İstifa Dilekçelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

istida dilekçelerinde dikkat edilmesi gerekenler
istida dilekçelerinde dikkat edilmesi gerekenler

Çalışanların istifa ederek ayrılmak istemeleri durumunda geçmişe dönük dilekçeler incelendiğinde birçok hata yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu çerçevede İstifa Dilekçelerinde

a) Düzenleme tarihinin bulunmadığı,

b) Somut neden belirtilmediği,

c) Dilekçe üzerindeki yazı ve rakamlar üzerinde tahrifatlar bulunduğu,

d) Kendi isteğimle veya hiçbir baskı altında kalmadan ya da tamamen özgür irademle gibi…gereksiz cümlelere yer verildiği,

e) Herhangi bir alacak talep etmediğini, “hiçbir alacak ve hakkı kalmadığı”, “geçmişe dönük rücu etmeyeceği” şeklinde geçersiz cümlelere yer verildiği

f) Dilekçelerde gördüğüm lüzum üzerine, “ailevi nedenlerle”, “kişisel nedenlerle”, “özel nedenlerle”, “şahsi sebeplerle” gibi genel sebeplere yer verildiği,

g) Yine dilekçelerde kimi zaman işverenleri zor durumda bırakan muğlak ifadeler taşıyan cümlelere yer verildiği,

h) Bilgisayar ortamında matbu şekilde yazıldığı,

i) Çalışanın el yazısı ile kaleme alınmadığı, başkası tarafından yazıldığı,

j) Dilekçeye sonradan eklemeler yapıldığı,

k) İmza ile metin arasında boşluk bırakıldığı,

l) İmza yerine paraf atıldığı,

m) Boşluk doldurma şeklinde yazıldığı,

n) Dilekçe içerisinde tarihler arasında çelişkiler bulunduğu,

o) Dilekçenin en alt kısmında teslim alan kişinin adı soyadı, imzası ve tarihinin bulunmadığı,

p) Alınan dilekçenin teslim alındığı gün Özlük Departmanına iletilmediği, telefon dahi edilmediği, son güne bırakıldığı,

q) İstifa yazılması ile ilgili çalışanla polemiğe girildiği,

r) Çalışandan baskı altına alınarak istifa etmesinin istendiği,

s) İstifa Dilekçelerinin bekletildiği, işleme konulmadığı,

t) İstifa Dilekçelerinde düzenleme tarihlerinin cümlenin sonunda yer alması gerekirken sağ üst tarafa alındığı tespit edilmiştir.

Buna göre İstifa Dilekçeleri teslim alınırken bilgi verilecekse özellikle somut nedene yer verilmesi, Bu çerçevede “yeni iş kurması” , “yeni işe girmesi” , “çocuğuna bakacak kimsenin olmaması” , “bakıma muhtaç aile bireylerinin bulunmaması”, “zam oranını beğenmemesi” , “taşınması”, “evinin uzak olması”, “ailesine yeterince zaman ayıramaması” … gibi nedenlerin İstifayı geçerli hale getireceği aksi halde somut neden içermeyen İstifa Dilekçelerinin geçerliliğinin bulunmadığı, İstifa Dilekçelerinde aynı gün bile olsa hem ayrılacağı tarihin hem de düzenleme tarihinin belirtilmesinin zorunlu olduğu, çalışanın bizzat kendi el yazısı ile kaleme alınması ve teslim alan kişinin teslim aldığına yönelik İsim Soyad imza ve tarihe yer verilmesi zorunludur.