2020 Yılı Asgari Ücret Tutarı Bugünkü Resmi Gazetede Yayımlandı
Manşet

2021 Yılı Asgari Ücret Tutarları

01/01/2021 – 31/12/2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Asgari Ücret Günlük  119 lira 25 kuruş ,Aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanacaktır. Konuyla ilgili Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı […]

MÜFREDAT KARTI TAHSİLAT KODLARI
Manşet

SGK Müfredat Kartı Tahsilat Kodları

Müfredat kartı tahsilat kodları aşağıdaki gibidir; TAHSİL KODU AÇIKLAMA TAHSİL KODU AÇIKLAMA 1 VEZNE 51 VEZNE SENDİKALI – 4747 2 BANKA 52 BANKA SENDİKALI – 4747 3 POSTA 53 POSTA – 4747 4 BAŞKA ŞUBE […]

İşten çıkış
Manşet

SGK İşten Çıkış Kodları

22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin birinci kısım altıncı bölümde yer alan “2.1- İşten ayrılış nedeni” alt başlığındaki işten ayrılış nedenleri tablosundaki “29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu çıkarılmış ve “41-” nolu koddan sonra gelmek üzere yeni kodlar eklenmiştir. […]

eksik gün kodları
Genelgeler-Tebligatlar

SGK Eksik Gün Nedenleri

Eksik gün nedeni listesi 27 NİSAN 2020 tarihinde güncellenmiştir.  01- İstirahat  02- Ücretsiz İzin  03- Disiplin cezası  04- Gözaltına alınma  05- Tutukluluk  06- Kısmi istihdam  07- Puantaj kayıtları  08- Grev  09- Lokavt  10- Genel hayatı etkileyen olaylar  11- Doğal afet  12- Birden fazla  13- Diğer Nedenler  15- Devamsızlık […]

7166 sayılı kanun e1554469265295
Manşet

7166 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

Faaliyet Konuları ve Danışmanlık Hizmeti (1)YAPILMASINA DAİR KANUN’un Ücret ve Prim desteğini içeren  SGK’nın 2019/7 Sayılı uygulama Genelgesi Yayımlanmıştır. Genelgeye Göre: İşkur’a kayıtlı işsizler arasından  2019/2. – 3. ve 4. aylarda işe alınan ve 2018 yılının en […]

7103 sgk teşviği boğaziçii
Manşet

7103 No’lu SGK Teşvikleri

17103 – 27103 Teşvikleri 7103 SGK Teşviki; 27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete yayımlanan 7103 sayılı kanun kapsamında yer almaktadır. Bu teşvik 1 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2020 arasında geçerlidir ve bu tarihler arasında […]