Bogaziçi Bülten

Elektronik Tebligat Adresi

Elektronik Tebligat Adresi almak zorunda olan gerçek ve tüzel kişiler için başvuru süresi 1 Ocak 2019 tarihinde başladı Bilindiği üzere; 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından Posta ve Telgraf […]

Bogaziçi Bülten

Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigotası Primi Teşviki

Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ondan fazla çalışanı bulunan işyerlerinde, işsizlik sigortası primi işveren payı teşvikinden yararlanılmak için işverenlerce başvuru yapılmasına gerek yoktur. 31 Aralık 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30642 (4. Mükerrer) […]

Bogaziçi Bülten

2019 Yılı Gelir Vergisi Tarifeleri

2019 Yılı Gelir Vergisi Tarifeleri Ücret Gelirleri İçin Gelir Dilimi Vergi Oranı 18.000 TL’ye kadar 15% 40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası 20% 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası 27% 148.000 […]

EMEKLİLİK

2019 Yılı Asgari Ücretleri

2019 yılı için uygulanacak olan asgari ücret tutarları, asgari geçim indirimi tutarları, asgari ücret ile çalışan bir kişinin işverene maliyeti ve sigorta prim hesabında istisna olan yemek parası, çocuk zammı, aile yardımı tutarları, gelir vergisi […]

Bogaziçi Bülten

İhbar Tazminatı

Bu yazımızda Yargıtay ilke kararı doğrultusunda ihbar tazminatı irdelenecektir. İş sözleşmesi taraflara sürekli olarak borç yükleyen bir özel hukuk sözleşmesi olsa da, taraflardan herhangi birinin iş sözleşmesini bozmak için karşı tarafa yönelttiği irade açıklamasıyla ilişkiyi […]