SGK FESİH KODLARI VE İŞTEN ÇIKIŞ NEDENLERİ

SGK FESİH KODUİŞTEN ÇIKIŞ NEDENLERİKIDEM TAZMİNATIİHBAR TAZMİNATIİŞSİZLİK ÖDENEĞİ
1Deneme süreli İş sözleşmesinin İşverence feshiYokYokYok
2Deneme süreli İş sözleşmesinin İşçi tarafından feshiYokYokYok
3Belirsiz süreli İş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)YokKazanırYok
4Belirsiz süreli İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshiKazanırKazanırKazanır
5Belirli süreli İş sözleşmesinin sona ermesiKazanırYokKazanır
8Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyleKazanırYokYok
9Malulen emeklilik nedeniyleKazanırYokYok
10ÖlümKazanırYokYok
11İş kazası sonucu ölümKazanırYokYok
12AskerlikKazanırYokKazanır
13Kadın İşçinin evlenmesiKazanırYokYok
14Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanmasıKazanırYokYok
15Toplu işçi çıkarmaKazanırKazanırKazanır
16Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakliYokYokYok
17İşyerinin kapanmasıKazanırKazanırKazanır
18İşin sona ermesiKazanırKazanırKazanır
19Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4’’ nolu kod kullanılır)YokYokYok
20Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4’’ nolu kod kullanılır)YokYokYok
21Statü değişikliğiYokYokYok
22Diğer nedenlerYokYokYok
23İşçi tarafından zorunlu nedenle fesihKazanırYokKazanır
24İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesihKazanırYokKazanır
25İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesihKazanırYokKazanır
26Disiplin kurulu kararı ile fesihYokYokYok
27İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesihKazanırYokKazanır
28İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesihKazanırYokKazanır
29İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesihYokYokYok
30Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlamayacaksa “4” nolu kod kullanılır.)YokYokYok
31Borçlar Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesihKazanırKazanırKazanır
324046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesihKazanırKazanırKazanır
33Gazeteci tarafından sözleşmenin feshiKazanırYokKazanır
34İşyerinin devredilmesi, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesihKazanırKazanırKazanır
36KHK ile işyerinin kapatılmasıKazanırKazanırKazanır
37KHK ile kamu görevinden çıkarmaYokYokYok
39696 KHK ile kamu işçiliğine geçişYokYokYok
40696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyleKazanırKazanırKazanır