İşten Çıkış Kodları Ve Hak Durumları

Sosyal Güvenlik Kurumu işten ayrılan ya da çıkarılan her personel için işveren tarafından sisteme bir İşten Çıkış Kodu eklenmesini istemektedir. Bu kod ile işten ayrılan yada çıkarılan personelin İşsizlik Maaşı, Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı gibi haklardan faydalanıp faydalanamayacağı tespit edilir. Kodlar aşağıdaki gibidir;

SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI ?

İHBAR SÜRESİ TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI ?

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANIR MI ?

01-Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

02-Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

03-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

EVET

04-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

EVET

EVET

EVET

05-Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

EVET

EVET

08-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle

EVET

09-Malulen emeklilik nedeniyle

EVET

10-Ölüm

EVET

11-İş kazası sonucu ölüm

EVET

12-Askerlik

EVET

EVET

13-Kadın işçinin evlenmesi

EVET

14-Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

EVET

15-Toplu işçi çıkarma

EVET

EVET

EVET

16-Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli

17-İşyerinin kapanması

EVET

EVET

EVET

18-İşin sona ermesi

EVET

EVET

EVET

19-Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

20-Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

21-Statü değişikliği

22-Diğer nedenler

23-İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

EVET

EVET

24-İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

EVET

EVET

25-İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

EVET

EVET

26-Disiplin kurulu kararı ile fesih

27-İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

EVET

EVET

28-İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

EVET

EVET

29-İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

30-vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

31-Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

EVET

EVET

EVET

32-4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih

EVET

EVET

EVET

33-Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

EVET

EVET

34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

EVET

EVET

EVET

36 OHAL/KHK(KHK ile işyerinin kapatılması
37 KHK ile Kamu görevinden çıkarma