7166 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

Faaliyet Konuları ve Danışmanlık Hizmeti (1)YAPILMASINA DAİR KANUN’un Ücret ve Prim desteğini içeren  SGK’nın 2019/7 Sayılı uygulama Genelgesi Yayımlanmıştır.

Genelgeye Göre: İşkur’a kayıtlı işsizler arasından  2019/2. – 3. ve 4. aylarda işe alınan ve 2018 yılının en düşük ayına ilave olarak çalıştırılan  sigortalılar  bu teşvikten faydalanabilecektir.
İşe alındıktan sonra 9 ay içinde;
1-Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
4-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5-Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
15-Toplu işçi çıkarma
17-İşyerinin kapanması
19-Mevsim bitimi
20-Kampanya bitimi
22-Diğer nedenler
25-İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
34-İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

Nedenleriyle, sigortalının iş sözleşmesinin feshedilmemesi gerekmektedir.

Genelgenin detayına ulaşmak için TIKLAYINIZ