MÜFREDAT KARTI TAHSİLAT KODLARI
Manşet

SGK Müfredat Kartı Tahsilat Kodları

Müfredat kartı tahsilat kodları aşağıdaki gibidir; TAHSİL KODU AÇIKLAMA TAHSİL KODU AÇIKLAMA 1 VEZNE 51 VEZNE SENDİKALI – 4747 2 BANKA 52 BANKA SENDİKALI – 4747 3 POSTA 53 POSTA – 4747 4 BAŞKA ŞUBE […]

yıllara göre asgari ücretler

Yıllara Göre Asgari Ücretler

Yıllara göre Asgari Ücretler aşağıdaki tablodaki gibidir; 16 YAŞINI DOLDURANLAR 16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR YILLAR GÜNLÜK AYLIK GÜNLÜK AYLIK 01.01.2019- 31.12.2019 85,28 ​2,558,40 85,28 ​2,558,40 ​01.01.2018- 31.12.2018 ​67,65 ​2,029,50​ ​67,65​ 2,029,50​ ​01.01.2017- 21.12.2017 ​59,25 ​​ ​​​1,777,50 […]

işten çıkış kodları ve tazminatlar

İşten Çıkış Kodları Ve Hak Durumları

Sosyal Güvenlik Kurumu işten ayrılan ya da çıkarılan her personel için işveren tarafından sisteme bir İşten Çıkış Kodu eklenmesini istemektedir. Bu kod ile işten ayrılan yada çıkarılan personelin İşsizlik Maaşı, Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı […]

kvkk
Hizmetlerimiz

KVKK Danışmanlığı

KVKK Danışmanlığı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereği, 50 işçi veya mali bilanço aktif değeri 25 milyon TL olan işletmeler (şirket/gerçek kişi), 30/09/2020 tarihine kadar veri sorumluları siciline kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Boğaziçi Mevzuat olarak, şirketlerin […]

7166 sayılı kanun e1554469265295
Manşet

7166 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

Faaliyet Konuları ve Danışmanlık Hizmeti (1)YAPILMASINA DAİR KANUN’un Ücret ve Prim desteğini içeren  SGK’nın 2019/7 Sayılı uygulama Genelgesi Yayımlanmıştır. Genelgeye Göre: İşkur’a kayıtlı işsizler arasından  2019/2. – 3. ve 4. aylarda işe alınan ve 2018 yılının en […]

alışırken Kıdem Tazminatı Ödeme Avans

Çalışırken Kıdem Tazminatı Ödeme / Avans

İşverenler çeşitli saiklerle (işçinin ihtiyacı, talebi, kıdem tazminatı yükünün hafifletilmesi) iş sözleşmesi devam eden işçilerine kıdem tazminatı ödeyebilmektedir. Kimlere hangi şartlar altında kıdem tazminatı ödeneceği mülga 1475 sayılı Yasanın halen yürürlükte bulunan 14. Maddesinde açıkça […]

irket Ortaklarının Mal varlığına Haciz Konulabilir mi

Şirkete Ait SGK İdari Para Cezaları İçin Şirket Ortaklarının Mal varlığına Haciz Konulabilir mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun şirketlere, tüzel kişilere, şirket ortaklarına veya şahıslara gönderdiği icra ödeme emri tebligatları , 5510 sayılı Yasa’nın 88. maddesinde yer alan; “Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının […]

istida dilekçelerinde dikkat edilmesi gerekenler

İstifa Dilekçelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Çalışanların istifa ederek ayrılmak istemeleri durumunda geçmişe dönük dilekçeler incelendiğinde birçok hata yapıldığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede İstifa Dilekçelerinde a) Düzenleme tarihinin bulunmadığı, b) Somut neden belirtilmediği, c) Dilekçe üzerindeki yazı ve rakamlar üzerinde tahrifatlar […]

iş akdi feshi

İş Akdinin Askerlik ve Evlilik Nedeniyle Feshinde Kıdem Tazminatı

İş Akdinin Askerlik Nedeniyle Feshi Yargıtay ilke kararına göre; 4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte olan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, işçinin muvazzaf askerlik hizmeti sebebiyle iş […]