2019 Yılı Gelir Vergisi Tarifeleri

2019 Yılı Gelir Vergisi Tarifeleri

Ücret Gelirleri İçin
Gelir Dilimi Vergi Oranı
18.000 TL’ye kadar 15%
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası 20%
148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası 27%
148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL, fazlası 35%

 

Ücret Dışındaki Gelirler İçin
Gelir Dilimi Vergi Oranı
18.000 TL’ye kadar 15%
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası 20%
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası 27%
98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, fazlası 35%