2024 KVKK VERBİS BİLDİRİM SÜRELERİ

Kurulun 06.07.2023 tarihli ve 2023/1154 sayılı kararı ile; yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmaktadır.

✔️Kişisel Verileri Koruma Kurumu internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuru ile Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt ve bildirim yapmayanlar hakkında idari para cezası uygulamaya başladığını bildirmiştir. VERBİS’e kayıt ve bildirim yapmayanlar hakkında 189.245-TL’den 9.463.213- TL’ye kadar idari para cezası öngörülmektedir.

✔️Veri Sorumluları KVKK uyum sürecinde teknik, hukuki ve idari tedbirleri almak ve uygulamaya geçirmek zorundadır.

KVKK Kamuoyu Duyurusu (VERBİS)

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Geçici 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında “Veri sorumluları, Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme istinaden Kurulun 06.07.2023 tarihli ve 2023/1154 sayılı kararı ile, VERBİS kaydı istisna limitinin 25 milyon Türk Lirasından 100 milyon Türk Lirasına çıkarılmıştır.

İlgili karara ilişkin kamuoyu duyurusuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2024 YILINDA İLK DEFA VERBİS KAPSAMINA GİREN FİRMALAR
  • 2024 yılının en az 7 ayında Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde 50’den çok çalışan bildiren firmalar 01.01.2024 tarihinden itibaren 30 gün içinde VERBİS kaydını tamamlamalıdır.
  • Yıllık mali bilanço büyüklüğü 100 milyon TL’den fazla olan firmalardan Gelir vergisi mükellefleri ve Kurumlar vergisi mükellefleri bilanço büyüklüklerinin kesinleşme tarihinden itibaren 30 gün içinde VERBİS kaydını tamamlamalıdır.

Özel uzmanlık gerektiren bu çalışmalarda tüm şirketlerimize danışmanlık hizmeti vermekteyiz. VERBİS kaydınızı oluşturmakta, 74 belgeden oluşan dokümanlarınızı vermekte, eğitim modülüyle bilinçlendirme sağlamakta, risk analizi yaparak ihtiyacınıza göre idari ve teknik önlemler sunmaktayız.

Boğaziçi İrtibat No: 0543 329 32 12