Manşet

2020 Yılı Asgari Ücret Tutarları

01/01/2020 – 31/12/2020 Tarihleri Arasında Uygulanacak Asgari Ücret Günlük 98.10-TL Aylık 2.943-TL Olarak uygulanacaktır. Konuyla ilgili Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı aşağıdaki linktedir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191227-21.pdf 2020 Yılı Asgari Ücreti  Asgari Ücret 2020 Yasal Kesintileri (01.01.2020 – 31.12.2020) Brüt Ücret 2.943,00 TL […]

Bogaziçi Bülten

Süt İzni Kullandırma Esasları

Emziren anne her çalışma günü içinde 1,5 saatlik emzirme izni kullanabilecektir. Bu izin anne yasal doğum iznini bitirdikten sonra başlar çocuk 1 yaşını doldurduğunda sona erer. Anne süt iznini hangi saatler arasında ve kaça bölerek […]

Bogaziçi Bülten

Çocuk ve Genç İşçi Çalıştırırken Dikkat Edilecek Hususlar

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte;  Genç işçi : 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi, Çocuk işçi ise  : 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiyi ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. Söz konusu Yönetmeliğe […]

Bogaziçi Bülten

SGK’ca Yeni eklenen “25-Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama” Eksik Gün nedeni Kodu Hk.

Yabancı uyruklu sigortalıların eksik gün bildirimleri konulu SGK Genel Yazısı yayınlanmıştır. Bu genel yazıya göre; yabancı uyruklu sigortalılar için seçilebilecek eksik gün nedenleri 1-İstirahat, 4-Gözaltına Alınma, 5-Tutukluluk, 8-Grev, 9-Lokavt, 10-Genel Hayatı Etkileyen Olaylar ve 11-Doğal […]

Bogaziçi Bülten

Yeni Gelir Vergisi Dilimleri ile Ulaşım Bedelinin Gelir Vergisinden İstisna Tutulmasını İçeren Kanun Yayımlandı

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDAKİ 7194 SAYILI  KANUN YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.   Bu kanun ile Çalışmaya hayatını ilgilendiren 2 önemli değişiklik yapılmıştır. 1) Gelir Vergisi […]

Hizmetlerimiz

KVKK Danışmanlığı

KVKK Danışmanlığı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereği, 50 işçi veya mali bilanço aktif değeri 25 milyon TL olan işletmeler (şirket/gerçek kişi), 30/09/2020 tarihine kadar veri sorumluları siciline kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Boğaziçi Mevzuat olarak, şirketlerin […]