SGK Eksik Gün Nedenleri

eksik gün kodları
eksik gün kodları

Eksik gün nedeni listesi 27 NİSAN 2020 tarihinde güncellenmiştir.

 01- İstirahat
 02- Ücretsiz İzin
 03- Disiplin cezası
 04- Gözaltına alınma
 05- Tutukluluk
 06- Kısmi istihdam
 07- Puantaj kayıtları
 08- Grev
 09- Lokavt
 10- Genel hayatı etkileyen olaylar
 11- Doğal afet
 12- Birden fazla
 13- Diğer Nedenler
 15- Devamsızlık
 16- Fesih tarihinde çalışmamış
 17- Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
 18- Kısa çalışma ödeneği
 19- Ücretsiz Doğum İzni
 20- Ücretsiz Yol İzni
 21- Diğer Ücretsiz İzin
 22- 5434 SK. EK 76, GM 192
23- Yarım çalışma ödeneği
24- Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler
25- Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama
26- Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu sigortalı
27-  Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler
28-  Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç. 10. Md.) (YENİ)
29-  Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç. 10. Md) ve Diğer (YENİ)

28. ve 29. kodlarda yer alan Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç. 10.Md) eksik gün nedenleri için 2020/04 dönemi öncesi seçilemeyeceğine dikkat ediniz.