EYT’LİLERİN 5 PUANLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANABİLMESİ İÇİN ÖNEMLİ UYARI!

EYT’LİLERİN 5 PUANLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANABİLMESİ İÇİN ÖNEMLİ UYARI
EYT’lilerin 5 Puanlık prim indirimden yararlanması konusunda düzenlenen 2023-19 Sayılı SGK Genelgede; 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle sigortalının işten ayrılış bildirgesinin (8-Emeklilik(Yaşlılık) veya Toptan Ödeme) verilmesi ve sigortalının işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı işyerinden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlaması durumunda 5 puanlık indirimden yararlanılacağı belirtilmiştir.
Yine aynı Genelgede, beş puanlık indirimden yararlanabilmek için destek kapsamına giren sigortalılara ilişkin, işverenler tarafından düzenlenecek işten ayrılış bildirgeleri ile işe giriş bildirgelerindeki işyeri sicil numaralarının aynı olması gerekmektedir. Aynı işverene ait olsa bile, bu bildirgelerdeki işyeri sicil numaralarının farklı olması halinde söz konusu sigortalıdan dolayı bu indirimden yararlanılamayacaktır.
ÖNEMLİ ….. Dolayısıyla, 08-Emeklilik(Yaşlılık) veya Toptan Ödeme koduyla hangi işyeri sicil numarasından çıkış yapılmışsa, 30 gün içerisinde AYNI SİCİL NUMARASINA Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi işe girişin yapılması gerekir.
08-Emeklilik(Yaşlılık) veya Toptan Ödeme koduyla işten çıkış yapılan sigortalı için, aynı işverenin başka bir sicil sayılı dosyasından işe giriş yapılmışsa, işverenin 5 puanlık indirimden yararlanması MÜMKÜN DEĞİLDİR. Bu durumda 30 günlük süre dolmamışsa, işten çıkış yapılan sicil numaralı işyerine SGDP’li işe giriş yapıldığı takdirde 5 puanlık indirimden yararlanılmaktadır.
EYT’LİLER İÇİN İŞTEN AYRILIŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜNLÜK SÜRE GEÇTİKTEN SONRA İŞE GİRİŞ YAPILIRSA 5 PUANLIK TEŞVİKTEN YARARLANMAK MÜMKÜN MÜ ?
2023-19 Sayılı SGK Genelgede; Sigortalının işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı işyerinden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlaması durumunda 5 puanlık indirimden yararlanılacağı belirtilmiştir. İşten ayrılış tarihinden itibaren 30 günlük süre geçirilmiş ise işveren İdari Para Cezasına katlanarak bu teşvikten yine de yararlanabilir.
Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal verilme süresinin bitiminden itibaren 30 gün içerisinde işveren tarafından kendiliğinden verilmesi halinde, cezanın %75’i silinmekte, ayrıca tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde yine %25 oranında peşin ödeme indirimi yapılmaktadır. İşe giriş bildirgesi için uygulanan idari para cezasının 10.008,00 TL nin %75 i silindiğinde, 2.502,00 uygulanır. Bu tutar da tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenirse %25 indirim daha yapılıyor ve toplamda 1.876,50 TL İdari para cezası uygulanıyor.
Örneğin, sigortalının 8-Emeklilik(Yaşlılık) veya Toptan Ödeme koduyla, 06.03.2023 tarihinde işten ayrıldığı varsayıldığında, bu sigortalının 5 puanlık indirimden yararlanması için, sigortalının aynı işyerinde 05.04.2023(dahil) tarihine kadar sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlaması gerekmektedir.
Yukarıdaki örnekte, 06.03.2023 tarihinde işten çıkışı yapılan sigortalının, bugüne kadar(26.04.2023 Tarihine kadar), işe girişinin verilmediğini düşünürsek, 30 günlük süre geçtiği için bu kişi 5 puanlık indirimden yararlanamaz. Ancak bu sigortalı için, İdari Para Cezasına katlanarak, geriye dönük işe giriş bildirgesi verip 5 puanlık indirimden yararlanmak mümkündür. Bu kişi için geriye dönük 01.04.2023 tarihine işe giriş bildirgesi verildiğini varsayarsak, 1.876,50 TL tutarındaki idari para cezasını ödeyerek 5 puanlık prim indirimden faydalanmak mümkündür.
Saygılarımızla..