (Gitarist)
2652.27Fagot Sanatçısı (Fagotçu)
2652.28Ud Sanatçısı (Udi)
2652.29Mehter Sanatçısı
2652.30Kanun Sanatçısı (Kanuni)
2652.31Kemençe Sanatçısı (Kemençeci)
2652.32Bağlama Sanatçısı
2652.33Vurmalı Sazlar Sanatçısı (Perküsyonist)
2652.34Bando Şefi
2652.35Davulcu
2652.36Zurnacı
2652.37Cümbüş Sanatçısı
2652.38Türk Halk Müziği Sanatçısı
2652.39Türk Sanat Müziği Sanatçısı
2652.40Darbukacı
2653.01Dans Sanatçısı/Dansçı
2653.02Koreograf
2653.03Bale Dansçısı
2653.04Semazen
2653.05Halk Oyunları Oyuncusu
2653.06Halk Oyunları Oyuncusu (Adıyaman Yöresi)
2653.07Halk Oyunları Oyuncusu (Ardahan Yöresi)
2653.08Halk Oyunları Oyuncusu (Bitlis Yöresi)
2653.09Halk Oyunları Oyuncusu (Bolu Yöresi)
2653.10Halk Oyunları Oyuncusu (Bursa Yöresi)
2653.11Halk Oyunları Oyuncusu (Denizli Yöresi)
2653.12Halk Oyunları Oyuncusu (Erzurum Yöresi Erkek Barları)
2653.13Halk Oyunları Oyuncusu (Erzurum Yöresi Kadın Barları)
2653.14Halk Oyunları Oyuncusu (Giresun Yöresi)
2653.15Halk Oyunları Oyuncusu (Gümüşhane Yöresi)
2653.16Halk Oyunları Oyuncusu (Iğdır Yöresi)
2653.17Halk Oyunları Oyuncusu (Kars Yöresi)
2653.18Halk Oyunları Oyuncusu (Kars Yöresi Kafkas)
2653.19Halk Oyunları Oyuncusu (Kastamonu Yöresi)
2653.20Halk Oyunları Oyuncusu (Kütahya Yöresi Erkek Oyunları)
2653.21Halk Oyunları Oyuncusu (Kütahya Yöresi Kadın Oyunları)
2653.22Halk Oyunları Oyuncusu (Ordu Yöresi)
2653.23Halk Oyunları Oyuncusu (Siirt Yöresi)
2653.24Halk Oyunları Oyuncusu (Şanlıurfa Yöresi)
2653.25Halk Oyunları Oyuncusu (Zonguldak Yöresi)
2653.26Halk Oyunları Oyuncusu (Bartın Yöresi)
2653.27Halk Oyunları Oyuncusu (Karaman Yöresi)
2653.28Halk Oyunları Oyuncusu (Adana Yöresi)
2653.29Halk Oyunları Oyuncusu (Afyonkarahisar Yöresi)
2653.30Halk Oyunları Oyuncusu (Ağrı Yöresi Erkek Barları)
2653.31Halk Oyunları Oyuncusu (Ağrı Yöresi Halay)
2653.32Halk Oyunları Oyuncusu (Amasya Yöresi)
2653.33Halk Oyunları Oyuncusu (Ankara Yöresi)
2653.34Halk Oyunları Oyuncusu (Ankara Yöresi Kadın Oyunları)
2653.35Halk Oyunları Oyuncusu (Ankara Yöresi Seğmen)
2653.36Halk Oyunları Oyuncusu (Antalya Yöresi)
2653.37Halk Oyunları Oyuncusu (Artvin Yöresi)
2653.38Halk Oyunları Oyuncusu (Aydın Yöresi)
2653.39Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Erkek Oyunları)
2653.40Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Kadın Oyunları)
2653.41Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Karma Oyunları)
2653.42Halk Oyunları Oyuncusu (Hatay Yöresi)
2653.43Halk Oyunları Oyuncusu (Batman Yöresi)
2653.44Halk Oyunları Oyuncusu (Bayburt Yöresi)
2653.45Halk Oyunları Oyuncusu (Bilecik Yöresi)
2653.46Halk Oyunları Oyuncusu (Bingöl Yöresi)
2653.47Halk Oyunları Oyuncusu (Burdur Yöresi Erkek Oyunları)
2653.48Halk Oyunları Oyuncusu (Burdur  Yöresi Kadın Oyunları)
2653.49Halk Oyunları Oyuncusu (Çanakkale  Yöresi Erkek Oyunları
2653.50Halk Oyunları Oyuncusu (Çanakkale  Yöresi Kadın Oyunları
2653.51Halk Oyunları Oyuncusu (Elazığ Yöresi)
2654.01Diğer Perde Ve Sahne Yapımcıları
2654.02Radyo-Televizyon Program Yapımcısı (Prodüktör)
2654.03Yapımcı-Sinema
2654.04Yapımcı-Tiyatro
2654.05Sahne Ve Gösteri Sanatları Yöneticisi
2654.06Prodüksiyon Amiri
2654.07Prodüksiyon Amir Yardımcısı
2654.08Sahne Yönetmeni
2654.09Sinema Yönetmeni
2654.10Işık Yönetmeni
2654.11Yayın Şefi (Radyo)
2654.12Teknik Yönetmen (Radyo)
2654.13Fotoğraf Yönetmeni (Sinema)
2654.14Kurgu Yönetmeni
2654.15Televizyon Program Yönetmeni
2654.16Teknik Yönetmen (Televizyon)
2654.17Haber Müdürü (Radyo-Televizyon)
2654.18Editör (Radyo-Televizyon)
2654.19Kısa Film Yapımcısı
2654.20Prodüktör
2654.21Yönetmen
2654.22Sahne Amiri
2654.23Sahne Uzmanı
2655.01Aktör (Oyuncu)
2655.02Anlatıcı
2655.03Diğer Aktörler Ve Sahne Yöneticileri
2655.04Seslendirme Sanatçısı
2655.05Tiyatro Oyuncusu
2655.06Pandomim Oyuncusu
2656.01Radyo Ve Televizyon Spikeri
2656.02Takdimci
2656.03Anons Görevlisi
2656.04Diskjokey(DJ)
2656.05Haber Spikeri
2656.06Televizyon Habercisi ve Programcısı
2659.01Karagöz Sanatçısı
2659.02Kukla Yapımcısı Ve Oynatıcısı
2659.03Akrobat
2659.04Diğer Perde Ve Sahne Sanatkarları
2659.05Diğer Sirk Sanatçıları
2659.06Palyaço
2659.07Sihirbaz
2659.08Trapezci
2659.09Animatör-Eğlence Hizmetleri
2659.10Çocuk Animatörü-Eğlence Hizmetleri
2659.11Stand-up Komedyeni
2659.12Vantrilok
3111.01Diğer Fiziki Bilimler Teknisyenleri
3111.02Fizik Teknisyeni
3111.03Laborant (Gıda)
3111.04Gıda Laboratuvar Elemanı
3111.05Kimya Laboratuvarı Görevlisi
3111.06Laborant (Et)
3111.07Kimya Laboratuvarı Teknisyeni
3111.08Laboratuvar Teknisyeni (Oto Sünger/boya)
3111.09Laborant (Çimento/X-RAY Operatörü)
3111.10Baş Laborant/Kimya Laboratuarı Sorumlusu
3111.11İstidlalci
3111.12Kimya Teknolojisi Teknisyeni
3111.13Kimya Teknikeri
3111.14Kimya Teknisyeni (Konveyör Bant Testi)
3111.15Kimya Teknisyeni (Korozyon)
3111.16Kimya Teknisyeni (Malzeme Depozit)
3111.17Kimya Teknisyeni (Petrol)
3111.18Kimya Teknisyeni (Su Analizleri)
3111.19Kimya Teknisyeni (Yağlama Yağları Analizi)
3111.20Kimya Teknisyeni (Yakıt Test)
3111.21Kimya Teknisyeni (Yalıtım Yağları Analizi)
3111.22Fizik Laboratuvarı Sorumlusu
3111.23Tarım  ve Hayvan Sağlığı Laborantı
3111.24Termik Santral Laboratuarcısı
3111.25Çimento Test Elemanı
3111.26Waelz Prosesi Laboratuvar Görevlisi
3111.27Numune Alma Elemanı
3111.28Laborant (Alçı)
3111.29Beton Laboratuvar Test Elemanı
3112.01Geoteknik Teknikeri/Jeoteknik Teknikeri
3112.02Diğer İnşaat Teknisyenleri
3112.03İnşaat Sürveyanı
3112.04İnşaat Teknolojisi Teknisyeni
3112.05Kalite Kontrol Teknisyeni (İnşaat)
3112.06Kontrol Teknisyeni-İnşaat
3112.07Cephe Sistemleri Ve Pvc Doğrama Teknisyeni/ Pvc Doğrama İmalat Ve Montaj Teknisyeni
3112.08Alt Yapı Teknisyeni
3112.09İnşaat Teknolojisi Teknikeri
3112.10Mimarlık ve Şehir Planlama Teknikeri
3112.11Beton Teknikeri
3112.12Ulaştırma Teknikeri/ulaştırma Ve Trafik Hizmetleri Teknikeri
3112.13Ulaştırma Teknikeri
3112.14Yalıtım Teknikeri
3112.15Yapı Laboratuvarı Teknisyeni
3112.16Harita ve Maden Ölçme Teknikeri
3112.17Yapı Teknisyeni
3112.18Yapı Yalıtım Teknisyeni
3112.19Raylı Sistemler Yol Teknikeri
3112.20Yapı Denetim Yardımcılığı Teknikeri
3112.21Trafik Arazi Teknisyeni
3112.22Yapı Yüzey Kaplama Teknisyeni
3112.23Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni
3112.24Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni
3112.25Bilgisayar Destekli Harita Çizim Elemanı
3112.26Tapu Kadastro Teknikeri
3112.27Harita Teknikeri
3112.28Harita-Tapu-Kadastro Teknisyeni
3112.29Harita ve Kadastro Teknikeri
3112.30Kadastro Teknisyeni
3112.31Harita Teknisyeni
3112.32Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Teknikeri/İtfaiyecilik Ve Yangın Güvenliği Teknikeri
3112.33Gravite Döküm Tasarım Sorumlusu
3112.34Betonarme Yapı Sistemleri Teknisyeni
3112.35Ahşap Yapı Sistemleri Teknisyeni
3112.36Yapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni
3112.37Tapu Teknisyeni
3112.38İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni
3112.39Yapı Beton-Zemin Malzeme Deneyleri Teknik Elemanı
3112.40Yapı Duvarcılığı Teknisyeni
3112.41Topoğraf Yardımcı Elemanı
3112.42Yapı Tesisat Teknolojisi Teknikeri/ Tesisat Teknolojisi/Sıhhi Tesisat/Yapı Donatım Teknikeri
3112.43Beton Tesis Şefi
3112.44Yapı İç Mekân Dekorasyon Teknisyeni
3112.45Şenör
3112.46Numarataj Elemanı
3112.47Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Teknisyeni
3113.01Diğer Elektrik Teknisyenleri
3113.02Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni
3113.03Elektrik Teknisyeni-Yüksek Voltaj
3113.04Elektrik Tevzii İşçisi (Enerji Merkezi)
3113.05Elektrik Teknikeri
3113.06Elektrik Teknisyeni
3113.07Röle Ölçü Aletleri Teknisyeni / Röle Görevlisi
3113.08Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Teknisyeni
3113.09Elektrik Dağıtım Şebekesi Kayıp-Kaçak ve Ölçü Kontrol Teknisyeni
3113.10Termik Santral Makineleri Teknikeri
3113.11Termik Santrallerde Enerji Üretim Teknikeri
3113.12Hidro-Elektrik Santralleri Teknikeri
3113.13Elektrik Sinyal Ve Uzaktan Kumanda Teknisyeni
3113.14Yüksek Gerilim Sistemeleri Teknisyeni
3113.15Elektrik Zabiti (Gemi)
3113.16Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Teknisyeni
3113.17Yüksek Gerilim Sistemcisi
3113.18Enerji/Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı Teknikeri
3113.19Elektrik Tesisat Ustası
3113.20Bobinaj Teknisyeni
3113.21Teknik Servis Şefi
3113.22Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı
3113.23Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Teknikeri
3113.24Termik Santral Makineleri Teknisyeni
3113.25Alternatif  Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri
3113.26Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Teknikeri
3113.27Elektrik Pano Montajcısı  (Nezaretçi-Ustabaşı)
3113.28Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı
3113.29Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı
3113.30Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Sorumlusu
3113.31İşletme Elektrik Bakım Ustası
3113.32Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni
3113.33Elektrikli Cihaz Teknikeri(Ev Cihazları Teknikeri)
3113.34Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni
3113.35Elektrik Dağıtım Şebekesi Test Teknisyeni
3113.36Elektrik Dağıtım Şebekesi Saha Koordinatörü..
3113.37Elektrik Dağıtımı SCADA Operatörü
3113.38Enerji Tesisleri İşletmeciliği Meslek Elemanı/Teknikeri
3114.01Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri
3114.02Elektrik-Elektronik Teknisyeni
3114.03Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri
3114.04Diğer Elektronik Teknisyenleri
3114.05Elektronik Teknisyeni
3114.06Tıp Elektroniği Teknisyeni
3114.07Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni
3114.08Mikroteknoloji Teknisyeni
3114.09Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektronik Teknikeri
3114.10Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Endüstriyel Elektronik Teknikeri
3114.11Güvenlik Sistemleri Teknisyeni
3114.12Radar Bakım Onarım Teknisyeni
3114.13Uçak Elektroniği Teknisyeni
3114.14Elektronik Teknolojisi Teknikeri
3114.15Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları Teknisyeni
3114.16İşletme Elektronik Bakımcısı
3114.17Raylı Sistemler Elektrik-Elektronikçiliği Teknisyeni
3114.18Endüstriyel Kontrol Teknisyeni
3114.19Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Teknikeri
3115.01Uçak-Gövde Motorcusu
3115.02Diğer Makine Teknisyenleri
3115.03Otomotiv Gövde Teknisyeni
3115.04Isıtma Sistemi Kontrol Teknisyeni
3115.05Makine Teknisyeni-Havacılık
3115.06Soğutma Sistemleri Teknisyeni
3115.07Makine Teknisyeni-Motor Ve Makine
3115.08Makine Teknolojisi Teknisyeni
3115.09Makine Teknisyeni-Otomotiv
3115.10Tarım Alet ve Makineleri Kullanımı Teknisyeni / Makine Teknisyeni (Tarım)
3115.11Tarım Alet Ve Makineleri Teknikeri
3115.12İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri
3115.13Makine Teknikeri
3115.14Otomotiv Teknolojisi Teknikeri
3115.15İş Makineleri Teknikeri
3115.16Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım Teknisyeni / Elektromekanik Taşıyıcılar  Teknisyeni
3115.17Çelik Gemi Yapımı / Gemi İnşa Teknisyeni
3115.18Gemi Makineleri Teknisyeni
3115.19Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni
3115.20Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni
3115.21Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni
3115.22Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı
3115.23Doğalgaz Tesisat Teknisyeni
3115.24Makine Yağları Ve Yağlama Teknikeri
3115.25İş Makineleri Teknisyeni
3115.26Doğalgaz ve Tesisat Teknikeri
3115.27Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni
3115.28Otomotiv Montaj Teknisyeni
3115.29Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)
3115.30Endüstriyel Kalıpçılık Teknikeri
3115.31Endüstriyel Mekanik Teknisyeni
3115.32Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni
3115.33Gemi Donatımı Teknisyeni
3115.34Telesiyej Teknisyeni
3115.35Ölçüm Aletleri Teknisyeni (Gemi)
3115.36Gemi İnşaatı Teknikeri
3115.37Raylı Sistemler Makine Teknisyeni
3115.38Klima Sistemleri Teknisyeni
3115.39Tesis İşletme Teknisyeni (Otobüs İmalatı)
3115.40Raylı Sistemler Makine Teknikeri
3115.41Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni
3115.42Mekanik Bakım Onarımcısı
3115.43Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknisyeni
3115.44Raylı Sistemler Mekotronik Teknisyeni
3115.45Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni
3115.46Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni
3115.47Kontrol Ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri/Kontrol Sistemleri Teknikeri
3115.48Gemi Makineleri Teknikeri
3115.49Gemi Makineleri İşletme Teknikeri
3115.50Ağır Vasıta Test Kontrolörü
3115.51Sürveyan (Gemi)
3115.52Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknikeri
3115.53İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni
3115.54Uçak Gövde Motor Teknisyeni
3115.55Gaz ve Tesisat Teknikeri (Sıhhi Tesisat Ve Doğalgaz Teknikeri )
3115.56Uçak Teknolojisi/Motor/Gövde/Elektrik/Elektronik Teknikeri
3115.57CNC Programcısı
3115.58CNC Programcısı Yardımcısı
3115.59Raylı Sistemler Teknolojisi Teknisyeni
3115.60Raylı Sistemler Teknolojisi Teknikeri
3115.61Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikeri
3115.62Makine Kalite Kontrolcüsü Ve Deneyicisi
3115.63Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi
3115.64Lpg Ekipmanları Kalite Kontrolorü
3115.65Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni
3115.66Numune Kontrolcüsü (Otomotiv)
3115.67Motor Test Teknisyeni
3115.68Hidrotest Operatörü
3115.69Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi/Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
3115.70Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi/Kontrol ve Ölçü Aletleri Teknikeri
3115.71Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri
3115.72Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri/ Otomasyon Teknikeri
3115.73Raylı Sistemler Makinistlik Teknikeri
3115.74Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı
3116.01Diğer Kimya Teknisyenleri
3116.04Fermantasyon Teknikeri
3116.05Lastik Teknikeri
3116.07Yağ Teknikeri
3116.08Boya Teknikeri
3116.09Laborant-Boya
3116.10Plastik İşleme Teknisyeni
3116.11Kozmetik Teknikeri
3116.12Plastik Teknikeri
3116.13Sterilizasyon Teknisyeni
3116.21Lastik Üretim Teknisyeni
3116.22Boya Üretimi Ve Uygulama Teknisyeni
3116.24Laborant (Tekstil)
3116.25Plastik Kalıp Teknisyeni
3116.26Lastik Teknisyeni
3116.27Petrol Rafineri Teknisyeni
3117.01Mermer İşleme Teknisyeni
3117.02Asitleyici (Petrol Ve Gaz Kuyuları)
3117.03Çimentolayıcı-Petrol Ve Gaz Kuyuları
3117.04Diğer Maden Teknisyenleri
3117.05Diğer Metalurji Teknisyenleri
3117.06Diğer Sondajcılar Ve İlgili İşçiler
3117.07Fiziki Metalurji Teknisyeni
3117.08Maden Teknisyeni
3117.09Metalurji Teknisyeni (Cevher İstihsali)
3117.10Numuneci (Ham Petrol)
3117.11Petrol Ve Doğalgaz Çıkarma Teknisyeni
3117.12Metalurji Teknisyeni
3117.13Sondaj Teknikeri
3117.14Taş Ve Metal İşleme Teknikeri
3117.15Mermer Teknikeri
3117.16Maden Teknikeri
3117.17Döküm Teknikeri
3117.18Döküm Teknisyeni (Metal)
3117.19Waelz Prosesi Numune Alma Görevlisi
3117.20Cevher Hazırlama Teknikeri
3117.21Metaloğrafi Ve Malzeme Muayenesi Teknikeri
3117.22Metalurji Malzeme Teknikeri
3117.23Röntgen Teknisyeni (Metal)
3117.24Tahribatsız Muayene Operatörü
3117.25Tahribatsız Muayene Uzmanı
3117.26Tahribatsız Muayene Sorumlusu
3117.27İzabe Teknisyeni
3117.28Isıl İşlem Teknisyeni
3117.29Endüstriyel Kalıp Teknisyeni
3117.30Tahribatlı Muayene Operatörü
3117.31Numuneci (Maden Ocağı)
3117.32Hammadde Teknisyeni
3117.33Gemi Geri Dönüşüm Operasyon Sorumlusu
3118.01Aydınlatma Teknik Ressamı
3118.02Diğer Teknik Ressamlar
3118.03Elektrik Teknik Ressamı
3118.04Harita Teknik Ressamı
3118.05İmalat Çizeri
3118.06Bilgisayar Destekli Makine Ressamı/Makine Ressamı
3118.07Mimari Teknik Ressam
3118.08Teknik Ressam
3118.09Yapı Ressamı
3118.10Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri
3118.11Konstrüktör
3118.12Mimari Yapı Teknik Ressamı
3118.13Statik Yapı Teknik Ressamı
3118.14Çelik Yapı Teknik Ressamı
3118.15Gemi Ressamı Teknisyeni
3118.16Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı)
3118.17Yat İnşa Teknisyeni
3119.01Alçı Model Kalıp Teknisyeni
3119.02Diğer Mühendislik Teknisyenleri
3119.03Etüt Ve Zamanlama Teknisyeni
3119.04İstihsal Teknisyeni
3119.05İplik Üretim Teknolojisi Teknisyeni/İplik Teknisyeni
3119.06Hazır Giyim Model Makineciliği Teknisyeni
3119.07Kalıpçılık Teknikeri
3119.08Kaynak Teknikeri
3119.09Metal İşleri Teknikeri
3119.10Örme Teknikeri
3119.11Tekstil Teknikeri
3119.12Tekstil Baskı Teknikeri
3119.13Metal İşleri Teknisyeni
3119.14Halı Ve Kilim Teknikeri
3119.15Çorap Örme Konfeksiyon Teknisyeni
3119.16Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni
3119.17Metal Teknolojisi Teknisyeni
3119.18Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni
3119.19Mekatronik Teknikeri
3119.20Mekatronik Teknisyeni
3119.21Seramik ve Cam Teknolojisi Teknisyeni
3119.22Sualtı Teknikeri
3119.23Endüstriyel Örme Teknisyeni / Örme Teknisyeni
3119.24Tekstil Terbiye Teknisyeni
3119.25Tekstil Teknolojisi Teknisyeni
3119.26Tasarım Uygulama Teknisyeni
3119.27Uçak Kimyasal Ve Mekanik Temizlemecisi
3119.28Hava Gözlem Ve Tahmini Teknisyeni
3119.29Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci/modelci
3119.30Diğer Teknisyen Ve Teknikerler
3119.31Endüstriyel Dokuma Teknisyeni / Dokuma Teknisyeni
3119.32Adli Tıp Teknikeri / Otopsi Yardımcılığı
3119.33Seramik Teknisyeni
3119.34Tekstil Tasarım Teknisyeni
3119.35Çini İşlemeciliği Teknikeri
3119.36Geleneksel El Sanatları Teknikeri
3119.37Seramik Teknikeri
3119.38Halıcılık Ve Desinatörlüğü Teknikeri
3119.39Kesim Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon)
3119.40Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon)
3119.41Seramik ve Cam Teknikeri
3119.42Çinicilik Teknisyeni / Çinicilik Ve Seramik Teknisyeni
3119.43Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam)
3119.44Tekstil Konfeksiyon Teknisyeni
3119.45Endüstriyel Cam ve Seramik Teknikeri
3119.46El Sanatları Teknolojisi Teknisyeni
3119.47Serbest Seramik Şekillendirme Teknisyeni
3119.48El Dokuma Teknisyeni
3119.49Çini Teknisyeni
3119.50İş Etüdü Memuru
3119.51Matbaa Teknisyeni
3119.52Matbaacılık Teknikeri
3119.53Matbaacılık Teknikeri-Ofset Baskı
3119.54Matbaacılık Teknikeri-Tipo Baskı
3119.55Matbaacılık Teknikeri-Gravür Baskı
3119.56Matbaacılık Teknikeri-Seriagrafi
3119.57El Dekorcu/Sır Üstü Dekorlamacı
3119.58Baskı Sonrası Birim Sorumlusu
3119.59Endüstriyel Düz Örme Teknisyeni
3119.60Çorap Moda Tasarım Teknikeri
3119.61Kaynak Teknisyeni
3119.62Metal Doğrama Teknisyeni
3119.63Örme Desen Programcısı
3119.64Tornada Form Şekillendirme Teknisyeni (Seramik)
3119.65El ve Makine Nakış Teknisyeni
3119.66Enerji Verimliliği Uzmanı
3119.67Posta Hizmetleri Meslek Elemanı
3119.68Kaynak İnspektörü
3119.69Geoteknik Teknikeri
3119.70Ofset Baskı Birim Sorumlusu
3119.71Ofset Baskı Öncesi Birim Sorumlusu
3119.72Gemi Yapım Teknisyeni
3119.73Giyim Üretim Teknolojisi Teknisyeni
3119.74Flekso Baskı Birim Sorumlusu
3119.75Flekso Baskı Öncesi Birim Sorumlusu
3119.76Tekstil Baskı ve Desen Teknisyeni
3119.77Dokuma Operatörü/Teknisyeni
3119.78Başteknisyen
3119.79Dokuma Desinatörlüğü Teknisyeni
3119.80Endüstriyel Ürünler Tasarım Teknisyeni
3119.81Diğer Teknik Hizmet Personeli
3121.01Nezaretçi Ve Ustabaşı (Madencilik, Taşocakçılık Ve Sondajcılık)
3121.02Tesis Sorumlusu (Maden)
3121.03Vardiya Amiri ( Maden)
3122.01Örme Şefi
3122.02Entegre Sistem Şefi
3122.03Ayakkabı Üretimi Teknisyeni
3122.04Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu
3122.05Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Teknikeri
3122.06Metal Döküm Kalite Kontrolcüsü
3122.07Nezaretçi Ve Ustabaşı (Metal İşleme)
3122.08Nezaretçi Ve Ustabaşı (Makine Ve Metal Mamuller İmalatı)
3122.09Nezaretçi Ve Ustabaşı (Elektrik Teçhizat İmalat Ve Donanımı)
3122.10Nezaretçi Ve Ustabaşı (Elektronik Teçhizat İmalat Ve Donanım)
3122.11Nezaretçi Ve Ustabaşı (Rendering)
3122.12Fason Takip Elemanı (Tekstil)
3122.13Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış)
3122.14Nezaretçi Ustabaşı (Haddehane)
3122.15Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kimyasal Ve İlgili Maddelerin İşlenmesi)
3122.16Nezaretçi Ve Ustabaşı (Boya İmalatı)
3122.17Nezaretçi Ve Ustabaşı (Boya-Şarj)
3122.18Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kauçuk, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller)
3122.19Nezaretçi Ve Ustabaşı (Plastik, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller İmalatı)
3122.20Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kumaş İmalatı)
3122.21Dokuma Sorumlusu
3122.22Nezaretçi Ve Ustabaşı (Giyecek İmalatı)
3122.23Nezaretçi Ustabaşı (Ayakkabı Taban İmali)
3122.24Nezaretçi Ve Ustabaşı (Tekstil-Paketleme)
3122.25Süt Kabul Ustabaşı
3122.26Hamurhane Formeni (Bisküvi)
3122.27Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (Bisküvi İmalatı)
3122.28Nezaretçi Ve Ustabaşı (İçki İmalatı)
3122.29Gemi Tamir Havuzu Ustası
3122.30Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)
3122.31Boyama Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil)
3122.32İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)
3122.33Ön Terbiye Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil)
3122.34Çimento Üretim Sorumlusu
3122.35Vardiya Amiri – İmalat
3122.36Ön Terbiye Operatörü (Tekstil)
3122.37Üretim Sorumlusu(Araç Üstü Platform)
3122.38İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal)
3122.39Tekstil Boyacısı/Teknisyeni
3122.40Numune Takip İşçisi
3123.01İnşaat Kalfası (Genel)
3123.02Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (İnşaat İşleri)
3123.03Yol Çavuşu (Demiryolu)
3123.04Kalite Kontrol Sorumlusu (Beton)
3123.05Vardiya Amiri – İnşaat
3123.06Şantiye Şefi-İnşaat
3131.01Diğer Güç Santrali Teçhizat Operatörleri
3131.02Termik Santral Elektrik İşletme Operatörü
3131.03Elektrik Tevzii Tablosu Operatörü-Enerji Merkezi
3131.04Termik Santral Kazan İşletme Operatörü
3131.05Hidroelektrik Santral Operatörü
3131.06Nezaretçi Ve Ustabaşı (Elektrik-Gaz İstihsal Ve Dağıtım)
3131.07Termik Santral BGKA(Baca Gazı Kükürt Arıtma) Bakımcısı
3131.08Termik Santral Türbin İşletme Operatörü
3131.09Yüksek Gerilim Trafo Merkezi İşletme Elemanı
3131.10Güneş Enerjisi Sistemleri Teknisyeni
3131.11Vardiya Amiri/Elektrik Enerjisi Üretimi
3131.12Biyogaz Sistemleri Elemanı
3131.13Biyogaz Sistemleri Ustası
3131.14Biyogaz Sistemleri Sorumlusu
3131.15Fotovoltaik Güç Sistemi Ustası
3131.16Fotovoltaik Güç Sistemi Sorumlusu
3131.17Rüzgâr Güç Sistemi Ustası
3131.18Rüzgâr Güç Sistemi Sorumlusu
3131.19Termik Santral BGKA(Baca Gazı Kükürt Arıtma) İşletme Operatörü
3131.20Termik Santral Değirmen Bakımcısı
3131.21Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcısı
3131.22Termik Santral Dış Tesisler İşletme Operatörü
3131.23Termik Santral Elektrik Bakımcısı
3131.24Termik Santral Kazan Bakımcısı
3131.25Termik Santral Kül Cüruf İşletme Operatörü
3131.26Termik Santral Ölçü Kontrolcüsü
3131.27Termik Santral Lavarcısı
3131.28Termik Santral Su Tasfiyecisi
3131.29Termik Santral Türbin Bakımcısı
3131.30Nezaretçi Ve Ustabaşı/Formen (Enerji/Kazan Dairesi))
3131.31Enerji Üretim Tesisleri İşletme ve Bakım Onarımcısı
3131.32Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü
3131.33Rüzgar Enerjisi Sistemleri Teknisyeni
3131.34Termik Santral Saha Operatörü
3131.35Termik Santral Kumanda Operatörü
3132.01Arıtma Tesisi İşletme Operatörü
3132.02Çöp Fırını Operatörü
3132.03Gaz Kompresör Operatörü
3132.04Vardiya Amiri (Çöp-Atık Su Arıtma Tesisleri)
3132.05Kumanda Tablosu Operatörü
3132.06Nezaretçi Ve Ustabaşı (Su İstihsal Ve Dağıtımı)
3132.07Pompa İstasyonu Operatörü (Petrol Ve Doğal Gaz Hariç)
3132.08Sabit Kompresör Operatörü
3132.09Su Pompası Operatörü
3132.10Atıksu Pompa Operatörü
3132.11Atıksu Arıtma Operatörü
3132.12Tehlikeli Atık Temizleme Operatörü (Tank/Tanker)
3133.01Gaz Sıvılaştırma Fabrikası Operatörü
3133.02Kimyasal Damıtma Ve Reaktörü Operatörü
3133.03Kimyasal Filtreleme Ve Ayırma Teçhizatı Operatörü
3133.04Kimyasal Isı İşleme Tesisi Operatörü
3133.05Kimyasal İşlem Teknisyeni
3133.06Kimyasal İşleme Tesisi Kontrolörü
3133.07Radyoaktif Maddeler Kimyasal İşlem Operatörü
3133.08Kimya Proses Teknisyeni
3133.09Kimya Proses Elemanı
3134.01Rafineri Ve Petrokimya Teknikeri
3134.02Diğer Petrol Rafine İşçileri
3134.03Karıştırıcı (Petrol Rafinesi)
3134.04Kontrolör (Petrol Rafinesi)
3134.05Muamele İşçisi (Petrol Rafinesi)
3134.06Parafin Tesisi Operatörü
3134.07Petrol-Gaz Üretim Operatörü
3134.08Pompacı (Petrol Rafinesi)
3134.09Reaktör Operatörü-Petrol Rafinerisi
3134.10İmbik Operatörü (Petrol Rafinesi)
3134.11Ham Petrol Muamelecisi
3134.12Petrokimya Üretim Elemanı
3134.13Petro-Kimya Teknisyeni
3134.14Petrokimya Kontrol Elemanı
3135.01Yüksek Fırın Kumanda Operatörü
3135.03Ark Ocağı Sorumlusu
3135.04Ark Ocağı Operatörü
3135.05Konverter Operatör Sorumlusu
3135.06Konverter Operatörü
3135.07Sürekli Döküm Ustası
3135.08Sürekli Döküm İşçisi
3135.09İzabeci
3135.10Yüksek Fırın Miksercisi (Cevher Ergitme)
3139.01Kalite Kontrol Teknisyeni (Cam)
3139.02Kağıt Teknikeri
3139.03Otomatik Kumanda Teknisyeni
3139.04Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi/ Otomatik Kumanda/ Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)/ / Kontrol Ve Enstrümantasyon Teknisyeni
3139.05Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni
3139.06Otomasyon Sistemleri Teknisyeni
3139.07Tekstil Kalite Kontrol Teknisyeni
3139.08Kalite Kontrol Teknisyeni (Otobüs)
3139.09Gıda Teknikeri
3139.10Gıda Kontrol Teknisyeni/Gıda Teknolojisi Teknisyeni
3139.11Gıda Teknolojisi Teknikeri
3139.12Deri İşleme Teknisyeni
3139.13Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Teknisyeni
3139.14Üretim Paneli Kontrol Operatörü
3139.15Saraciye Üretim Teknisyeni
3139.16Endüstriyel Robot Programıcısı
3139.17Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri
3139.18Gıda Kontrol Elemanı
3139.19Şarap Üretim Teknolojisi Teknikeri
3139.20Çimento Üretim Nezaretçi-Ustabaşısı
3139.21Otomasyon Sistemleri Programcısı
3139.22CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi
3139.23Kalite Kontrol Sorumlusu
3141.01Biyoloji Laboratuvar Teknisyeni
3141.02Biyokimya Teknikeri
3142.01Diğer Hayati Bilimler Teknisyenleri
3142.02Su Ürünleri Teknisyeni
3142.03Su Ürünleri Teknikeri
3142.04Süt Ve Ürünleri Teknikeri
3142.05İpek Böceği Teknikeri
3142.06Bağcılık Teknikeri
3142.07Seracılık Teknikeri
3142.08Tohumculuk Teknikeri
3142.09Meyve Ve Sebze İşleme Teknikeri
3142.10Un Üretim Teknikeri
3142.11Arıcılık Teknikeri
3142.12Et ve Ürünleri  Teknikeri/Et Endüstrisi Teknikeri
3142.13Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Teknikeri
3142.14Besicilik Teknikeri
3142.15Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri
3142.16Antepfıstığı Teknikeri
3142.17Mantar Teknikeri
3142.18Pancar Yetiştiriciliği Ve Şeker Teknikeri
3142.19Fidan Yetiştirme Teknikeri
3142.20Peyzaj Teknikeri
3142.21Sebze Üretim Teknikeri
3142.22Sulama Teknikeri
3142.23Suptropik İklim Bitkileri Teknikeri
3142.24Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Teknikeri
3142.25Peyzaj Uygulama Ve Süs Bitkileri Teknikeri
3142.26Balık Yetiştirme Teknikeri
3142.27Bitki Koruma Teknikeri
3142.28Bitkisel Ürünlerde Muhafaza Ve Pazarlama/tarımsal Ürünler Muhafaza Ve Depolama Teknikeri
3142.29Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri
3142.30Ziraat Teknisyeni
3142.31Ziraat Teknikeri
3142.32Organik Tarım Teknikeri
3142.33Bitkisel Üretim Teknikeri
3142.34Zeytin Endüstri (Zeytincilik Ve Zeytin İşleme Teknolojisi) Teknikeri
3142.35Zeytin Endüstri Teknikeri
3142.36Zeytin İşleme Teknisyeni
3142.37Hasat Sonrası Teknolojisi Teknikeri
3142.38Tarımsal İşletmecilik Meslek Elemanı
3142.39Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri
3142.40Süs Bitkileri Yetiştiriciliği /Seracılık Ve Süs Bitkileri Meslek Elemanı
3142.41Pazarlama/Tarım İşletmeciliği Ve Pazarlama Meslek Elemanı
3142.42Süt Hayvancılığı Teknikeri
3142.43Besin Teknolojisi Teknisyeni
3142.44Tütün Tarımı Ve İşleme Teknikeri
3142.45Çay Teknolojisi Teknisyeni
3142.46Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri
3142.47Süt İşleme Teknisyeni
3142.48Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri
3142.49Pamuk Eksperi Ve İplikçilik Teknikeri
3142.50Sebze-Meyve ve Ürünleri İşleme Operatörü
3142.51Hububat İşleme Teknisyeni
3142.52Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri
3142.53Tarım Teknikeri
3142.54Tarla Bitkileri Teknikeri
3142.55Bahçecilik Teknisyeni
3142.56Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri
3142.57Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı
3142.58Tarımsal Laboratuvar Teknikeri
3142.59Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Teknikeri
3142.60Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri
3142.61Tarla Bitkileri Teknisyeni
3142.62Hayvan Yetiştiricisi
3143.01Orman Teknikeri
3143.02Ağaç İşleri Teknikeri
3143.03Ağaç İşleri Teknisyeni
3151.01Gemi Baş Makine Zabiti
3151.02Gemi Makine Zabiti
3151.03Gemi Makine Kontrolörü-Deniz
3151.04Gemi Elektroniği Ve Haberleşme Teknisyeni
3151.05Tarama Uzmanı (Kaptan)
3151.06Makine Enspektörü
3151.07Deniz Araçları Tesisat Donatım Teknisyeni
3151.08Kompresörcü (Gemi)
3151.09Denizcilik Teknisyeni
3151.10Tren Ferisi Makinisti
3151.11Gemi Yağcısı
3151.12Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti
3151.13Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti
3151.14Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti
3152.01Dok Kaptanı
3152.02Diğer Gemi Güverte Zabitleri Ve Kılavuz Kaptanları
3152.03Gemi İdarecisi (Güverte Kaptanı)
3152.04Gemi Süvarisi (Deniz)
3152.05Gemi Süvarisi (İç Sularda)
3152.06Kılavuz Kaptan-Gemi
3152.07Seyir Zabiti
3152.08Deniz Ulaştırma ve İşletme Teknikeri / Güverte Teknikeri
3152.09Uzakyol Güverte Zabiti
3152.10Kaptan (Uzakyol)
3152.11Bot Kaptanı
3152.12Yakın Yol Güverte Zabiti
3152.13İç Su Aracı Sürücüsü
3152.14Tren Ferisi Kaptanı
3152.15Gemi Yönetimi Teknisyeni/Vardiya Zabiti
3152.16Romorkör Kaptanı
3152.17Gemi Elektroniği Ve Haberleşme Zabiti
3152.18Yat Kaptanı
3152.19Uzakyol Birinci Zabiti
3152.20Feribot Kaptanı
3153.01Pilot
3153.02Seyrüseferci
3153.04Balon Pilotu
3153.05Uçuş Öğretmeni
3153.06Tandem Yamaç Paraşütü Pilotu
3153.07Helikopter Pilotu
3153.08İnsansız Hava Aracı (İHA) Pilotu
3154.01Hava Trafik Kontrolörü-Radar
3154.02Hava Trafik Kontrolörü-Kule
3154.03Uçuş Performans Ve Planlama Kontrolörü
3154.04AFTN Memuru
3154.05Hava Trafik Baş Kontrolörü
3154.06AIM Memuru
3155.01Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Meslek Elemanı
3211.01Elektro Ensefalografi (E.e.g) Teknisyeni
3211.02Hemodiyaliz Teknisyeni
3211.03Radyoteknolog (Röntgen Teknisyeni)
3211.04Radyoterapist
3211.05Biyomedikal Cihaz Teknikeri
3211.06Radyoterapi Teknikeri
3211.07Diyaliz Teknikeri
3211.08Radyoloji Teknisyeni (Radyasyon Onkolojisi)
3211.09Radyoloji Teknisyeni-Radyodiagnostik
3211.10Perfüzyon Teknikeri
3211.11Röntgen Teknisyeni (Diş)
3211.12Radyoloji Teknisyeni (Taş Kırma)
3211.13Röntgen Teknisyeni (Bilgisayarlı Tomografi (Bt)
3211.14Röntgen Teknisyeni (Mamografi)
3211.15Röntgen Teknisyeni (Mr)
3211.16Röntgen Teknisyeni (Kemik Mineral Dansitometre)
3211.17Anjiografi Teknisyeni
3211.18Eforlu Elektrokardiyografi Teknisyeni
3211.19Ekokardiyografi Teknisyeni
3211.20Elektrokardiyografi (Ekg) Teknisyeni
3211.21Holter Elektrokardiyografi Teknisyeni
3211.22Polisomnografi/Uyku Teknisyeni
3211.23Tıbbi Görüntüleme Teknikeri/Radyoloji Teknikeri
3211.24Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı
3211.25Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Teknisyeni
3211.26Elektromiyografi (EMG)Teknisyeni
3211.27Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları Teknisyeni
3211.28Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknisyeni
3211.29Klinik Teknik Destek Elemanı (Tıbbi Cihaz)
3211.30Nükleer Tıp Teknikeri
3211.31Nükleer Teknoloji Ve Radyasyon Güvenliği Teknikeri
3212.01Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni
3212.02Tıbbi Laboratuar Teknikeri
3212.03Patoloji Laboratuvar Teknikeri
3212.04Laboratuvar Teknikeri
3212.05Tıbbi Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Teknisyeni
3213.01Eczacı Kalfası
3213.02Eczane Hizmetleri Teknikeri
3214.01Diş Protezcisi
3214.02Diş Protez Teknisyeni
3214.03Diş Protez Teknikeri
3214.04Pedodonti Diş Protez Teknikeri
3214.05Ortopedi Ve Travmatoloji Teknisyeni
3214.06Tıbbi Ortez ve Protez Teknikeri
3214.07İşitme Cihazları Uygulayıcı
3214.08Diş Protez İmalat İşçisi Ve Tamircisi
3214.09Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyeni
3214.10Suni Diş İmal İşçisi
3214.11Diş Protez Kolecisi
3214.12Diş Protez Modelajcısı
3214.13Diş Protez Tesfiyecisi
3214.14Diş Protez Frezecisi
3214.15Diş Protez Döküm Kumlamacısı
3214.16Diş Protez Cad-Cam Operatörü
3214.17Diş Protez Yardımcı Personeli
3221.01Hemşire Yardımcısı
3222.01Yardımcı Ebe/Geleneksel Ebe
3230.01Diğer Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
3240.01Diğer Veterinerlerle İlgili Personel
3240.02Veteriner Yardımcısı
3240.03Veteriner Sağlık Teknisyeni
3240.04Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri
3240.05Hayvan Sağlığı Teknisyeni
3251.01Diğer Diş İle İlgili Personel
3251.02Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı
3251.03Diş Sağlığı Eğitmeni
3251.04Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri
3251.05Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni
3251.07Yardımcı Klinik Elemanı (Diş)
3252.01Klinik Kodlayıcı
3252.02Sağlık Bilgi Elemanı
3252.03Tıbbi Kayıt Analisti
3252.04Tıbbi Kayıt Süpervizörü
3252.05Tıbbi Kayıt Elemanı
3252.06Tıbbi Kayıt Teknisyeni
3252.07Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikeri
3253.01Köy Sağlık Çalışanı
3253.02Toplum Sağlığı Çalışanı
3253.03Toplum Sağlığı Geliştiricisi
3253.04Toplum Sağlığı Yardımcı Elemanı
3253.05Sağlık Eğitimcisi
3253.06İlk Yardım Eğitmeni
3254.01Gözlükçü-Optik
3254.02Optisyen
3255.01Masaj Terapisti
3255.02Elektroterapist
3255.03Hidroterapi Teknikeri
3255.04İş ve Uğraşı Terapisi Teknikeri (Ergoterapi Teknikeri)
3255.05Fizik Tedavi Teknikeri
3255.06Fizyoterapist Yardımcısı
3255.07Fizyoterapi Teknikeri
3256.02Elektronörofizyoloji Teknikeri
3256.03Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri
3256.04Ameliyathane Teknisyeni
3257.01Güvenlik Denetçisi
3257.02İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü
3257.03Egzos Emisyon Ölçüm Ustası
3257.04Çevre Sağlığı Teknikeri / Çevre Teknikeri
3257.05İş Sağlığı Ve Güvenliği Teknikeri
3257.06Sıtma Sürveyan İşçisi
3257.07Teknik Emniyet Görevlisi
3257.08Çevre Sağlığı Teknisyeni
3257.09Çevre Temizliği ve Denetimi Teknikeri
3257.10İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat)
3257.11İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı
3257.12Diğer Sağlık Personeli(Çevre Sağlığı Teknisyeni)
3257.13Çevre Koruma ve Kontrol Teknikeri
3258.01İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri
3258.02Acil Tıp Teknisyeni
3259.01Odyometri Teknikeri
3259.04Diğer Sağlık Personeli
3259.05Anestezi Teknisyeni
3259.06Anestezi Teknikeri
3259.07Diğer Sağlık Personeli(Acil Tıp Teknisyeni)
3259.08Acil Yardım ve Afet Yöneticisi/Meslek Elemanı
3311.01Finans Ve Borsa Hizmetleri Elemanı / Borsa Komisyoncusu
3311.02Döviz Alım Satım Aracısı (Broker)
3311.03Para Ve Sermaye Yönetimi /Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Meslek Elemanı
3311.04Kambiyocu
3311.05Emtia Borsası Meslek Elemanı
3311.06Borsa Ve Finans Meslek Elemanı
3311.07Finans Hizmetleri Elemanı
3312.01Kredilendirme Görevlisi
3312.02Mortgage Görevlisi
3313.01Muhasebe Yardımcı Elemanı
3313.02Maliye Meslek Elemanı
3314.01Diğer İstatistik Ve Matematik Teknisyenleri
3315.01Mezatçı
3315.02Muhammin
3315.03Sigorta Eksperi
3315.04Sigorta Eksperi (Motorlu Kara Taşıtları-Kaza)
3315.05Nümismat
3315.06Motorlu Kara Taşıtları Eksperi
3315.07Başkeşifçi (Gemi)
3315.08Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
3321.01Sigorta Acentesi Teknik Personeli
3321.02Elementer Sigorta Temsilcisi
3321.03Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat
3321.04Sigortacılık Meslek Elemanı
3321.05Sigorta Aracısı
3321.06Bireysel Emeklilik Aracısı
3322.01Fabrika Satış Temsilcisi
3322.02Ticari Reprezant
3322.03Pazarlamacı
3322.04Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı
3322.05Satış Temsilcisi / Plasiyer
3322.06Ticaret Ve Yönetim Meslek Elemanı
3322.07Pazarlamacı (Kuruyemiş)
3322.08Bayi Temsilcisi (Gıda)
3322.09Uluslararası Satış Elemanı
3322.10Pazarlamacı (Çorap)
3322.11Satış Sonrası Hizmet Personeli
3322.12Pazarlama Sorumlusu
3322.13Ürün Uzmanı
3323.01Mubayaacı
3323.02Satın Alma Sorumlusu
3323.03Satın Alma Görevlisi
3323.04Satın Alma Şefi
3323.05Satın Alma Uzmanı
3323.06Satın Alma Sorumlusu (Kuruyemiş)
3323.07Zeytin Alıcısı/Meydancı
3331.01Gümrük Müşaviri
3331.02Dış Ticaret Uzmanı
3331.03İthalat-İhracat Sorumlusu
3331.04Gümrük İşletme Meslek Elemanı
3331.05Gümrük Müşavir Yardımcısı
3331.06Gümrük Stajyeri
3331.07Dış Ticaret Meslek Elemanı
3331.08Dış Ticaret Şefi
3331.09Dış Ticaret Uzman Yardımcısı
3332.01Düğün Düzenleyicisi
3332.02Konferans Düzenleyicisi
3332.03Organizasyon Sorumlusu
3332.04Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu
3333.01Tarım Aracısı
3334.01Emlakçı/Emlak Komisyoncusu
3334.02Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı
3339.01Antikacı
3339.02Marka Patent Satış Elemanı
3339.03Patent Müşaviri
3339.04Diğer Profesyonel, Teknik Ve İlgili Personel
3339.05Hizmet Komisyoncusu (İlan Hariç)
3339.06İlan Ve Reklam Satıcısı
3339.07İşletme Yönetimi Meslek Elemanı
3339.08İlan Rezervasyon Elemanı (Gazete)
3339.09Reklam Koordinatörü (Gazete)
3339.10Menajer (Spor)
3339.11Kontrat Sorumlusu
3339.12Satış Koordinatörü (İnşaat)
3339.13Kamuoyu Araştırmacısı
3339.14Frençayz (Franchise) Asistanı (Gıda)
3339.15Tur Operatörü
3339.16Marka İletişimi Meslek Elemanı
3339.17Gençlik Lideri
3339.18Doküman Kontrol Sorumlusu
3339.19 Halkla İlişkiler Görevlisi (Gazete)
3341.01Telgraf Telem Şefi
3341.02Büro Nezaretçisi
3341.03Diğer Büro Nezaretçileri
3341.04Şef-Kamu Kuruluşları
3341.05Çağrı Merkezi Yöneticisi
3341.06Hava Yolu Taşıma Servisi Nezaretçisi
3341.07Bölge Kontrolörü (Demiryolu)
3341.08İdari İşler Uzmanı
3341.09Vardiya Amiri (Genel)
3341.10Çağrı Merkezi Takım Lideri
3341.11İşe Alım Personeli
3341.12Yurt Yönetim Memuru
3341.13İdari İşler Şefi
3341.14Birim Sorumlusu
3342.01Hukuk Sekreteri
3343.01Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı
3343.02Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı
3343.03Mahalli İdareler Meslek Elemanı
3343.04Sosyal Bilimler Meslek Elemanı
3343.05Raportör
3343.06Yönetici Sekreter / Asistan
3344.01Tıbbi Sekreter
3344.02Tıbbi Dokümantasyoncu Ve Sekreter
3344.03Tıbbi Sekreter-Poliklinik
3344.04Tıbbi Sekreter-Laboratuvar
3344.05Tıbbi Sekreter-Ameliyathane
3344.06Tıbbi Sekreter-Klinik
3344.07Diş Hekimi Sekreteri
3344.08Diş Teknik Sekreterliği Meslek Elemanı
3351.01Gümrük Memuru
3351.02Gümrük Kontrolörü
3351.03Pasaport Kontrol Memuru
3352.01Vergi Memuru
3352.02Vergi Denetmeni
3353.01Sosyal Yardımlar Memuru
3353.02Sosyal Destek Hizmetleri Elemanı
3353.03Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
3354.01Ruhsat  Memuru
3354.02Pasaport Ve Lisans Takip Memuru
3355.01Dedektif
3359.01Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı
3359.02Denetçi-Kamu
3359.03İç Denetçi (Kamu)
3359.04Denetçi Yardımcısı
3359.05Kontrolör (Diğer)
3359.06Kontrolör Yardımcısı (Diğer)
3359.07Denetmen
3359.08Denetmen Yardımcısı
3359.09Denetçi
3359.10Kontrolör (kooperatif)
3359.11Fiyat Kontrolörü (Gıda)
3359.12Zabıta Memuru
3359.13Müfettiş
3359.14Müfettiş Yardımcısı
3359.15Yerel Yönetimler Meslek Elemanı
3359.16Marka Uzmanı
3359.17Patent Uzmanı
3359.18İç Denetçi (Özel Sektör)
3359.19Baş Müfettiş
3359.20Araştırmacı
3411.01Büro Memuru (Hukuk)
3411.02İstihbarat Memuru
3411.03Adalet Meslek Elemanı
3411.04Dava Takip Memuru
3411.05Mübaşir
3411.06İcra Memuru
3411.07Noter Başkatibi
3411.08Noter Katibi
3411.09Zabıt Katibi
3411.10İcra Katibi
3412.01Ev İdaresi Meslek Elemanı
3412.02Kooperatifçilik Meslek Elemanı
3412.03Engelli ve Yaşlı Bakım Koordinatörü
3412.04Aile ve Tüketici Hizmetleri Elemanı
3412.05Sosyal Hizmetler Yardımcı Elemanı
3412.06Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Meslek Elemanı
3412.07Görme Engelliler Yönelim ve Bağımsız Hareket Eğitmeni
3413.01Diğer Din Görevlileri
3413.02Müezzin-Kayyım
3421.01Diğer Sporcular Ve İlgili Personel
3421.02Genel Kaptan-Spor
3421.03Jokey
3421.04Profesyonel Sporcu
3421.05Futbolcu
3421.06Voleybolcu
3421.07Hentbolcu
3421.08Basketbolcu
3421.09Halterci
3421.10Yüzücü
3421.11Atıcı
3421.12Tekvandocu
3421.13Güreşçi
3421.14Atlet
3421.15Jimnastikci
3421.16Kareteci
3421.17Boksör
3421.18Atlı Cirit Sporcusu
3421.19Golf Sporcusu
3421.20Budokai-do Sporcusu
3421.21Aikido Sporcusu
3421.22Wushu Sporcusu
3421.23Masa Tenisi Sporcusu
3421.24Judocu
3421.25Kick Boks Sporcusu
3421.26Muay Thai Sporcusu
3421.27Bocce Sporcusu
3422.01Kültür Fizik Eğitimcisi
3422.02Antrenör
3422.03Spor Hakemi
3422.04Teknik Direktör
3422.05Futbol Antrenörü
3422.06Voleybol Antrenörü
3422.07Hentbol Antrönörü
3422.08Basketbol Antrenörü
3422.09Halter Antrenörü
3422.10Yüzme Antrenörü
3422.11Atıcılık Antrenörü
3422.12Tekvando Antrenörü
3422.13Güreş Antrenörü
3422.14Atletizmantrenörü (atma)
3422.15Jimnastik Antrenörü
3422.16Karete Antrönörü
3422.17Kondisyoner
3422.18Boks Antrenörü
3422.19Halk Oyunları Antrenörü
3422.20Buz Pateni Eğitmeni
3422.21Kayak Eğitmeni
3422.22Tenis Eğitmeni
3422.23Sportif Eğitim Uzmanı
3422.24Atletizm Antrenörü (Atlama)
3422.25Atletizm Antrenörü (Koşu)
3422.26Futbol Hakemi (Orta Hakem)
3422.27Masa Tenisi Baş Hakemi
3422.28Masa Tenisi Yardımcı Hakemi
3422.29Masa Tenisi Hakemi
3422.30Satranç Hakemi
3422.31Buz Pateni Hakemi
3422.32Satranç Antrenörü
3422.33Futbol Hakemi (Dördüncü Hakem)
3422.34Futbol Hakemi (Yardımcı Hakem)
3422.35Okçuluk Hakemi
3422.36Satranç Eğitmeni
3422.37Voleybol Baş Hakemi
3422.38Voleybol Çizgi Hakemi
3422.39Voleybol Yardımcı Hakemi
3422.40Voleybol Yazı Hakemi
3422.41Tenis Antrenörü
3422.42Yüzme Eğitmeni
3422.43Sörf Eğitmeni
3422.44Bisiklet Antrenörü
3422.45Tenis Çizgi Hakemi
3422.46Budokai-Do Antrenörü
3422.47Budokai-Do Hakemi
3422.48Aikido Antrenörü
3422.49Aikido Hakemi
3422.50At Start Görevlisi
3422.51Wushu Antrenörü
3422.52Wushu Hakemi
3422.53Gençlik ve Spor Uzmanı
3422.54Bilardo Eğitmeni
3422.55Masa Tenisi Antrenörü
3422.56Okçuluk Antrenörü
3422.57Spor Uzmanı
3422.58Golf Eğitmeni
3422.59Golf Antrenörü
3422.60Golf Hakemi
3422.61Judo Antrenörü
3422.62Kick Boks Antrenörü
3422.63Kick Boks Hakemi
3422.64Muay Thai Antrenörü
3422.65Muay Thai Hakemi
3422.66Badminton Antrenörü
3422.67Yetenekli ve Yıldız Sporcu Tespit Görevlisi (SCOUT)
3422.68Pilates Eğitmeni
3422.69Spor Bilimcisi
3422.70Spor Yöneticisi
3422.71Eskrim Antrenörü
3422.72Zeka Oyunları Eğitmeni
3423.01Snovbord (Snowboard) Eğitmeni
3423.02Rekreasyon Uzmanı
3423.03Binicilik Eğitmeni
3423.04Yelken Eğitmeni
3423.05Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni)
3423.06Dalış Eğitmeni
3423.07Step-Aerobik Eğitmeni
3423.08Rekreasyon Eğitmeni
3423.09Yoga Eğitmeni
3431.01Diğer Fotoğrafçılar Ve Kameramanlar
3431.02Fotoğrafçı
3431.03Foto Muhabiri
3431.04Fotoğrafçı-Portre
3431.05Fotoğrafçı-Ticari Resimler
3431.06Fotoğrafçılık Teknikeri/Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Teknikeri
3431.07Fotoğraf Çekimci
3431.08Sualtı Fotoğraf Ve Kamera Çekimcisi (Gemi Ve Sualtı Yapıları)
3431.09Grafik ve Fotoğraf Teknisyeni
3431.10Fotoğraf Sanatçısı
3431.11Fotoğraf ve video çekimcisi
3432.01İç Tezyinat Dekoratörü
3432.02Tanzim-Teşhir Alan Dekoratörü
3432.03Tasarımcı (Dekor)
3432.04Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni
3432.05Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri
3432.06Duvar Süsleme Sanatları Teknikeri
3432.07İç Mekan Ve Mobilya Teknolojisi Teknisyeni
3432.08Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni
3432.09Dekoratör (Tiyatro)
3432.10Dekoratif Ev Tekstili / Ev Tekstil Konfeksiyon Teknisyeni
3432.11Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri
3432.12Dekor Teknikeri
3432.13Yapı Dekorasyon Teknisyeni
3432.14İç Mekan Koruma Ve Yenileme Teknikeri
3432.15Halı Desinatörü
3432.16İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni / İç Mekan Tasarım Teknisyeni
3432.17İç Mekân Teknik Ressamı
3432.18İç Mekan Tasarımı Teknikeri
3432.19Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve yerleştirme Sorumlusu
3432.20Vitrin Düzenleme Elemanı
3433.01Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri
3433.02Restorasyon Teknisyeni
3433.03Restorasyoncu
3433.04Post Doldurucu-Tahnitçi
3433.05Mimari Restorasyon Teknikeri
3434.01Aşçıbaşı
3434.02Mutfak Şefi
3434.03Kahvaltı Şefi
3434.04Gastronomi Uzmanı/Mutfak Sanatı Uzmanı
3434.05Aşçıbaşı Yardımcısı
3435.01Ahşap Doğrama Teknolojisi Teknisyeni
3435.02Görsel Efekt Uzmanı
3435.03Yüzey Süslemecisi
3435.04Deri Giyim Teknisyeni / Deri Konfeksiyon Teknisyeni
3435.05Deri Konfeksiyon Teknikeri
3435.06Deri Teknolojisi Teknikeri
3435.07Plastik Sanatlar Teknisyeni
3435.08Yapma Bebek Teknisyeni
3435.09Cast direktörü
3435.10Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı
3435.11Dekoratif Ev Tekstili Üretim Elemanı
3435.12Dövme ve Takı (Piercing) Uygulayıcısı
3435.13Program Yapım Yardımcısı (Televizyon ve Radyo)
3435.14Televizyon Program Yönetmen Yardımcısı
3435.15Ahşap Teknolojisi Teknisyeni
3435.16Dövmeci
3435.17Deri Aksesuarları Teknisyeni
3435.18Basım ve Yayın Teknolojileri Teknikeri
3435.19Mobilya Süsleme Sanatları Teknisyeni
3435.20Figüran
3435.21Işık Asistanı
3435.22Işıkçı
3435.23Suflör
3435.24Kondüvit
3435.25Dublör
3511.01Diğer Bilgisayar Makinesi Operatörleri
3511.02Elektronik Bilgisayar Operatörü
3511.03Bilişim Uzmanı
3511.04Bilgisayar Operatörlüğü Teknikeri
3511.05Bilgi İşlem Donanım Görevlisi (Banka)
3511.06Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı
3511.07Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri
3511.08Sistem İşletme Sorumlusu
3511.09Sistem İşletmeni
3512.01Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri
3512.02Bilgisayar Yazılım Teknisyeni
3512.03Bilgisayar Teknisyeni
3512.04Bilgisayar Program Teknisyeni
3512.05Veri Tabanı Programcısı
3512.06Yazılım Destek Uzmanı
3512.07Bilişim Teknolojileri Teknisyeni
3512.08Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni
3512.09Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri
3512.10Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı
3512.11Bilgisayar Programcılığı Teknikeri
3512.12İnternet ve E- Posta Yönetim Elemanı
3512.13Bilgi Güvenliği Teknolojisi Teknikeri
3512.14Mobil Teknolojileri Teknikeri
3513.01Ağ Teknolojileri Elemanı
3513.02İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri
3513.03Bilgi İşlem Destek Elemanı
3513.04Bilgi İşlem Destek Sorumlusu
3513.05Ağ İşletmeni (Bilişim Teknolojisi)
3513.06Sistem ve Ağ Uzmanı
3513.07Bulut Bilişim Uzmanı
3514.01E-Ticaret Meslek Elemanı
3514.02Web Programcılığı Teknisyeni
3514.03Web Sitesi Yöneticisi
3514.04Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi
3514.05Youtuber
3521.01Diğer Ses Cihazları Operatörleri
3521.02Kameraman
3521.03Kameraman Yardımcısı
3521.04Radyo Ve Televizyon Stüdyo Cihazları Operatörleri
3521.05Ses Kayıt Cihazları Operatörü
3521.06Radyo-Televizyon Programcılığı Teknikeri
3521.07Film Yapım Teknikeri
3521.08Sesçi
3521.09AIS Memuru
3521.10Diğer Ses Cihazları Operatörleri Ve Sinema Makinistleri
3521.11Diğer Yayın İstasyonu Operatörleri
3521.12İcat Ve Neşriyat Uzmanı
3521.13Radyo Ve Televizyon Yayın Cihazları Operatörü
3521.14Ses Yayın Cihazları Operatörü
3521.15Sinema Makinisti
3521.16Radyo – Tv Teknisyeni
3521.17Radyo-Tv Verici Teknisyeni
3521.18Boom Operatörü
3521.19Şaryo Operatörü
3521.20Promter Operatörü
3521.21Montajcı (Kurgucu)
3521.22Görüntü Ve Ses Sistemleri Teknisyeni
3521.23Telgrafçı
3521.24Diğer Telsiz Ve Telgraf Operatörleri
3521.25Radyo Televizyon Programcılığı Teknisyeni
3521.26Radyo Televizyon Teknik Yapım – Yayın Teknisyeni
3521.27Radyo ve Televizyon Teknolojisi Teknikeri
3521.28KJ Operatörü
3521.29Resim Seçici
3521.30Server Operatörü
3521.33Haber Kameramanı
3522.01Haberleşme Sistemleri Teknisyeni / Telekomünikasyon Teknisyeni
3522.02Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri
3522.03Haberleşme Servisi Nezaretçisi
3522.04Telsiz Operatörü-Gemi
3522.05Telsiz Operatörü-Uçak
3522.06Telsiz-Telefon Operatörü
3522.07Deniz Trafik Operatörü
3522.08Muhabere Operatörü (Kıyı Emniyeti)
3522.09Elektronik Haberleşme Teknisyeni
4110.01Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler)
4110.02Servis Büro Elemanı (Otomotiv)
4110.03Büro Memuru (Genel)
4110.04Diğer Büro Memurları
4110.05Abone İşleri Memuru
4110.06Nüfus Memuru
4110.07Memur (Okul)
4110.08Büro Yönetimi Elemanı
4110.10İdari Büro Görevlisi
4110.11İdari Destek Görevlisi
4120.01Steno Sekreter
4120.02Sekreter
4120.03Ticaret Sekreteri
4120.04Sekreter (Order Taker)
4131.01Daktilograf
4131.02Diğer Stenograflar Ve Daktilograflar
4131.03Steno Daktilograf
4131.04Diğer Teletaypistler
4131.06Teleks Operatörü
4131.07Teletaypist
4132.01Bilgisayar İşletmeni (Operatörü)
4132.02Diğer Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörleri
4132.03Kart Delme Makinesi Operatörü
4132.04Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörü
4132.05Veri Giriş Kontrol İşletmeni
4132.06Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları)
4132.07Barkodcu
4132.08Bilgisayar Operatörü (resim Düzenleme Proğramları)
4132.09Bilgisayar Bilgi Yönetim Elemanı
4132.10Veri Giriş Elemanı
4132.11Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Giriş Operatörü
4132.12Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü
4132.13Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikeri
4211.01Bireysel Operasyon Uzmanı (Banka)
4211.02Satış Destek Uzmanı (Banka)
4211.03Müşteri Temsilcisi (banka)
4211.04Alternatif Dağıtım Kanalları Uzmanı (Banka)
4211.05Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel
4211.06Gişe Memuru-Ptt
4211.07Veznedar-Banka
4211.08Veznedar-Otel
4211.09Bankacılık Meslek Elemanı
4211.10Banka Gişe Yetkilisi
4211.11Pazarlama Yetkilisi (Banka)
4211.12Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı
4211.13Portföy Elemanı (banka)
4211.14Mutemet
4211.15Sayman
4211.16Direkt Satış Uzmanı (Banka)
4211.17Muhasebe Yetkilisi Mutemedi
4211.18Yönetmen (Banka)
4211.19Yönetmen Yardımcısı (Banka)
4211.20Servis Yetkilisi (Banka)
4211.21Servis Görevlisi (Banka)
4211.22Döviz Alım Satım Elemanı
4211.23Kurumsal Operasyon Uzmanı (Banka)
4212.01Bahisçi (Spor)
4212.02Krupiye
4213.01İkrazatçı (Borç Para Veren)
4214.01Bağış Toplama Elemanı
4214.02Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı
4214.03Yardım Tahsilatçısı
4221.02Seyahat İşletmecisi
4221.03Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı
4221.04Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı
4221.05Operasyon Elemanı (Turizm)
4221.06Rezervasyon Elemanı (Havayolu)
4221.07Seyahat Acentesi Satış Görevlisi
4221.09Turizm Danışma Elemanı
4221.10Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı
4222.01Diğer Haberleşme Ve Kayıt Memurları
4222.02Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
4222.03Aktivasyon Görevlisi
4222.04Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Banka)
4222.05Çağrı Merkezi Elemanı
4223.01Büro Memuru (Haberleşme)
4223.02Telefon Santral Operatörü
4223.03Telefon Santral Operatörü (Otel)
4223.04İtfaiye Santral Memuru
4224.01Rezervasyon Görevlisi-Otel
4224.02Ön Büro Şefi (Otel)
4224.03Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
4224.04Rezervasyon Elemanı
4224.05Ön Kasa Elemanı
4224.06Resepsiyon Şefi
4224.07Rezervasyon Şefi
4225.01Müracaat Görevlisi
4225.02Danışma Şefi (Bel Captain)
4225.03Danışma Görevlisi-Otel
4226.02Misafir İlişkileri Şefi (Guest Relations Chief)
4226.03Misafir İlişkileri Görevlisi (Guest Relations Officer)
4227.01Anketör
4229.01Hasta Danışmanı
4229.02Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
4229.03Danışma Memuru
4229.04Otomotiv Mekanik Servis Danışmanı
4229.05Otomotiv Kaporta Servis Danışmanı
4229.06Otomotiv Servis Danışmanı
4229.07Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi
4311.01Büro Memuru (Maliyet Hesabı)
4311.02Diğer Muhasebeciler
4311.03Muhasebe Görevlisi (Otel)
4311.04Maliyet Kontrolörü (Cost Control) (Otel)
4311.05Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı
4311.06Ön Muhasebeci
4311.07Muhasebe Meslek Elemanı
4311.08Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı
4311.09Medikal Muhasebe Elemanı
4311.10Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Meslek Elemanı
4311.11Muhasebe Yetkili Yardımcısı
4311.12Muhasebe Yetkilisi
4311.13Muhasebe Uzmanı
4311.14Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi
4312.01Sigorta Memuru
4312.02Büro Memuru (Maliye)
4312.03İstatistik Büro Elemanı
4312.04Kooperatif Büro Elemanı
4313.01Büro Memuru (Ücret Hesaplama)
4313.02Tahakkuk Memuru
4321.01Malzemeci (Spor)
4321.02Depo Sorumlusu
4321.03Büro Memuru (Kantar)
4321.04Büro Memuru (Sevk Ve Tesellüm)
4321.05Büro Memuru (Stok Kayıt)
4321.06Ambar Sorumlusu
4321.07Diğer Stok Memurları
4321.08Tesellüm Görevlisi (Otel)
4321.09Ambarcı (Tersane)
4321.10Sayım Ve Stok Kontrol İşçisi (Tersane)
4321.11Makine Sicil Ve Transfer Teknisyeni
4321.12Ambar Şefi
4321.13Kumanyacı
4321.14Ambarcı (Otomotiv)
4321.15Ambar/Depo Görevlisi
4321.16Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi
4321.17Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde)
4321.18Emanet Memuru
4321.19Lojistik Takip Analisti
4321.20Lojistik Operasyon Elemanı
4321.21Lojistik Operasyon Sorumlusu
4321.22Lojistik Uzmanı
4321.23Lojistik Meslek Elemanı
4321.24Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı
4321.25Lojistik Elemanı
4321.26Büro Memuru (İdari İşler)
4321.27Emanet Görevlisi
4321.28Ambarcı (Tekstil)
4321.29Kapı/Kantar Görevlisi
4321.30Ölçü Tespit Elemanı
4321.31Otomotiv Yedek Parça Danışmanı
4321.32Depocu (Giyim Üretim)
4321.33Yediemin
4321.34Stok Kontrol Uzmanı
4321.35Taşınır Kayıt Yetkilisi
4321.36Taşınır Kontrol Yetkilisi
4322.01Malzeme Planlama Elemanı
4322.02Üretim Planlama Memuru
4322.03Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil)
4322.04Planlama Ve Kontrol İşçisi (Kümes Hayvanları)
4323.01Yol Kısım Şefi (Demiryolu)
4323.02Yol Şube Şefi (Demiryolu)
4323.03Tesisler Haberleşme Şefi (Demiryolu)
4323.04Gemi Memuru
4323.05Deniz Trafik Kontrolörü
4323.06Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı
4323.07Apron Yer Teçhizat Bakım Şefi
4323.08Apron Amiri
4323.09Apron Memuru
4323.10Bagaj Memuru
4323.11Demiryolu Servis Nezaretçisi
4323.12Diğer Nakliye Ve Haberleşme Nezaretçileri
4323.13Uçuş Harekat Uzmanı/Dispeçer
4323.14Ebis Kontrolörü
4323.15Ekip Tahsis Memuru-Havayolları
4323.16Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi
4323.17Kabin Amiri
4323.18Karayolu Taşıma Nezaretçisi
4323.19Kayıp Eşya Memuru
4323.20Klerens Ve İstatistik Memuru
4323.21Meydan Kriter Uzmanı
4323.22Ramp Kontrol Memuru
4323.23Tren Hareket Memuru
4323.24Uçak Tahsis Memuru
4323.25Uçuş Bilgi Memuru
4323.26Uçuş Ekip Planlama Koordinasyon Şefi
4323.27Uçuş Hareket Memuru
4323.28Uçuş İşletme Kontrol Merkezi Şefi
4323.29Yer Hostesi
4323.30Deniz Ve Liman İşletme Meslek Elemanı
4323.31Yatçılık Ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı
4323.32Tren Şefi
4323.33Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı)
4323.34Liman Konteynır Terminal Şefi
4323.35Liman Servis Şefi
4323.36Demiryolu Trafik Kontrolörü
4323.37Liman Başformeni
4323.38Liman Formeni
4323.39Liman Operasyon Elemanı (Puantör)
4323.40Liman Baş Puantörü
4323.41Liman Ticaret Tarife Şefi
4323.42Liman Şefi
4323.43Liman Terminal Şefi
4323.44Tren Kontrolörü
4323.45Trafik Başkontrolörü (Demiryolu)
4323.46Tesisler Başkontrolörü (Demiryolu)
4323.47Başrepartitör (Demiryolu)
4323.48Araç Takip Görevlisi (Kargo)
4323.49Kargo Takip Görevlisi
4323.50Büro Memuru (Dış Ticaret)
4323.51Ordino Memuru
4323.52Sevkiyat Görevlisi
4323.53İstasyon Şefi-Demiryolu
4323.54Genel Performans Şefi
4323.55Araç Filo Sorumlusu
4323.56Araç Yükleme Operatörü
4323.57Depo Sevkiyat Sorumlusu
4323.58Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü
4323.59Taşıt (Araç) Operasyon Sorumlusu
4323.60Deniz Operasyon Sorumlusu
4323.61Survey ve Belgelendirme Uzmanı
4323.62Terminal/İskele Görevlisi
4323.63Terminal/İskele Sorumlusu
4323.64Gişe Operasyonları Uzmanı
4323.65Hat ve Gelir Yönetimi Uzmanı
4323.66Yakıt Birim Yöneticisi
4323.67Terminal Bölge Sorumlusu
4323.68İstasyon Operasyon İşçisi
4411.01Kütüphane Ve Bilgi Hizmetleri Yardımcı Elemanı
4411.02Dokümantasyon Ve Enformasyon Elemanı
4412.01Posta Şefi
4412.03Dağıtıcı (Posta Dağıtım Hizmetleri)
4412.04Diğer Posta Dağıtım Görevlileri
4412.05Posta Ayırım Memuru
4412.06Posta Servis Nezaretçisi
4413.01Kodlama Memuru-Bilgisayar
4413.02Musahhih
4414.01Arzuhalci
4415.01Arşiv Destek Elemanı
4415.02Büro Makinesi Operatörü (Reprodüksiyon)
4415.03Dosyalama Memuru
4416.01Büro Memuru (Personel)
4416.02İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
4416.03Puantör
4419.01Müşteri Temsilcisi
4419.02Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı
4419.03Müşteri Kabul Görevlisi (araç Muayene İstasyonu)
4419.04Proje Yazma Elemanı
4419.05Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı
4419.06Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı
4419.07Araç Kabul Görevlisi
4419.08Satış Destek Personeli
4419.09Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü
4419.10Sözleşmeli Personel
4419.11Geçici Personel
4419.12Grafik Desen Çizimi Elemanı
4419.13Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi
5111.01Baş Kamarot (Gemi)
5111.02Kamarot
5111.03Seyahat Servis Elemanı-Otobüs, Tren
5111.04Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren)
5111.05Uçak Kabin Memuru
5111.06Yat Elemanı
5112.01Otobüs Muavini
5112.02Diğer Nakliye Kondüktörleri
5112.03Kondüktör-Demiryolu
5112.04Otobüs Ve Troleybüs Biletçisi
5112.05Yataklı Ve Pulman Memuru (Demiryolu)
5112.06Bagaj Kondüktörü
5112.07Servis Rehberi (Okul)
5113.02Turist Rehberi
5113.04Transfer Elemanı-Turizm
5113.05Alan Kılavuzu
5120.01Gıda Teknolojisi Teknisyeni
5120.02İkram Hizmetleri (Yiyecek İçecek İşletmeciliği) Meslek Elemanı
5120.03Aşçı (Özel Hizmet)
5120.04Diğer Aşçılar
5120.05Gemi Aşçısı
5120.06Sıcak Mutfak Aşçısı
5120.07Soğuk Mutfak Aşçısı
5120.08Tabldot Aşçısı
5120.09Soğuk Mezeci
5120.10Aşçı
5120.11Salatacı (Salata Ustası)
5120.12Alakart Aşçısı
5120.13Aşçı (Yöresel Mutfak)
5120.14Kebap Ustası
5120.20Cağ Kebap Ustası
5120.22Aşçı Yardımcısı
5131.01Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler
5131.02Garson (Servis Elemanı)
5131.03Garson (Şarap Servisi)
5131.04Kantin Garsonu
5131.05Şef Garson
5131.06Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı
5131.07Çay Servis Elemanı (Askıcı)
5131.08Kantin Görevlisi
5131.09Patenli Garson
5131.10Servis Komisi
5131.11Restoran Kaptanı
5131.12Restoran Karşılama Hostesi
5132.01Barmen-Barmaid
5132.02Bar Kaptanı (Otel)
5132.03Bar Servis Elemanı
5132.04Mini Barcı (Otel)
5132.05Bar Görevlisi
5132.06Bar Şefi
5141.01Erkek Berberi/Erkek Kuaförü
5141.02Bayan Kuaförü
5141.03Saç Analisti
5141.04Föncü (Kuaför Elemanı)
5141.05Kuaför
5141.06Saç Bakım Ve Yapımcısı
5141.07Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme ve Boyama Teknikleri Uygulayıcısı
5141.08Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri Uygulayıcısı
5142.01Masaj Uygulayıcısı/Masöz
5142.02Diğer Erkek Ve Kadın Berberleri, Güzellik Uzmanları Ve İlgili İşçiler
5142.03Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen
5142.04Makyajcı-Sahne Ve Stüdyo
5142.05Manikürcü-Pedikürcü
5142.06Keseci(Tellak)
5142.07Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı
5142.08Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA
5142.09Makyöz-Makyör
5142.10Dermokozmetik Uzmanı
5142.11Kalıcı Makyaj Uygulayıcısı
5142.12Makyaj Elemanı
5142.13Ağdacı
5142.14Masaj Uygulayıcısı/Masör
5142.15Masaj Uygulayıcısı/Masör (Spor)
5142.16Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Elemanı
5142.17Epilasyon-Depilasyon Hizmetleri Elemanı
5142.18Cilt Bakımı, Epilasyon ve Masaj Teknikleri Uygulayıcısı
5142.19Masör-Masöz
5142.20Yüz ve Vücut Masajcısı
5142.21Kese ve Köpük Masörü
5142.22Temel Makyaj Elemanı
5142.23Cilt Bakım Elemanı
5142.24Protez Tırnak Uygulayıcısı
5142.25Cilt Bakımı ve Temel Makyajcısı
5142.26Keseci(Natır)
5142.27 Cilt Ve Vücut Bakımı Teknikleri Uygulayıcısı
5142.28Epilasyon Uzmanı
5151.01Stadyum Görevlisi
5151.02Danışma Ve Bagaj Hizmetleri Şefi (Bel Kaptan)
5151.03Diğer Kahyalar Ve İlgili Servis Nezaretçileri
5151.04Kat Şefi ( Floor Supervisior)
5151.05Temizlik Şefi
5151.06Hausekeeping Yöneticisi (Hausekeeper)
5151.07Genel Alan Sorumlusu / Meydancı Şefi (Otel)
5151.08İşletmelerde Hijyen Görevlisi
5151.09Turizm Ve Otelcilik Elemanı
5151.10Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı
5151.11Yatakhaneci
5151.12Çamaşırhane Şefi
5151.13Lojman Sorumlusu
5151.14Genel Alan Sorumlusu
5151.15Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Görevlisi
5152.01Kahya (Özel Hizmet Hariç)
5152.02Kahya (Özel Hizmet)
5152.03Uşak
5153.01Bina Bakımcısı
5153.02Apartman İdarecisi
5153.03Diğer Bina Bakıcıları
5153.04Hizmet İşçisi-Cami
5153.05Kapıcı-Kaloriferci
5153.06Konut Hizmetleri Görevlisi
5153.07Kapıcı
5153.08Diğer Servis Hizmetleri (Kapıcı Ve Benzeri)
5161.01Astrolog
5161.02Falcı
5161.03Fizyonomist
5161.04Medyum
5161.05Numerolog (Sayılarla Fala Bakan)
5162.01Refakatçi (Kişisel Yardımcı)
5162.02Konuk Asistanı/Butler (Otel)
5163.01Gassal (Ölü Yıkayan)
5163.02Cenaze Levazımatcısı
5163.03Mezarlık Görevlisi
5164.01At Antrenörü
5164.02Yunus Eğitmeni
5164.03Yunus Eğitmen Yardımcısı
5164.04Veterinerlik Hizmetleri İşçisi
5164.05Köpek Eğitmeni
5164.06Fok Eğitmeni
5164.07Evcil Hayvan Kuaförü
5164.08Arama Kurtarma (K9) Köpeği Eğitmeni
5165.01İlk Yardım Eğitmeni (Sürücü Kursu)
5165.02Trafik Ve Çevre Bilgisi Öğreticisi (sürücü Kursu)
5165.03Direksiyon Eğitmeni
5165.04Motor Ve Araç Tekniği Bilgisi Öğreticisi (Sürücü Kursu)
5169.01Diğer Servis İşçileri (Kişisel Hizmetler)
5169.02Fuaye Elemanı
5211.01Büfeci
5211.02Pazarcı
5212.02Sütçü-Seyyar Süt Satıcısı
5212.03Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda)
5212.04Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda)
5221.01Zahireci
5221.02Manifaturacı
5221.03Çiçekçi/Çiçek Düzenlemecisi
5221.04Manav
5221.05Kendi İşletmesinde Çalışan-Perakende Ticaret
5221.06Mobilyacı
5221.07Zirai Alet ve Makineleri Satıcısı
5221.08Kırtasiyeci
5221.09Saatçi
5221.10Odun Kömür Satıcısı (Mahrukatçı)
5221.11Bakkal
5221.12Ayakkabıcı-Ayakkabı Satış Yeri İşletme Sahibi
5221.13Hırdavatçı
5221.14Perdeci-İşletme Sahibi
5221.15Kuruyemişçi
5221.16Turşucu
5221.17Hurdacı(Dükkan Sahibi)
5221.18Oyuncakçı-Satış
5221.19Aktar (Baharatçı)
5221.20Sakatatçı
5221.21Kuyumcu
5221.22Ev Eksenli Çalışan
5221.23Sahaf
5221.25Tuhafiyeci
5221.26Zirai Ürünler Satıcısı
5221.27Kantin ve Açık Alan İşletmecisi
5221.28Börekçi-Dükkan Sahibi
5221.29Kahvehane/kıraathane İşletmecisi
5221.30Dondurmacı
5222.01Reyon Şefi
5222.02Satış Pazarlama Şefi
5222.04Satış Şefi (Hırdavat/el Aletleri)
5222.05Satış Şefi (Isıtma-Soğutma Malzemeleri)
5222.06Satış Şefi (Ahşap Malzemeler)
5222.07Satış Şefi (Kağıt-Ambalaj)
5222.08Satış Şefi (Beyaz Eşya)
5222.09Satış Şefi (Boya Ve Malzemeleri)
5222.10Satış Şefi (Seramik Ürünler)
5222.11Satış Şefi (Bahçe Malzemeleri)
5222.12Satış Şefi (Mobilya-Ev Gereçleri)
5222.13Satış Şefi (Banyo-Batarya)
5222.14Satış Şefi (Yer Döşemeleri)
5222.15Satış Şefi (Aydınlatma Malzemeleri)
5222.16Satış Şefi (Dekorasyon Malzemeleri)
5222.17Mağaza Sorumlusu/şefi
5223.01Ahşap Malzemeler Satış Elemanı
5223.02Av Malzemeleri Satış Elemanı
5223.03Ayakkabı, Deri Ve Yan Ürünleri Satış Elemanı
5223.04Aydınlatma Malzemeleri Satış Elamanı
5223.05Bahçe Malzemeleri Satış Elemanı
5223.06Bayrak / Flama Satış Elemanı
5223.07Beyaz Eşya Ürünleri Satış Elamanı
5223.08Beyaz Eşya Yedek Parça Satış Elemanı
5223.09Bilgisayar Satış Elemanı
5223.10Boya Satış Elemanı
5223.11Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı
5223.12Çanta Satış Elemanı
5223.13Çiçek Düzenleyicisi
5223.14Çiçek Satış Elemanı
5223.15Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı
5223.16Dekorasyon Malzemeleri Satış Elemanı
5223.17Kuaför Malzemeleri Satış Elemanı
5223.18Dondurma Satış Elemanı
5223.19Ekmek Satış Elemanı
5223.20El Sanatları Ürünleri Satış Elemanı
5223.21Elektrik Ve Elektronik Malzemeleri Satış Elemanı
5223.22Endüstriyel Temizlik Makineleri Satış Elemanı
5223.23Et Ve Et Ürünleri Satış Elemanı
5223.24Fotokopi Makinesi Satış Elemanı
5223.25Gelinlik Satıcısı
5223.26Giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanı
5223.27Gömlek Satış Elemanı
5223.28Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı
5223.29Hac Malzemeleri Satış Elemanı
5223.30Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı
5223.31Isıtma-Soğutma Ürünleri Satış Elamanı
5223.32İç Giyim Satış Elemanı
5223.33İnşaat Malzemeleri Satış Elemanı
5223.34İş Kıyafetleri Satış Elemanı
5223.35Kamera Ve Fotoğraf Makineleri Satış Elemanı
5223.36Kırtasiye Ve Kitap Satış Elemanı
5223.37Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı
5223.38Kömür Satış Elemanı
5223.39Kumaş Satış Elemanı
5223.40Kuruyemiş Satış Elemanı
5223.41Madeni Yağ Satış Elemanı
5223.42Meyve Ve Sebze Satış Elemanı
5223.43Mobilya Satış Elemanı
5223.44Modül-Kart Satış Elemanı
5223.45Motosiklet Satış Elemanı
5223.46Müzik Aletleri Satış Elemanı
5223.47Orman Ürünleri Satış Elemanı
5223.48Oto Aksesuarları Satış Elemanı
5223.49Zirai Ürünler Satış Elemanı
5223.50Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı
5223.51Oto Satış Elemanı
5223.52Oto Yedek Parça Satış Elemanı
5223.53Oyuncak Satış Elemanı
5223.54Perakende Satış Elemanı (Gıda)
5223.55Perde Ve Mefruşat (Ev Tekstil) Satış Elemanı
5223.56Pişmaniye Satış Elemanı
5223.57Restoran Programı Satış Elemanı
5223.58Reyon Görevlisi
5223.59Saat Satış Elemanı
5223.60Saat-Elektrikli Aletler Ve Elektronik Araçlar Satış Elemanı
5223.61Sanayi Makineleri Satış Elemanı
5223.62Satış Elemanı (Perakende)
5223.63Satış Danışmanı (Çelik Kapı)
5223.64Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı
5223.65Hamile Giyim Satış Elemanı
5223.66Parfümeri Satış Elemanı
5223.67Spor Kıyafetleri Satış Elemanı
5223.68Su Ve Deniz Ürünleri Satış Elemanı
5223.69Süt Ve Süt Ürünleri Satış Elemanı
5223.70Şapka Satış Elemanı
5223.71Şarküteri Ürünleri Satış Elemanı
5223.72Şekerleme Satış Elemanı
5223.73Pastane Ürünleri Satış Elemanı
5223.74Tıbbi Araçlar Satış Elemanı
5223.75Yangın Söndürme Tüpü Satış Elemanı
5223.76Yer Döşemeleri Satış Elemanı
5223.77Yumurta Satış Elemanı
5223.78Züccaciye Satış Elemanı
5223.79Su Satış ve Dağıtım Elemanı (Damacana)
5223.80Satış Elemanı (Toptan)
5223.81Tarım Ürünleri Satış Elemanı
5223.82Gümüş Eşya Satış Elemanı
5223.83Temizlik Malzemeleri Satış Elemanı
5223.84Simit Satış Elemanı
5223.85Satış Görevlisi
5223.86Sıhhi Tesisat Malzemeleri Satış Elemanı
5223.87Fantezi Ürünleri Satış Elemanı
5223.88Davetiye Satış Elemanı
5223.89Seramik Satış Elemanı
5223.90Vitrin Kuyumcusu (Satış Elemanı)
5223.91Eczane İşçisi
5223.92Market Elemanı
5230.01Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko)
5230.02Diğer Kasadarlar
5230.03Kasa Sorumlusu/Şefi
5230.04Kasiyer
5230.05Bilet Satış Elemanı (Banliyö Tren İstasyonu)
5230.06Bilet Satış Elemanı (Uçak)
5241.01Diğer Servis İşçileri (Manken Ve Model)
5241.02Manken
5241.03Canlı Model
5242.01Tanıtım Sorumlusu (Alışveriş Merkezi)
5242.02Kongre Ve Fuar Hostesi
5242.03Satış Reklamcısı (Demonstratör)
5242.04Satış Danışmanı / Uzmanı
5242.05Promosyon Ürünleri Satış Elemanı
5242.06Evcil Hayvan Ve Malzemeleri Satış Elemanı
5242.07Satış Destek Elemanı (Mörş)
5242.08Mücevherat Satış Temsilcisi
5242.09Yazılım Satış Uzmanı
5242.10Satış Danışmanı / Uzmanı Yardımcısı
5242.11Kredi Kartı Pazarlama Elemanı
5242.12Halı Açıcı
5242.13Mekan Süsleme Elemanı
5242.14Ürün Tanıtım Görevlisi
5242.15Tüketici Hizmetleri Elemanı
5243.01Kapıdan Kapıya Satış Temsilcisi
5243.02Pazarlamacı (Telefonla)
5244.01Sipariş Alıcı
5244.02Tele-Satış Elemanı
5245.01Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
5245.02Lpg Satış Elemanı (Pompacı)
5245.03Akaryakıt İstasyon Sorumlusu
5245.04Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı
5245.05Oto Cam Filmi Uygulama Ustası
5246.01Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı
5249.03Oto Kiralama Danışmanı
5311.01Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı
5311.02Evde Çocuk Bakım Elemanı
5311.03Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler)
5312.01Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı
5312.02Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı
5312.03Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı
5312.04Özel Eğitimde Yardımcı Personel / Öğretmen Yardımcısı
5321.01Sağlık Teknikeri (Evde Hasta Bakımı)
5321.02Hasta Bakımı Teknisyeni
5321.03Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
5321.04Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakımı)
5321.05Yaşlı Bakım Teknisyeni
5321.06Sağlık Teknikeri (Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon)
5321.07Klinik Destek Elemanı (Hastane)
5321.08Sağlık Bakım Teknisyeni
5322.03Hasta Ve Yaşlı Refakatçisi
5322.05Hasta Refakatçisi
5322.06Yaşlı Refakatçisi
5329.01Hastane Hizmetlisi
5329.02Engelli Bakıcısı
5329.03Sterilizasyon Görevlisi
5329.06Sipariş Hazırlama Görevlisi (Ecza Deposu)
5329.07Kaplıca Çamurcusu
5411.01Diğer,itfaiyeciler Ve İlgili İşçiler
5411.02İtfaiye Başçavuşu
5411.03İtfaiye Onbaşısı
5411.04İtfaiye Zabıta Memuru
5411.05İtfaiyeci
5411.06İtfaiyeci (Uçak Kazası)
5411.07Orman İtfaiyecisi
5411.08Yangından Mal Kurtarma Mütehassısı
5411.09İtfaiye Çavuşu
5411.10Yangın İlk Müdahale İşçisi
5412.01Asayiş Polisi
5412.02Koruyucu Güvenlik Memuru
5412.03Terörle Mücadele Polisi
5412.04Trafik Polisi
5412.05Polis Memuru
5412.06Özel Harekat Polisi
5412.07Bomba Uzmanı (Polis)
5412.08Çevik Kuvvet Polisi
5412.09Eğitim Polisi
5412.10Güvenlikpolisi
5412.11Mali Polis
5412.12Narkotik Polisi
5412.13Olay Yeri İnceleme Polisi
5412.14Organize Suçlarla Mücadele Polisi
5412.15Çocuk Polisi
5413.01İnfaz Ve Koruma Memuru (Gardiyan)
5414.01Lobi Karşılama Görevlisi (Otel)
5414.02Güvenlik Görevlisi
5414.03Savunma Ve Güvenlik Meslek Elemanı
5414.04Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları)
5414.05Güvenlik Görevlisi (Hastane)
5414.06Güvenlik Görevlisi (Tren)
5414.07Güvenlik Görevlisi (Banka)
5414.08Vardiya Amiri – Güvenlik Hizmetleri
5414.09Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
5414.10Yakın Koruma (Bodyguart)
5414.11Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
5414.12Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı
5414.13Bekçi
5414.14 X-Ray Operatörü (Güvenlik)
5414.15İnşaat Bekçisi
5414.16Güvenlik Görevlisi (Kayak Pisti)
5414.17Güvenlik Amiri/Sorumlusu
5414.18Güvenlik Korucusu
5419.01Cankurtaran
5419.02Afet Müdahale Elemanı
5419.03Diğer Koruyucu Güvenlik Elemanları
5419.04Orman Muhafaza Memuru
5419.05Kır Bekçisi
5419.06Sivil Savunma Uzmanı
5419.07Arama Kurtarma Teknisyeni
5419.08Sivil Savunma Amiri
6111.01Çiftçi (Tarla Ürünleri)
6111.02Pamuk Yetiştiricisi
6111.03Buğday Yetiştiricisi
6111.04Pirinç Yetiştiricisi
6111.05Bamya Yetiştiricisi
6111.06Susam Yetiştiricisi
6111.07Tarla Bitkileri Yetiştiricisi
6111.08Zirai Sulamacı
6111.09Arpa Yetiştiricisi
6111.10Ayçiçeği  Yetiştiricisi
6111.11Fiğ Yetiştiricisi
6111.12Karpuz Yetiştiricisi
6111.13Kavun Yetiştiricisi
6111.14Mercimek Yetiştiricisi
6111.15Mısır Yetiştiricisi
6111.16Nohut Yetiştiricisi
6111.17Patates Yetiştiricisi
6111.18Soğan Yetiştiricisi
6111.19Şeker Pancarı Yetiştiricisi
6111.20Haşhaş Yetiştiricisi
6111.21Yonca Yetiştiricisi
6111.22Toprak İşleme İşçisi
6111.23Silaj İşçisi
6111.24Sebze Yetiştiricisi
6111.25Organik Tarım Ürünler Üreticisi
6111.26İlaçlamacı (Bitki Zararlıları ile Mücadele)
6111.27Serin İklim Tahılları Yetiştiricisi
6111.28Yulaf Yetiştiricisi
6111.29Tritikale Yetiştiricisi
6111.30Domates Yetiştiricisi
6111.31Sarımsak Yetiştiricisi
6111.32Baklagil Yem Bitkileri Yetiştiricisi
6111.33Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiricisi
6111.34Açık Tohumlu Bitki Yetiştiricisi
6111.35Fide Yetiştiricisi
6111.36Örtü Altı Domates Yetiştiricisi
6111.37Bakla Yetiştiricisi
6111.38Bezelye Yetiştiricisi
6111.39Biber Yetiştiricisi
6111.40Brokoli Yetiştiricisi
6111.41Bürüksel Lahanası Yetiştiricisi
6111.42Enginar Yetiştiricisi
6111.43Fasulye Yetiştiricisi
6111.44Havuç Yetiştiricisi
6111.45Ispanak Yetiştiricisi
6111.46Hıyar Yetiştiricisi
6111.47Kabak Yetiştiricisi
6111.48Karnabahar Yetiştiricisi
6111.49Kereviz Yetiştiricisi
6111.50Lahana Yetiştiricisi
6111.51Patlıcan Yetiştiricisi
6111.52Pırasa Yetiştiricisi
6111.53Turp Yetiştiricisi
6111.54Örtü Altı Sebze Yetiştiricisi
6111.55Baklagil Sebzeler Yetiştiricisi
6111.56Kolza Yetiştiricisi
6111.57Aspir Yetiştiricisi
6111.58Yağ Bitkileri Yetiştiricisi
6111.59Yemeklik Dane Baklagil Yetiştiricisi
6111.60Zambakgil Sebzeler Yetiştiricisi
6111.61Börülce Yetiştiricisi
6112.01Ağaç Çentikçisi (Kauçuk Hariç)
6112.02Çay Yetiştiricisi
6112.03Çiftçi (Meyve Bahçesi, Üzüm Bağı,ilgili Ağaç Ve Fidanlık Ürünleri)
6112.04Diğer Meyve Bahçesi, Üzüm Bağı Ve İlgili Ağaç Ve Fidanlık İşçileri
6112.05Asma Yetiştiricisi
6112.06Zeytin Yetiştiricisi
6112.07Fındık Yetiştiricisi
6112.08Antep Fıstığı Yetiştiricisi
6112.09Meyve Ağaçları Budamacısı
6112.10Endüstriyel Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi
6112.11Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Yetiştiricisi
6112.12Meyve Yetiştiricisi
6112.13Budamacı
6112.14Sığla Yağı İşçisi
6112.15Ceviz Yetiştiricisi
6112.16Meyve Bahçesi İşçisi
6112.17Çilek Yetiştiricisi
6112.18Zeytin Ağacı Budamacısı
6112.19Meyve Bahçesi Gübreleme İşçisi
6112.20Yer Fıstığı Yetiştiricisi
6112.21Soya Yetiştiricisi
6112.22Kiraz Yetiştiricisi
6112.23Elma Yetiştiricisi
6112.24Vişne Yetiştiricisi
6112.25Turunçgil Yetiştiricisi
6112.26Dut Yetiştiricisi
6112.27Erik Yetiştiricisi
6112.28Greyfurt Yetiştiricisi
6112.29İncir Yetiştiricisi
6112.30Kayısı Yetiştiricisi
6112.31Kestane Yetiştiricisi
6112.32Kivi Yetiştiricisi
6112.33Limon Yetiştiricisi
6112.34Malta Eriği Yetiştiricisi
6112.35Mandarin Yetiştiricisi
6112.36Muz Yetiştiricisi
6112.37Nar Yetiştiricisi
6112.38Badem Yetiştiricisi
6112.39Portakal Yetiştiricisi
6112.40Şeftali Yetiştiricisi
6112.41Trabzon Hurması Yetiştiricisi
6112.42Avokado Yetiştiricisi
6112.43Ahududu Yetiştiricisi
6112.44Armut Yetiştiricisi
6112.45Böğürtlen Yetiştiricisi
6112.46Aromatik Bitki Yetiştiricisi
6112.47Sert Çekirdekli Meyve Yetiştiricisi
6112.48Yumuşak Çekirdekli Meyve Yetiştiricisi
6112.49İğne Yapraklı Ağaçlar Yetiştiricisi
6112.50Sert Kabuklu Meyve Yetiştiricisi
6112.51Üzümsü Meyve
6112.52Yaprağını Döken Süs Ağaçları Yetiştiricisi
6112.53Fındık Budamacı
6113.01Süs Bitkileri Yetiştiricisi
6113.02Gül Yetiştirme İşçisi
6113.03Çiftçi (Bahçıvan)
6113.04Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar
6113.05Fidan Yetiştiricisi
6113.06Örtüaltı Sebze Yetiştiricisi (Seracı)
6113.07Peyzaj Bahçıvanı
6113.08Çiçek Yetiştirme İşçisi
6113.09Toprak/ Zemin Tesviye İşçisi
6113.10Bahçıvan
6113.11Tarım Çavuşu
6113.12Tarım Kısım Şefi
6113.13Mantar Yetiştiricisi
6113.14Lale Yetiştirme İşçisi
6113.15Aşıcı (Bağ, Bahçe Ve Meyve Ağaçları)
6113.16Dikim İşçisi (Bahçecilik)
6113.17İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiricisi
6113.18Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi
6113.19Kesme Çiçek Yetiştiricisi
6113.20Bağ Budama İşçisi
6113.21Florakültör
6113.22Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı)
6113.23Söküm İşçisi (Bahçecilik)
6113.24Eğrelti Yetiştiricisi
6113.25Hüsnüyusuf Yetiştiricisi
6113.26Kapalı Tohumlu Bitki Yetiştiricisi
6113.27Karanfil Yetiştiricisi
6113.28Kasımpatı Yetiştiricisi
6113.29Nergis Yetiştiricisi
6113.30Orkide Yetiştiricisi
6113.31Otsu Yer Örtücüler Yetiştiricisi
6113.32Sarılıcı- Tırmanıcı Bitkiler Yetiştiricisi
6113.33Sümbül Yetiştiricisi
6113.34Süs Ağaçları Yetiştiricisi
6113.35Süs Ağaççıkları Yetiştiricisi
6113.36Süs Çalıları Yetiştiricisi
6113.37Şebboy Yetiştiricisi
6113.38 Bağ Fidanı Yetiştiricisi
6113.39Bağ Aşılamacı
6113.40Çelik Aşı ve Doku Kültürü Yöntemiyle Kesme Çiçek Yetiştiricisi
6113.41Çiçekleri Gösterişli İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiricisi
6113.42Çiçeklerinden Faydalanılan İlaç ve Baharat Bitkileri Yetiştiricisi
6113.43Çok Yıllık Çiçek Yetiştiricisi
6113.44Tek Yıllık Çiçek Yetiştiricisi
6113.45Dekoratif Yapraklı İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiricisi
6113.46Endüstri Bitkileri Yetiştiricisi
6113.47İlaç ve Baharat Bitkileri Yetiştiricisi
6113.48Çayır Mera ve Yem Bitkileri Yetiştiricisi
6113.49Kaya Bahçesi Bitkileri Yetiştiricisi
6113.50Kesme Yeşillik Yetiştiricisi
6113.51Keyif Bitkileri Yetiştiricisi
6113.52Küçük Ağaç ve Çalılar Yetiştiricisi
6113.53Lif Bitkileri Yetiştiricisi
6113.54Meyve Ağaçlarında Aşılamacı
6113.55Meyve Fidanı Üreticisi
6113.56Meyvelerinden Faydalanılan İlaç Ve Baharat Bitkileri Yetiştircisi
6113.57Sarmaşık Ve Sürünücü Bitkiler Yetiştircisi
6113.58Sebze Fidesi Üreticisi
6113.59Soğanlı Kesme Çiçek Yetiştiricisi
6113.60Su Kenarı Ve Su İçi Süs Bitkileri Yetiştiricisi
6113.61Sukulent Etli Yapraklı İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiricisi
6113.62Süs Bitkileri Fidesi Yetiştiricisi
6113.63Süs Bitkilerinde Budamacı
6113.64Şeker Ve Nişasta Bitkileri Yetiştiricisi
6113.65Şemsiye Çiçekli Sebzeler Yetiştiricisi
6113.66Tahıl Yetiştiricisi
6113.67Çit Bitkileri Yetiştiricisi
6113.68Tohumla Üretilen Kesme Çiçek Yetiştiricisi
6113.69Tohumlarından Faydalanılan İlaç Ve Baharat Bitkileri Yetiştiricisi
6113.70Yapraklarından Faydalanılan İlaç Ve Baharat Bitkileri Yetiştiricisi
6113.71Safran Yetiştiricisi
6114.01Tütün Yetiştiricisi
6114.02Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi (Sera)
6114.03Sebze Yetiştirme İşçisi (Topraksız Tarım)
6121.01Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı
6121.02Çiftçi (Hayvancılık)
6121.03Süt Hayvanları Yetiştiricisi
6121.04Hara İşçisi
6121.05Domuz Yetiştiricisi
6121.06Keçi Yetiştiricisi
6121.07Sığır Yetiştiricisi
6121.08Koyun Yetiştiricisi
6121.09Sağım İşçisi (Elle)
6121.10Sağım İşçisi (Makine İle)
6121.11Süthane İşçisi
6121.12Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan)
6121.13Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan)
6121.14Kırkıcı
6121.15Diğer Süthane İşçileri
6121.16Diğer Süthane/mandıra İşçileri
6121.17Seyis
6121.18Süt Sığırı Yetiştiricisi
6121.19At Yetiştiricisi
6121.20Köpek Yetiştiricisi
6121.21Hayvan Bakıcısı
6121.22Celep
6121.23Manda Yetiştiricisi
6122.01Çiftçi (Kümes Hayvanları)
6122.02Diğer Kümes Hayvanları İşçileri
6122.03Kuluçka Tesisi İşçisi
6122.04Kümes Hayvanları Yetiştirme İşçisi (Genel)
6122.05Tavşan Yetiştirme İşçisi
6122.06Kümes Bakım İşçisi
6122.07Kümes Hayvanları Toplama İşçisi
6122.08Kümes Hayvanları Yükleme İşçisi
6122.09Yumurtacı Tavuk Yetiştiricisi
6122.10Deve Kuşu Yetiştiricisi
6122.11Hindi Yetiştiricisi
6122.12Kaz ve Öredek Yetiştiricisi
6122.13Bıldırcın ve Keklik Yetiştiricisi
6122.14Etlik ve Damızlık Tavuk Yetiştiricisi
6122.15Kaz ve Ördek Yetiştiricisi
6123.01Arıcı
6123.02İpek Böcekçiliği İşçisi
6129.01Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri
6129.02Diğer Uzman Çiftçiler (Hayvan)
6129.03Hayvan Yetiştirme İşçisi (Kürklü Hayvanlar)
6129.04Sperm Alma İşçisi
6129.05Salyangoz Yetiştiricisi
6129.06Kültür Solucanı Yetiştiricisi ve Vermikompost (Solucan Dışkısı)Üreticisi
6130.01Çiftçi (Pazara Yönelik)
6130.02Çiftlik İşçisi (Genel)
6130.03Diğer Hayvan Yetiştiricileri Ve Tarım İşçileri
6130.05Çiftlik Nezaretçisi (Kahya)
6210.01Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü
6210.02Ağaç Tahmin Ve İşaretleyicisi (Maktacı)
6210.03Diğer Orman İşçileri
6210.04Diğer Tomrukçular
6210.05Nehir Sürücüsü-Tomrukçuluk
6210.06Orman Nezaretçisi
6210.07Tırmanıcı-Tomrukçuluk
6210.08Tomrukçu
6210.09Sürütme ve Yükleme İşçisi
6210.10Orman Ürünleri İstifleme İşçisi
6210.11Odun Kömürü Ocakçısı-Orman
6210.12Orman Gözetleme ve Haberleşme İşçisi
6221.01Deniz Balıkları Üreticisi
6221.02İstiridye Çiftliği İşçisi
6221.03Tatlı Su Balıkları Üreticisi
6221.04Alabalık Yetiştiricisi
6221.05Su Ürünleri İşlemecisi
6221.06Su Ürünleri Üreticisi
6221.07Akvaryum Balıkları Üreticisi
6222.01Balıkçı Gemisi Kaptanı
6222.02Diğer Balıkçılar
6222.03İç Sular Ve Kıyı Balıkçısı
6223.01Açık Deniz Balıkçısı
6224.01Avcı (Ateşli Silah-Tuzakla)
6224.02Diğer Avcılar
6310.01Sabun İmalatçısı (Geleneksel Yöntemlerle)
6310.02Mis Sabun Üretim İşçisi
6320.01Kendi Geçimine Yönelik Çiftlik Hayvanı Yetiştiricisi
6330.01Çiftçi (Kendi Geçimine Yönelik) -Karma Bitki Ve Çiftlik Hayvanları
6340.01Kendi Geçimine Yönelik Balıkçı
6340.02Kendi Geçimine Yönelik Dalgıç
6340.03Kendi Geçimine Yönelik Toplayıcı
6340.04Kendi Geçimine Yönelik Tuzakçı
6340.05Mantar Toplayıcısı
7111.01Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar)
7111.02İnşaat Ustası
7112.01Derz İşçisi
7112.02Diğer Tuğla Örücüler, Taş Duvarcılar
7112.03 Duvarcı
7112.04Kaldırım İşçisi
7112.05Moloz Döşeyici
7112.06Taş Duvarcı-İnşaat
7112.07Tuğla Örücü (Ateş Tuğlası)
7112.08Tuğla Örücü (Baca İnşaatı)
7112.09Şömine Ustası
7112.10Tandır Ocağı Ustası
7112.11Tuğla Baca Bakım-Onarımcısı
7112.12Refrakter Ustası
7112.13Refrakterci
7113.01Diğer Taş Kesme Ve Oyma İşçileri
7113.02Matkap İşçisi (Taş)
7113.03Taş Ayırıcı (Mermer, Granit)
7113.04Taş Harf Oyma İşçisi (Elle)
7113.05Taş Oyma İşçisi (Elle)
7113.06Taş Parçalayıcısı
7113.07Taş Perdah İşçisi (Elle)
7113.08Taş Taşlama İşçisi
7113.09Taş Yontma İşçisi
7113.10Yontma Ve İnşa İşçisi-Abide
7113.11Taş Yapı Ustası (Restorasyon)
7113.12Minare Ustası
7113.13Mermer İşçisi
7113.14Mermerci Ve Süsleme Taşçısı
7113.15Mezar Yapım Ustası
7113.16Granit Döşeme Ustası
7114.01Beton Direk Kalıp Hazırlama İşçisi
7114.02Beton Direk Kalıp Açma İşçisi
7114.03Beton Direk Ve Travers Demiri İşçisi
7114.04Betonarme Demircisi
7114.05Betonarmeci
7114.06Diğer Betonarmeciler, Şap İşçileri Ve Mozaik (Terrazo) İşçileri
7114.07İnşaat Kalıpçısı (Ahşap)
7114.08Mozaik Ustası
7114.09Şap İşçisi
7114.10Tünel Kalıpçı-İnşaat
7114.11Beton Ve Betonarme Kalıpçısı
7114.12Mastar İşçisi (Beton Dökümü)
7114.13Gaz Beton Kalıp Temizleme Ve Yağlama İşçisi
7114.14Gazbeton Ayıklama/paketleme İşçisi
7114.15Panel Kalıpçı
7114.16Ön Dökümlü Beton Üretim Hattı Sorumlusu
7114.17Ön Dökümlü Beton Eleman Montajcısı
7114.18Ön Dökümlü Beton Kürcüsü
7114.19Ön Dökümlü Beton Öngermecisi
7114.20Ahşap Kalıpçı
7115.01Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı
7115.02Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi
7115.03Ahşap Şekillendirmeci
7115.04Ağaç Gemi Yapım İşçisi
7115.05Ağaç Kayık Yapım İşçisi
7115.06Ahşap Doğrama İmalatçısı
7115.07Atölye Marangozu
7115.08Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar
7115.09Gemi Doğramacısı
7115.10Gemi Marangozu
7115.11İnşaat Marangozu
7115.12Marangoz
7115.13Marangoz-Makinelerin Ağaç Aksamı
7115.14Akrilik Tezgah Ustası
7115.15Sahne Ve Stüdyo Marangozu
7115.16Uçak Doğramacısı
7115.17Yol Marangozu
7115.18Sahne Aksesuarcısı
7115.19Butaforcu (Sahne Sanatları)
7115.20Sahne Makinisti (Set İşçisi)
7115.21Çerçeve İmalatçısı(Plastik/Ahşap/Metal)
7115.22Ahşap Yat Ve Tekne Yapımcısı
7115.23Fiberglasçı
7115.24Ahşap Ambalaj İşçisi
7115.25Maran Ustası
7115.26Yat-Tekne Laminasyon İşçisi
7115.27Ahşap Ev İmalat İşçisi
7115.28Ahşap Ev İmalatçısı
7115.29Arı Kovanı Ve Bal Çıtası Yapım İşçisi
7115.30Ahşap Ev İmalatçısı (Nezaretçi/Ustabaşı)
7115.31Ahşap Tekne İmalatçsı (Nezaretçi/Ustabaşı)
7115.32Ahşap Tekne İmalat Ustası
7115.33Ahşap Süslemecisi
7115.34Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı
7115.35Ahşap Restorasyonu Elemanı
7115.36Ahşap Kapı İmalatçısı
7115.37Sahne Şef Makinisti
7119.01Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar
7119.02İskele Kurucusu-İnşaat (Metal Veya Ahşap)
7119.03İşletme İnşaat Bakım Onarımcısı
7119.04Baca Montaj Personeli
7119.05Baca Kontrol Personeli
7121.01Arduaz Ve Kiremit Çatı İşçisi
7121.02Asfalt Çatı İşçisi
7121.03Diğer Çatı İşçileri
7121.04Metal Çatı İşçisi
7121.05Ot Yığmalı Çatı İşçisi
7121.06Sentetik Madde Çatı İşçisi
7121.07Ahşap Çatı Ustası
7121.08Panel Çatı Kaplamacısı
7122.01Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi
7122.02Mermer Döşeyici
7122.03Mozaik Kesici Ve Döşeyici
7122.04Parke Döşeyicisi
7122.05Zemin Kaplamacısı (Tezyinat Karoları)
7122.06Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı
7122.07Mermerit Montaj İşçisi
7122.08Ahşap Yer Döşemecisi
7122.10Parke Taşı ve Bordür Kaplamacı
7122.11Doğal ve Yapay Taş Kaplamacısı
7123.01Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer)
7123.02Diğer Sıvacılar
7123.03Sıvacı
7123.04Sıvacı (Çimento Alçı)
7123.05Sıvacı-Elyaflı Malzeme
7123.06Sıvacı-Tezyinat
7123.07Tirizci (Bağdadi İşçisi)
7123.08Alçı Levha Uygulayıcısı
7123.09Alçı Sıva Uygulayıcısı
7124.01Akustik Tecritçisi
7124.02Diğer Tecritçiler
7124.03Kalorifer Kazanı Tecritçisi
7124.04Isı Yalıtımcısı/İzolasyoncu (Sanayi Tipi Kazan-Boru)
7124.05Soğutma Ve Havalandırma Teçhizatı Tecritçisi
7124.06Yapı Yalıtımcısı
7124.07Zemin Kaplamacısı (Mastik Karışımlı)
7124.08İzolasyoncu (Gemi)
7124.09Bina Tecritçisi (Makine İle)
7124.10Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı
7124.11Isı Yalıtımcısı
7124.12Su Yalıtımcısı
7124.13Ses Yalıtımcısı
7124.14Yangın Yalıtımcısı
7125.01Camcı
7125.02Camcı (Çatı Aydınlık Camekanı)
7125.03Camcı (Kurşun Çerçeveli Ve Renkli Dekoratif Camları)
7125.04Camcı (Vitrin Cam Levhaları)
7125.05Diğer Camcılar
7125.06Oto Camcısı
7125.07Akvaryum Ustası
7125.08Otobüs Cam Hazırlama Ve Montaj İşçisi
7125.09Dekoratif Cam İmal İşçisi
7125.10Cam Filmi Uygulama Ustası
7126.01Boru Döşemecisi
7126.02Boru Tesisatçısı-Gemi
7126.03Boru Tesisatçısı-Uçak
7126.04Boru Tesisatçısı-Buhar
7126.05Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları
7126.06Doğal Gaz Tesisatçısı
7126.07Havagazı Tesisat Muayene İşçisi (Bina)
7126.08Kuyu Kazıcı
7126.09Ölçü Aletleri Boru Tesisatçısı
7126.10Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı
7126.11Sahne Ve Stüdyo Tesisatçısı
7126.12Kalorifer Tesisatçısı
7126.13Branşman
7126.14Su Arıza İşçisi
7126.15Endüstriyel Boru Montajcısı
7126.16Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montaj İşçisi
7126.17Brülör Bakım Ve Onarımcısı
7126.18Bekstop Operatörü
7126.19Doğalgaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli
7126.20Doğalgaz İşletme Bakım Operatörü
7126.21Doğalgaz Altyapı Yapım ve Kontrol Personeli
7126.22Bakır ve Alüminyum Boru Tesisatçısı
7126.23Yangın Tesisatçısı
7126.24Sıhhi Tesisat Güneş Kollektörü Montaj Bakım ve Onarımcısı
7126.25Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Elemanı
7126.26Güneş Panelleri ve Fotovoltaik Sistemleri Kurulum Bakım ve Onarım Elemanı
7126.27Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli
7126.28Güneş Enerji Sistemleri İmal Ustası
7126.29Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı
7126.30Sıhhi Tesisatçı
7126.31Isıtma Tesisatçısı
7126.32Plastik Boru Tesisatçısı
7126.33Boru Tamir Ustası
7126.34Kayıp Kaçak Tespit Elemanı
7126.35Kaçak Su Kontrol Elemanı
7126.36Su Arıza Ekip Sorumlusu
7126.37Kanal Arıza Ekip Sorumlusu
7127.01Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı
7127.02Soğutma Sistemi Operatörü
7127.03Soğutmacı (Gemi)
7127.04Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı
7127.05Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı
7127.06Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı
7127.07Bireysel Isıtma Tesisatçısı
7127.08Bireysel, Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemleri Uzmanı
7127.09Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı
7127.10Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı
7127.11Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı
7127.12Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı
7127.13Endüstriyel Soğutma Sistemleri Uzmanı
7127.14Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis İşçisi
7127.15Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Ustası
7127.16Isıtma Sistemleri Servis Elemanı
7127.17Isıtma Sistemleri Servis Uzmanı
7127.18Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı
7127.19Klima İmalat ve Montaj Elemanı
7131.01İnşaat Boyacısı/Boyacı
7131.02Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi)
7131.03Diğer İnşaat Boyacıları
7131.04Duvar Kağıdı Kaplayıcısı
7131.05Gemi-Yat-Tekne Boyacısı
7131.06Gemi Karina Kontrol Boyacısı
7131.07Cilacı (Gemi)
7131.08Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu
7131.09Yüzey Boyama Elemanı
7132.01Otomotiv Boya Ustası
7132.02Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç)
7132.03Pistoleci (Otomotiv)
7132.04Boyacı-Metal
7132.05Otomotiv Boya İşçisi
7132.06Sanayi Boyacılığı Ve Uygulama Teknisyeni
7132.07Yaş Boya Ustası/Operatörü
7133.01Baca Temizleyicisi
7133.02Bina Dış Yüzey Temizleyicisi
7211.01Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları
7211.02Döküm Kumu Tavlama İşçisi (Elle)
7211.03Kalıp Bozma İşçisi-Metal Döküm
7211.04Kalıp Tamircisi (Elle) (Metal Dökümcülüğü)
7211.05Maça Kurutma Fırını İşçisi
7211.06Maça Hazırlayıcısı
7211.07Metal Döküm Kalıpçısı
7211.08Metal Döküm Kalıpçısı (Zeminde Ve Çukurda)
7211.09Soket Kurutma Fırını İşçisi
7211.10Dökümcü (Metal)
7211.11Metal Ekstrüzyon Kalıpçısı
7211.12Metal Dökücü
7211.13Boya Ve Kum Hazırlama İşçisi (Makine İle) -Maça Hazırlama
7211.14Maça Yapıcı (Makine İle)
7211.15Bozulabilir Döküm Kalıpçısı
7211.16Hassas Döküm ve Oto İnşaa Elemanı
7212.01Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler
7212.02 Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı
7212.03Gümüş Kaynakçısı (Elle)
7212.04Kurşun Tesisat İşçisi
7212.05Lehimci
7212.06Oksi-Gaz Kaynakçısı
7212.07Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
7212.08Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı
7212.09Pirinç Kaynakçısı
7212.10Pürmüzcü (Elle)
7212.11Rezistans Kaynakçısı
7212.12Soğuk Kaynak İşçisi
7212.13Alüminotermit Kaynakçısı
7212.14Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)
7212.15Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Gazlı Hat)
7212.16Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı
7212.17Sualtı Kaynakçısı
7212.18Boru Kaynakçısı
7212.19Nokta Kaynak İşçisi
7212.20Dalga Lehim Operatörü
7212.21Bant Kaynakçısı
7212.22Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle)
7212.23Elektronik Gözlü Oksiasetilen Kesme Makinesi Operatörü
7212.24Lehim Bandı İşçisi
7212.25Punta Kaynak Makinesi İşçisi
7212.26Seyyar Otomatik Oksiasetilen Kesme Makinesi İşçisi
7212.27Toz Altı Kaynak Operatörü
7212.28Platin Kesimcisi
7212.29Dikiş Kaynak Makinesi İşçisi
7212.30Otomatik Zincir Kaynak Makinesi İşçisi
7212.31Ark Kaynakçısı
7212.32Otomotiv Kaynakçısı
7212.33Kaynak Operatörü
7212.34Direnç Kaynak Ayarcısı
7212.35Direnç Alın Kaynakçısı
7212.36Plastik Kaynakçı
7212.37Otomotiv Kaynak İşçisi
7212.38Çelik Kaynakçısı
7212.39Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası
7212.40Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak İşçisi
7212.41Alüminyum Kaynakçısı
7212.42Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı
7212.43Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı)
7212.44Robot Kaynak Operatörü
7212.45İndüksiyon Kaynakçısı
7213.01Metal Levha İşlemecisi
7213.02Diğer Metal Levha İşçileri
7213.03Karoserci
7213.04Kazan Yapımcısı
7213.05Makinatocu
7213.06Markör-Metal Levha
7213.07Metal Levha İşçisi
7213.08Metal Levha İşçisi (Tezyinat)
7213.09Metal Levha İşçisi (Uçak)
7213.10Otomotiv Kaporta Ustası
7213.11Radyatör İmalat İşçisi (Motorlu Araç)
7213.12Teneke Kutu İmal İşçisi
7213.13Tenekeci-İmalat
7213.14Metal Sac İşleme İşçisi
7213.15Doğalgaz Baca Ustası
7213.16Soba Ustası
7213.17Otomotiv Şasi Ve İskelet İşçisi
7213.18Çelik Kasa İmal Ustası
7213.19Tanker İmalat Ustası
7213.20Damperli Kasa İmal Ustası
7213.21Sualtı Saç Kalınlık Ölçme İşçisi
7213.22Giyotin Makas İşçisi
7213.23Çelik Levha Bükücüsü
7213.24Metal Sac İşleme Ustası
7213.25Otomotiv Kaporta İşçisi
7213.26Otomotiv Sac Şekillendirme Ustası
7213.27Otomotiv Sac Şekillendirme İşçisi
7213.28Alüminyum imalat işçisi
7213.29Sac ve Metal Mobilyacı
7213.30Panel Radyatör İmalatçısı
7213.31Kalorifer Kazan imalatçısı
7213.32Çelik Yapılandırmacı
7213.33Tersane Yardımcı İşçisi
7214.01Alüminyum Doğramacı
7214.02Diğer Metal Levha Ve Metal İnşaat İşçileri
7214.03El Perçincisi
7214.04Gemi Montörü-Metal
7214.05İnşaat Çeliği İşçisi-Atölye
7214.06Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi
7214.07Markör (Metal İnşaat)
7214.08Pünomatik Tabanca Perçincisi (Metal İnşaat)
7214.09Zırh İşçisi (Gemi)
7214.10Asma Tavan Ustası (Metal)
7214.11Tekne Montaj İşçisi
7214.12Tavlamacı (Gemi)
7214.13Endazeci (Gemi)
7214.14Tekne Onarım İşçisi
7214.15Raf Üretim İşçisi
7214.16Demir Doğramacı (Mobilya)
7214.17Ferforje Demir Ustası
7214.18Cam Balkon Sistemleri Montajcısı
7214.19Gemi Onarım İşçisi
7214.20Metal Doğramacı
7214.21İnşaat Demiri Bağlama Ustası
7214.22Gabion Sepet İmal İşçisi
7214.23Gabion Sepet Montaj İşçisi
7214.24Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı
7214.25Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası
7214.26Gemi Geri Dönüşüm İşçisi
7214.27Korkuluk İmal İşçisi
7215.01Asma Köprü Kablo İşçisi
7215.02Diğer Sapancılar Ve Kablo Ekleyicileri
7215.03Gemi Halat Ve Kablo Donanım İşçisi
7215.04Halat Ve Kablo Ekleyicisi
7215.05Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı)
7215.06Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) -İnşaat
7215.07Sapancı (Petrol Kuyusu Sondajı)
7215.08Sapancı (Tomrukçuluk)
7215.09Uçak Kablo Donanım İşçisi
7215.10Armadör İşçisi
7215.11İşaretçi/Sapancı
7215.12Otomatik Cephe Platformcusu
7221.01Nalbant
7221.02Demirciler, Şahmerdancılar Ve Pres Operatörleri
7221.04Metal Şekillendirici (Elle)
7221.05Sıcak Metal Şekillendirme Ustası
7221.06Soğuk Demirci
7221.07Şişirme Pres Tezgahı İşçisi
7221.08Tel Çekme İşçisi (Elle)
7221.09Yatay-Dikey Pres Tezgahı Operatörü
7221.10Demirci (Sanat Ve Stüdyo)
7221.11Sıcak Metal Şekillendirme İşçisi
7221.12Tohum-Gübre Serpme Makinesi İmal Ustası
7221.13Mibzer İmal Ustası
7221.14Tırmık İmal Ustası
7221.15Pulluk İmal Usta
7221.16Römork İmal Ustası
7221.17Patoz Makinesi Montaj İşçisi
7221.18Metal Hadde Çekicisi (Sıcak Hadde)
7221.19Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler
7221.20Demir Dövme Presi Operatörü
7221.21Şahmerdan Operatörü
7221.22Hadde İşçisi
7221.23Hadde Ustası
7221.24Temel Metal Şekillendirme Elemanı
7221.25Curufcu
7221.26Curuf Sıyırıcı
7222.01Bağlantı Parçası Ve Mastar Yapıcı
7222.02Anahtarcı (Çilingir)
7222.03Diğer Alet Yapıcıları, Metal Modelciler Ve Metal Markacıları
7222.04Döküm Modelcisi
7222.05Hacim Kalıpçısı
7222.06Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi
7222.07Metal Markacı
7222.08Oto Kilidi İmal İşçisi
7222.09Tüfekçi-İmal Ve Tamir Eden
7222.10Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı
7222.11Kalıpçı-Pres
7222.12Takım-Avadanlık Bakım Onarımcısı (Tersane)
7222.13Av Tüfeği İmal İşçisi
7222.14Av Tüfeği Montaj İşçisi
7222.15Namlucu (Av Tüfeği)
7222.16Ayarcı (Av Tüfeği)
7222.17Kundakçı (Av Tüfeği)
7222.18Markacı
7222.19Tabanca Montaj İşçisi
7222.20Silah Süsüleme İşçisi
7222.21Bıçak İmal İşçisi
7222.22Mutfak Eşyaları Tamircisi
7222.23Prototip İşçisi
7222.24Modelci (Ağaç-Plastik-Metal)
7222.25Sac Metal Kalıpçısı
7222.26Otomotiv Prototipçisi
7222.27Otomotiv Prototip İşçisi
7222.28Çelik Zincir İmal İşçisi
7222.29Çelik Hasır İmal İşçisi
7222.30Musluk Batarya İmalat ve Montajcısı
7223.01Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği
7223.02CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü
7223.03Bombe Pres Tezgahı Operatörü
7223.04Boring Matkap Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.05Boring Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği
7223.06Boru Kesme Makinesi İşçisi
7223.07Boru Kıvırma Makinesi İşçisi
7223.08Boru Konikleştirme Makinesi İşçisi
7223.09Borverk (Bohrwerk) Operatörü
7223.10Caka Saç Kıvırma Tezgahı İşçisi
7223.11Cıvata İmal İşçisi
7223.12CNC Freze Tezgahı Operatörü
7223.13CNC Lazerle Kesme Operatörü
7223.14NC/CNC Tezgah Operatörü
7223.15CNC Torna Tezgahı Operatörü
7223.16Çapakçı
7223.17Çivi İmal Makinesi Operatörü
7223.18Çok Milli Özel Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.19Daire Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha)
7223.20Demir Doğramacı
7223.21Sıcak Demirci
7223.22CNC Dalma Erozyon Tezgah Operatörü
7223.23CNC Plazma Kesim Operatörü
7223.24Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü
7223.25Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi
7223.26Dual Testere Tezgahı Operatörü
7223.27Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü
7223.28Endüstriyel Mutfak Ürünleri İmal İşçisi
7223.29Flanj Açma Makinesi Operatörü (Metal Levha)
7223.30Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.31Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)
7223.32Frp (Ctp) Kalıpçısı
7223.33Gijon İmal İşçisi
7223.34Hadde Muylu Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.35Hadde Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.36Hidrolik Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha)
7223.37Hidrolik Apkant Pres Operatörü
7223.38Honlama Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.39Honlama Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.40Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi
7223.41Kenar Yazma Makinesi İşçisi
7223.42Kesme Sıvısı Operatörü
7223.43Maden Makineleri Bakım Ve Onarımcısı
7223.44Makine Perçincisi (Metal İnşaat)
7223.45Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.46Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği
7223.47Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü
7223.48Metal Bükücü (Tornada)
7223.49Metal İşleme Tezgahı Ayarcısı
7223.50Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi
7223.51Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri
7223.52Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü
7223.53Metal Testere Tezgahı Operatörü
7223.54Mıknatıs Tablalı Rektifiye Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.55Mil Menteşe İmal İşçisi
7223.56Motorlu Metal Kesme Makası Operatörü
7223.57Otomatik Metal İşleme Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü
7223.58CNC Punch Makinesi Operatörü
7223.59Pantograf Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.60Plânya Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.61Planya Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.62Pnömatik Çift Taraflı Kesme Tezgahı Operatörü
7223.63Pres Tezgahı Operatörü (Kesim)
7223.64Programlı Metal İşleme Tezgahı Ayarcı-Operatörü
7223.65Pürmüzcü-Makine İle
7223.66Radial Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.67Rektifiye Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.68Rektifiye Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği
7223.69Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.70Römork Hidroliği Bağlantı Elemanları İmal İşçisi
7223.71Saç Röle Makinesi İşçisi
7223.72Seri Üretimtezgah Operatörü
7223.73Silindir Kapağı Taşlama İşçisi
7223.74Somun İmal İşçisi
7223.75Şablon Presçi (Metal)
7223.76Takım Bileyicisi-Metal İşleme Tezgahları
7223.77Tel Halat İmal İşçisi
7223.78Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi
7223.79Tesviyeci
7223.80Tezgah Ayar İşçisi
7223.81Titreşimli Saç Kesme Makası Operatörü
7223.82Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.83Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
7223.84Üniversal Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.85Val Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.86Vals Taşlama Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.87Vargel Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.88Vargel Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği
7223.89Vargel Ve Planyacı-Metal İşleri
7223.90Yatak Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.91Zımba Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.92CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü
7223.93CNC Router Operatörü
7223.94Matkap Tezgah İşçisi
7223.95NC/CNC Tezgah İşçisi
7223.96Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)
7223.97Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)
7223.98Metal Kesme Operatörü
7223.99Metal Kesim İşçisi
7224.01Kalaycı
7224.02Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle)
7224.03Döküm Temizleyici
7224.04Kesici Aletler Bileyicisi
7224.05Menevişçi
7224.06Rakle Bileyicisi-Tekstil
7224.07Tekstil Tarağı Bileyicisi
7224.08Testere Tamircisi Ve Bileyicisi
7224.09Val Bileyicisi-Tekstil
7224.10Boru Taşlama Tezgahı İşçisi
7224.11Metal Yüzey Temizleyici
7224.12Parlatma Tanburu İşçisi
7224.13Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi
7224.14Raspacı (Gemi)
7224.15Taşlama Tezgâh Ustası
7224.16Taşlama Tezgâh İşçisi
7225.01Metal Kesimci (Şaloma)
7225.02CNC Taşlama Operatörü
7225.03Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Eleman
7225.04Üniversal Torna Tezgahı Operatörü
7225.05Ultrasonik Kesme Makinesi Operatörü
7231.01Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri
7231.02Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)
7231.03Oto Fren Bakım-Onarımcısı
7231.04Otomotiv Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı
7231.05Motosiklet Bakım Onarımcısı
7231.06Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı
7231.07Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme)
7231.08İskelet Doğrultma İşçisi (Otomotiv)
7231.09Oto Kilit Bakım Onarımcısı
7231.10Oto Trimci
7231.11Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı
7231.12Oto Lpg Bakım Ve Onarımcısı
7231.13Egzoz Tamircisi
7231.14Havalı Korna İmal İşçisi
7231.15Kilometre Sayaç Tamircisi (motorlu Taşıt)
7231.16Marş Ve Devir Daim Dişli Tamircisi (Motorlu Taşıt)
7231.17Şaft Tamircisi (Motorlu Taşıt)
7231.18Radyatör Tamircisi (Motorlu Taşıt)
7231.19Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt)
7231.20Takograf Tamircisi (Motorlu Taşıt)
7231.21Makas Tamircisi (Motorlu Taşıt)
7231.22Dingil Tamircisi (Motorlu Taşıt)
7231.23Motor Yenileştirmeci
7231.24İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar
7231.25Şamandıra Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri)
7231.26Oto Klima Bakım Onarımcısı
7231.27Motor Test Operatörü
7231.28Otomotiv Boya Onarımcısı<