EYT KONUSUNDA İŞLETMELERİN DURUMU

Yeni düzenlenecek EYT’ye ilişkin kanun kapsamında emekli olma hakkı elde eden herkes emeklilik nedeniyle işten ayrılması durumunda, işletmeleri ciddi bir kıdem tazminatı yükü beklemektedir. İşletmelerin maliyet analizi ve personel planlaması bu noktada önem kazanmaktadır. Kıdem tazminatı tavanı 15.371,40 TL ve 2023 yılı içerisinde tavan tutar 20 bin TL ile 30 bin TL arasında bir seviyede beklendiği göz önünde bulundurulduğunda, EYT personelinin analizi ve işletmeye oluşturacak kıdem tazminat maliyeti için uzman ekibimizle irtibata geçip, EYT personel analizini rapor şeklinde alabilirsiniz. Böylece iş yükünden kurtulup işletme maliyetlerinizi önceden planlayabilirsiniz. Raporlama için e-bildirge şifresini uzmanımızla paylaştıktan sonra  Kısa süre içinde analiz raporu tarafınıza iletilecektir.

EYT ve emeklilik ile ilgili sorulanız için destek hattı [email protected]