BORDROLAMA HİZMETİ KAPSAMINDA SUNULACAK HİZMETLER;

  • Personellere ödenen aylık ücretlerin (prim, ikramiye, fazla mesai, yol vs.), ücretlerden yapılması gereken vergi, sigorta primi, BES vb. yasal kesintilerin doğru hesaplanarak bordrolarının hazırlanması.
  • Personellere tebliğ edilecek bordro ve zarflarının elektronik ortamda hazırlanması,
  • Ödenecek net ücretlerin ödeneceği bankalara bildirimlerinin hazırlanması.
  • Sosyal Güvenlik kurumuna verilmesi gereken aylık bildirgelerin ve belgelerin hazırlanması. SGK sistemi üzerinden verilmesi ve onaylanması
  • Muhtasar beyanname ve muhasebe fişine esas teşkil edecek bilgilerin muhasebeye bildirilmesi.
  • İŞKUR için gereken aylık işgücü çizelgesi bildirimlerinin yapılması.
  • Personellerin işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin yapılması.
  • İşten ayrılan personelle ilgili olarak varsa kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanması, işten ayrılma bildirgesi vb. evrakların hazırlanması.
  • Bordrolama işlemlerine ilişkin raporlamaların yapılması.