2024 SGK İşten Çıkış Kodları Nelerdir?

Başlıklar

2024 SGK İşten Çıkış Kodları Nelerdir?

Yeni eklenen işten çıkış kodları ile beraber güncel işten çıkış kodları aşağıdaki tablodaki gibidir.

Çıkış Koduİşten Çıkış ve Fesih NedenleriKıdem Tazminatıİhbar Tazminatıİşsizlik Maaşı
1Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)*

4

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi+* *+
5Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi++
8Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle+
9Malulen emeklilik nedeniyle+
10Ölüm+
11İş kazası sonucu ölüm+
12Askerlik+* * *
13Kadın işçinin evlenmesi+
14Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması+
15Toplu işçi çıkarma+* *+
16Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17İşyerinin kapanması+* *+
18İşin sona ermesi+* *+
19Mevsim bitimi  (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
20Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21Statü değişikliği
22Diğer nedenler
23İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih++
24İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih++
25İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih++
26Disiplin Kurulu kararı ile Fesih
27İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih++
28İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih++
30Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih+++
324046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi+++
33Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi++
34İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih+++
356495 SK nedeniyle devlet memurluğuna geçenler+
36KHK ile işyerinin kapatılması
37KHK ile kamu görevinden çıkarma
38Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma
39696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış+++
41Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler: SGK tarafından değişik gerekçeler nedeniyle  işten ayrılışları re’sen düzenlenenler için seçilecek koddur.
42İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
43İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.
44İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
45İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
46İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
47İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
48İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
49İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
50İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

* İhbar öneline uyulmaz ise işveren kazanır.

* * İhbar öneline uyulmaz ise işçi kazanır.

* * * Askerlik sonrasında alınabilir.

+ İşçi hak kazanır.

– İşçi hak kazanamaz.

Çıkış Kodları Nasıl Belirlenir?

İşten çıkış kodları iş akdinin hangi sebeple ve hangi tarafın isteği doğrultusunda belirlenmekte olup, fesih sürecinin tamamlanması amacıyla doğru bir şekilde belirlenmesi icap etmektedir.

Hatalı Çıkış Kodu Nasıl Düzeltilir?

İşveren tarafınca bildirimi yapılan işten çıkış kodu işveren tarafından işçi çıkış tarihinden sonraki 10 gün içerisinde düzeltilme imkânı mevcuttur.

10. günden sonra müracaat edilmesi gerekli

10. günün sonrasında düzeltilmesi gereken işten çıkış kodu için İŞKUR müdürlüklerine müracaatta bulunulması gerekmektedir.

Hangi Çıkış Kodlarından Kıdem Tazminatı Hakkı Kazanılır?

Kıdem tazminatı hak kazanılan işten çıkış kodları aşağıdaki gibidir.

 • Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi (Kod 4)
 • Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi (Kod 5)
 • Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle (Kod 8)
 • Malulen emeklilik nedeniyle (Kod 9)
 • Ölüm (Kod 10)
 • İş kazası sonucu ölüm (Kod 11)
 • Askerlik (Kod 12)
 • Kadın işçinin evlenmesi (Kod 13)
 • Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması (Kod 14)
 • Toplu işçi çıkarma (Kod 15)
 • İşyerinin kapanması (Kod 17)
 • İşin sona ermesi (Kod 18)
 • İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih (Kod 23)
 • İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih (Kod 24)
 • İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih (Kod 25)
 • İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih (Kod 27)
 • İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih (Kod 28)
 • Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih (Kod 31)
 • 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih (Kod 32)
 • Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi (Kod 33)
 • İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih (Kod 34)
 • 6495 SK. Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş (Kod 35)
 • 696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış (Kod 40)

Hangi Çıkış Kodlarından İhbar Tazminatı Hakkı Kazanılır?

İhbar tazminatı hak kazanılan işten çıkış kodları aşağıdaki gibidir.

 • Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi (Kod 4)
 • Toplu işçi çıkarma (Kod 15)
 • İşyerinin kapanması (Kod 17)
 • İşin sona ermesi (Kod 18)
 • Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih (Kod 31)
 • 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih (Kod 32)
 • İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih (Kod 34)
 • 696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış (Kod 40)

Hangi Çıkış Kodlarından İşsizlik Maaşı Hakkı Kazanılır?

İşsizlik Maaşına hak kazanılan işten çıkış kodları aşağıdaki gibidir.

 • Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi (Kod 4)
 • Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi (Kod 5)
 • Toplu işçi çıkarma (Kod 15)
 • İşyerinin kapanması (Kod 17)
 • İşin sona ermesi (Kod 18)
 • İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih (Kod 23)
 • İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih (Kod 24)
 • İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih (Kod 25)
 • İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih (Kod 27)
 • İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih (Kod 28)
 • Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih (Kod 31)
 • 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih (Kod 32)
 • Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi (Kod 33)
 • İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih (Kod 34
 • 696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış (Kod 40)

Pandemi Sürecinde İşten Çıkış Yasağı Kapsamına Girmeyen SGK İşten Çıkış Kodları Nelerdir?

 • Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (Kod 2)
 • Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) (Kod 3)
 • Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi (Kod 5)
 • Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle (Kod 8)
 • Malulen emeklilik nedeniyle (Kod 9)
 • Ölüm (Kod 10)
 • İş kazası sonucu ölüm (Kod 11)
 • Askerlik           (Kod 12)
 • Kadın işçinin evlenmesi(Kod 13)
 • Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması (Kod 14)
 • Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli (Kod 16)
 • İşyerinin kapanması (Kod 17)
 • İşin sona ermesi (Kod 18)
 • Mevsim bitimi (Kod 19)
 • Kampanya bitimi (Kod 20)
 • Statü değişikliği (Kod 21)
 • İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih (Kod 23)
 • İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih (Kod 24)
 • İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih (Kod 25)
 • İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih (Kod 29)
 • Vize süresinin bitimi (Kod 30)
 • Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi  (Kod 33)
 • 6495 sayılı Kanun nedeniyle Devlet memurluğuna geçenler (Kod 35)
 • KHK ile işyerinin kapatılması (Kod 36)
 • KHK ile kamu görevinden çıkarma (Kod 37)
 • Doğum nedeniyle işten ayrılma (Kod 38)
 • 696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçiş (Kod 39)
 • 696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış (Kod 40)
 • SGK tarafından re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler (Kod 41)
 • İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması (Kod 42)
 • İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması. (Kod 43)
 • İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.(Kod 44)
 • İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması (Kod 45)
 • İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. (Kod 46)
 • İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi. (Kod 47)
 •  İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut birayda üç işgünü işine devam etmemesi (Kod 48)
 • İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi (Kod 49)
 • İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri,  tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması. (Kod 50)

SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARININ DETAYLI AÇIKLAMALARI

SGK Çıkış Kodu 1 Nedir?

Bu kod “Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşverence Feshi” tanımlanmıştır.

Deneme süreli iş sözleşmesi olması gerekmekte olup, bu süre içinde işveren tarafından işçi çıkarılmış olmalıdır.

SGK Çıkış Kodu 2 Nedir?

Bu kod “Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi” tanımlanmıştır.

Deneme süresi içerisinde veya sonunda sözleşme işçi tarafından sona erdirilmişse bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 3 Nedir?

Bu kod “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi (İstifa)” tanımlanmıştır.

İş sözleşmesinin işçinin kendisi tarafından bitirilmesi halinde (istifa) bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 4 Nedir?

Bu kod “Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi“ tanımlanmıştır.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi işveren tarafından feshediliyor ve haklı bir neden bildirilmiyorsa bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 5 Nedir?

Bu kod “Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi” tanımlanmıştır.

İş sözleşmesi belirli bir süre içeriyor ise, sürenin sona ermesiyle beraber sözleşme kendiliğinden sona ermiş olması halinde bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 8 Nedir?

Bu kod “Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle” tanımlanmıştır.

İşçi sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığına veya toptan ödemeye hak kazanacak şekilde işten ayrılıyorsa bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 9 Nedir?

Bu kod “Malulen emeklilik nedeniyle” tanımlanmıştır. Malulen emeklilik nedeniyle işçi, işten ayrılıyorsa bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 10 Nedir?

Bu kod “Ölüm” tanımlanmıştır. Ölüm halinde çıkış kodu olarak bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 11 Nedir?

Bu kod “İş kazası sonucu ölüm” tanımlanmıştır. İşçinin ölümü iş kazasına bağlı olarak gerçekleşmişse bu kod seçilecektir.

İş Kazası Henüz Kesin değil ise 10 çıkış kodu seçilir.

Fakat işçinin ölümünün iş kazasına bağlı olup olmadığı kesinleşmedi ise bu kod yerine (10) numaralı kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 12 Nedir?

Bu kod “Askerlik” tanımlanmıştır. İşçi askerlik görevini yerine getirmek üzere işten ayrılmışsa bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 13 Nedir?

Bu kod “Kadın işçinin evlenmesi” tanımlanmıştır.

İş Kanunu, kadın işçiye evlilik sebebiyle iş akdini sona erdirme ve tazminat hakkı tanımıştır. Kadın işçi evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde evlilik gerekçesiyle iş akdini sona erdirmiş ise, çıkış kodu olarak bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 14 Nedir?

Bu kod “Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması” tanımlanmıştır.

Çalışanların emeklilik için sağlamaları gereken 3 şart mevcuttur;

 • Prim günü,
 • Sigortalılık süresi
 • Yaş olmak

Bir çalışanın yaş dışında diğer şartları tamamladığına ilişkin yazılı belgeyi SGK’dan temin ederek, işveren sunması halinde kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilecek ve çıkış kodu olarak bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 15 Nedir?

Bu Kod “Toplu işçi çıkarma” tanımlanmıştır. Toplu olarak işçi çıkarabilmektedir. Bu durumda toplu çıkarma kapsamında olan işçiler için bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 16 Nedir?

Bu Kod “Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli” tanımlanmıştır.

Aynı gerçek veya tüzel kişi işverene ait birden fazla işyeri arasında işçinin nakil olması halinde bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 17 Nedir?

Bu Kod “İşyerinin kapanması” tanımlanmıştır.

İşyerinin kapanması veya faaliyetinin sona ermesi durumunda işten çıkarılan işçiler için bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 18 Nedir?

Bu Kod “İşin sona ermesi” tanımlanmıştır.

Belirli işin amacının gerçekleşmesi sonucu işin sona ermesi ile iş sözleşmesinin bitirilmesi sonucu işten çıkışı yapılan işçiler için bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 19 Nedir?

Bu Kod “Mevsim bitimi” tanımlanmıştır.

Mevsimlik işler sonucu mevsim bitimi sonucu işçiler için çıkış verilmekte fakat takip eden mevsimde tekrar girişleri yapılmaktadır. Bu durumda çıkış kodu bu kod seçilecektir.

Takip eden sezonda iş başı yaptırılmaz ise, 4 kodu seçilir.

Fakat çıkış verilen işçiler takip eden mevsimde tekrar işbaşı yaptırılmayacak ise, bu kod yerine 4 numaralı kod seçilmesi gerekmektedir.

SGK Çıkış Kodu 20 Nedir?

Bu Kod “Kampanya bitimi” tanımlanmıştır.

Kampanyalı üretim yapan işyerlerinde kampanya bitiminde işçilere çıkış verilmekte, sonraki kampanyaya kadar iş akdi askıda kalmaktadır. Bu durumda çıkış kodu bu kod seçilecektir.

Takip eden kampanyada iş başı yaptırılmaz ise, 4 kodu seçilir.

Fakat çıkış verilen işçiler takip eden kampanyada tekrar işbaşı yaptırılmayacak ise, bu kod yerine 4 numaralı kod seçilmesi gerekmektedir.

SGK Çıkış Kodu 21 Nedir?

Bu Kod “Statü değişikliği” tanımlanmıştır.

Sigortalı (4/a) olarak çalışan bir işçi aynı işyerine ortak olması durumda bu kişinin çıkışı yapılmaktadır. Bu durumda çıkış kodu bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 22 Nedir?

Bu Kod “Diğer Nedenler” tanımlanmıştır.

İşten çıkış nedeni başkaca bir çıkış kodu ile bağdaşmayan nedenden kaynaklanıyor ise çıkış kodu bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 23 Nedir?

Bu Kod “İşçi Tarafından Zorunlu Nedenle Fesih” tanımlanmıştır.

İşyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıkması durumunda işçi, iş akdini feshedebilmektedir. Bu durumda çıkış kodu olarak bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 24 Nedir?

Bu Kod “İşçi Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih” tanımlanmıştır.

İş sözleşmesi işçi tarafından sağlık nedeniyle sona erdiriliyorsa çıkış kodu bu kod seçilecektir.

Sağlık raporu şarttır.

Sağlık nedeniyle fesihte sağlık ile sorunun raporla belgelendirilmesi zorunludur.

SGK Çıkış Kodu 25 Nedir?

Bu Kod “İşçi Tarafından İşverenin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranışı Nedeni İle Fesih” tanımlanmıştır.

İş sözleşmesi işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı sebepler nedeniyle işçi tarafından sonlandırılıyor ise çıkış kodu bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 26 Nedir?

Bu Kod “Disiplin Kurulu Kararı İle Fesih” tanımlanmıştır.

İş sözleşmesi iş akdi disiplin soruşturması ile fesih ediliyor ise çıkış kodu bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 27 Nedir?

Bu Kod “İşveren Tarafından Zorunlu Nedenlerle ve Tutukluluk Nedeniyle Fesih” tanımlanmıştır.

İşçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan engelleyen zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması veya işçinin tutukluluğu durumunda, bu çıkış kodu seçilerek iş sözleşmesi sona erdirilebilmektedir.

SGK Çıkış Kodu 28 Nedir?

Bu Kod “ İşveren Tarafından Sağlık Nedeni İle Fesih” tanımlanmıştır.

Sağlık nedenlerinin ortaya çıkması halinde, işçi gibi iş akdinin sonlandırılması durumu işveren içinde sonlandırılabilir. Bu durumda çıkış kodu bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 30 Nedir?

Bu Kod “  Vize Süresinin Bitimi” tanımlanmıştır.

İş sözleşmesi işçi ve işveren dışında üçüncü bir kurum veya kuruluşun vizesine bağlı ise ve vize süresi sona ermişse bu kod seçilmesi gerekmektedir.

Vize süresinden sonra işçi tekrar iş başı yaptırılmaz ise, 4 kodu seçilir.

Vize süresinden sonra işçi tekrar iş başı yaptırılmaz ise, bu kod yerine 4 numaralı kod seçilmesi gerekmektedir.

SGK Çıkış Kodu 31 Nedir?

Bu Kod “Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev Ve Lokavt Kanunu Kapsamında Kendi İstek Ve Kusuru Dışında Fesih” tanımlanmıştır.

İşçi, kendi istek ve kusuru dışında kanunların işverene tanıdığı fesih yetkisi kapsamında iş sözleşmesi sona erdirilmiş ise bu kod seçilmesi gerekmektedir.

SGK Çıkış Kodu 32 Nedir?

Bu Kod “4046 Sayılı Kanunun 21 İnci Maddesine Göre Özelleştirme Nedeni İle Fesih” tanımlanmıştır.

Özelleştirilen bir işyerinden bu sebepten ötürü işten çıkarılan işçi için bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 33 Nedir?

Bu Kod “Gazeteci Tarafından Sözleşmenin Feshi” tanımlanmıştır.

İş sözleşmesi gazeteci tarafından sona erdirilmişse bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 34 Nedir?

Bu Kod “İşyerinin Devri, İşin veya İşyerinin Niteliğinin Değişmesi Nedeniyle Fesih” tanımlanmıştır.

İşçinin iş sözleşmesinin sona erdirilmesi sebebi işyerinin bir başka işyerine devri ya da işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi ise bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 35 Nedir?

Bu Kod “6495 SK Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş” tanımlanmıştır.

Sigortalının devlet memurluğuna geçişi halinde bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 36 Nedir?

Bu Kod “KHK İle İşyerinin Kapatılması” tanımlanmıştır.

21 Temmuz 2016 tarihinde başlayan OHAL uygulaması kapsamında 667 ve 668 sayılı KHK’larla bazı işyerleri kapatılmış, olup, bahsi geçen KHK’larla kapatılan işyerlerinden çıkışı yapılacak personeller için bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 37 Nedir?

Bu Kod “KHK İle Kamu Görevinden Çıkarma” tanımlanmıştır.

FETÖ/PYD nedeni ile kamu görevinden çıkarılanların işten çıkış kodu olarak bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 38 Nedir?

Bu Kod “Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma” tanımlanmıştır.

Doğum nedeniyle işten ayrılan bayan sigortalı için bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 39 Nedir?

Bu Kod “696 KHK İle Kamu İşçiliğine Geçiş” tanımlanmıştır.

Kamu idarelerinde alt işverenin işçisi olarak çalışmakta iken, 696 sayılı KHK ile kamuya işçi olarak geçen işçilerin çıkışı için bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 40 Nedir?

Bu Kod “696 KHK İle Kamu İşçiliğine Geçilmemesi Sebebiyle Çıkış” tanımlanmıştır.

Kamu idarelerinde alt işverenin işçisi olarak çalışmakta iken, 696 sayılı KHK ile kamuya işçi olarak atanamayan(Emekli olması gibi nedenlerden dolayı) işçilerin iş akdinin sonlandırılması halinde bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 41 Nedir?

Bu Kod “Re’sen İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenenler” tanımlanmıştır.

SGK tarafından farklı gerekçeler nedeniyle işten ayrılışları resen düzenlenenler için bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 42 Nedir?

İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması halinde bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 43 Nedir?

İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması halinde bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 44 Nedir?

İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması halinde bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 45 Nedir?

İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması halinde bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 46 Nedir?

İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması halinde bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 47 Nedir?

İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi halinde bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 48 Nedir?

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 49 Nedir?

İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi halinde bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 50 Nedir?

İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması halinde bu kod seçilir.

Yeni Eklenen İşten Çıkış Kodları Nelerdir?

16.04.2021 tarihinden itibaren yapılan değişiklikle beraber ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı işten çıkış kodları belirlenmiştir.

22.02.2013 tarihli 2013/11 Sayılı Genelgenin 1. Kısım 6’ıncı bölümünde yer alan “ “2.1- İşten ayrılış nedeni” alt başlığındaki işten ayrılış nedenleri tablosunda bulunan;

29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu ÇIKARILMIŞ, “41-” no’lu koddan sonra gelmek üzere aşağıdaki kodlar EKLEMİŞTİR.

 Çıkış KodlarıAçıklamasıKanun Maddesi
42GEREKLİ VASIFLARDA İŞVERENİN YANILTILMASI

İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-a
43İŞVERENLE İLGİLİ ASILSIZ İHBARLAR

İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-b
44BAŞKA İŞÇİYE CİNSEL TACİZ

İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-c
45İŞÇİNİN SATAŞMASI VE İŞE SARHOŞ GELMESİ VEYA İŞ YERİNDE KULLANMASI

İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-d
46HIRSIZLIK VE MESLEK SIRLARINI DEŞİFRE ETMEK

İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-e
477 GÜNDEN FAZLA HAPİS CEZASI ALANLAR

İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-f
48İŞVERENDEN İZİN ALMAKSIZIN UZUN SÜRELİ DEVAMSIZLIK YAPMAK

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-g
49İŞÇİNİN GÖREVİNİ YAPMAMASI

İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-h
50İŞİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMAK

İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-ı