2021 Yılı Asgari Ücret Tutarları

2021 Yılı Asgari Ücret Tutarı Bugünkü Resmi Gazetede Yayımlandı
2021 Yılı Asgari Ücret Tutarı Bugünkü Resmi Gazetede Yayımlandı

01/01/2021 – 31/12/2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Asgari Ücret Günlük  119 lira 25 kuruş ,Aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanacaktır. Konuyla ilgili Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı aşağıdaki linktedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201230-2.pdf

2021 Yılı Asgari Ücreti 

Asgari Ücret 2021 Yasal Kesintileri
(01.01.2021 – 31.12.2021)
Brüt Ücret3.577,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı500,85 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı35,78 TL
Gelir Vergisi Matrahı3.040,88 TL
Gelir Vergisi456,13 TL
Damga Vergisi27,15 TL
Kesintiler Toplamı1.019,91 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)268,31 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)2.825,90 TL

2021 Yılı Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

Asgari Ücret 3.577,50TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 554,51TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu71,55 TL
İşverene Toplam Maliyeti4.203,56 TL

2021 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tutarları Dahil Asgari Ücret

Medeni DurumAylık Tutar
Bekar2.825,90 TL
Evli eşi çalışmayan2.879,57 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu2.919,81 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu2.960,06 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu3.013,72 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu3.013,72 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu3.013,72 TL
Evli eşi çalışan2.825,90 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu2.866,15 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu2.906,40 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu2.960,06 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu2.986,89 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu3.013,72 TL

Asgari Ücretli Çalışan İçin Teşviklerden Sağlanan İndirim Tutarı

5 PUAN İNDİRİMİ147,15 TL
6111 TEŞVİKİ603,32 TL
7103 TEŞVİKİ1.103,63 TL
5076 AR-GE TEŞVİKİ375,23 TL
6645 TEŞVİKİ603,32 TL
14857 TEŞVİKİ603,32 TL