HİZMETLERİMİZ

kvkk
Hizmetlerimiz

KVKK Danışmanlığı

Başlıklar1 KVKK Danışmanlığı1.0.1 ÇALIŞMA PLANIMIZ1.0.1.1 Uygulayacağımız Çalışma Programı;1.0.2 EKİBİMİZ KVKK Danışmanlığı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereği, 50 işçi veya mali bilanço aktif değeri 25 milyon TL olan işletmeler (şirket/gerçek kişi), 31/12/2021 tarihine kadar veri […]

HR
Hizmetlerimiz

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Danışmanlığı İnsan Kaynakları Sisteminin Kurulması, Denetimi, Raporlaması. Görev Tanımlarının Oluşturulması. Performans Değerlendirme Sistemlerinin Oluşturulması. Ücret Yönetimi Sistemlerinin Oluşturulması. Kariyer Planlama Sistemlerinin Oluşturulması. Eğitim-Geliştirme Sistemlerinin Oluşturulması. Ödül-Teşvik-Ceza Motivasyon Sistemlerinin Oluşturulması. Şirket Politikalarına Uygun Yönetmelik […]

Consulting 2
Hizmetlerimiz

Teşvik Danışmanlığı

SGK ve İŞKUR Teşviklerinin takip ve yararlandırılması Güncel istihdam teşviklerinden işverenlerin istisnasız tam ve eksiksiz olarak yararlanması süreçlerinin yönetimi Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primlerinin İşveren Hissesinden Beş Puanlık İndirim Teşviki (5510/81. Madde) Yurtdışına Götürülen […]

contract nego
Hizmetlerimiz

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetlerine ilişkin görüşlerinin yazılı veya sözlü olarak iletilmesi, Şirketin hazırlayacağı İş hukuku ve Sosyal Güvenlik konuları ile ilgili metinlerin incelenerek katkıda bulunulması, Çalışma ve […]

bireyselvetopluishukuku
Hizmetlerimiz

Bireysel Ve Toplu İş Hukuku

Toplu İş Hukuku Danışmanlığı büyük işletmelerde işçi ve işveren tarafından topluluklar şeklinde temsil edildiği (sendika) iş yerlerinde uygulanır. Sendika kurma, sendikaya üyelik, toplu sözleşme, sendikanın feshedilmesi, sendikal haklar gibi konuları kapsar. İşçi, işveren devlet arasında […]

Yabancı Çalışma iZni bogazici
Hizmetlerimiz

Yabancılar İçin Çalışma İzni

Dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de yabancı uyrukluların çalışma izni almadan işyerlerinde çalışması ve çalıştırılmaları yasaktır. Yabancı uyruklu bir kişi keyfine göre her istediği işyerinde çalışamayacağı gibi işveren de Çalışma Ve Sosyal Güvenlik […]

Son yazılarımız

elektronik tebligat e1547127476237
EMEKLİLİK

Elektronik Tebligat Adresi

Elektronik Tebligat Adresi almak zorunda olan gerçek ve tüzel kişiler için başvuru süresi 1 Ocak 2019 tarihinde başladı Bilindiği üzere; 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından Posta ve Telgraf […]

Genelge – Mevzuat

  • Eksik gün nedeni listesi 27 NİSAN 2021 tarihinde güncellenmiştir.  01- İstirahat  02- Ücretsiz İzin  03- Disiplin cezası  04- Gözaltına alınma  05- Tutukluluk  06- Kısmi istihdam  07- Puantaj kayıtları  08- Grev  09- Lokavt  10- Genel hayatı etkileyen olaylar  11- Doğal afet [...]