2021 Yılı Gelir Vergisi Tarifeleri

gelir vergisi e1547112851443
gelir vergisi e1547112851443

Ücret Gelirler için Vergi Dilimleri

22.000 TL’na kadar%15
49.000 TL’nın 22.000 TL’sı için 3.300 TL, fazlası%20
180.000 TL’nın 49.000 TL’sı için 8.700 TL, fazlası%27
600.000 TL’nın 180.000 TL’sı için 44.070 TL, fazlası%35
600.000 TL’dan fazlasının 600.000 TL’sı için 191.070 TL, fazlası%40

 

Ücret Dışındaki Gelirler İçin Vergi Dilimleri

22.000 TL’na kadar%15
49.000 TL’nın 22.000 TL’sı için 3.300 TL, fazlası%20
120.000 TL’nın 49.000 TL’sı için 8.700 TL, fazlası%27
600.000 TL’nın 120.000 TL’sı için 27.870 TL, fazlası%35
600.000 TL’dan fazlasının 600.000 TL’sı için 195.870 TL, fazlası%40