2023 YILI GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ – YEMEK – YOL – KREŞ İSTİSNA DÜZENLEMELERİ

30.12.2022 tarihli ve 32059 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 323 sıra numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; 2023 yılında uygulanacak olan gelir vergisi dilimleri, engellilik indirimi tutarları, günlük yemek bedeli istisnası, günlük yol yardımı istisnası konularında düzenlemeler yapılmıştır.

1) Gelir vergisi dilimleri

193 sayılı Kanunun 103. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2023 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

2) Engellilik indirimi tutarları

193 sayılı Kanunun 31. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarı, 2023 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

3) Yemek bedeli istisnası

193 sayılı Kanunun 23. maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedeline ilişkin istisna tutarı, 2023 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmak üzere 110 TL olarak belirlenmiştir.

4) Yol yardımı istisnası

193 sayılı Kanunun 23. maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2023 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmak üzere 56 TL olarak belirlenmiştir.

5) Kreş yardımı istisnası

193 sayılı Kanunun 23. maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin brüt asgari ücretin % 50’si olarak uygulanan istisna tutarı, 5.004 TL’ye çıkarılmıştır.

Kaynak: Resmi Gazete