No Picture
Genelgeler-Tebligatlar

2024 YILI ASGARİ ÜCRETİ VE BUNA BAĞLI DEĞİŞEN TUTARLAR

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 27.12.2023 tarihli kararıyla, 2024 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenmiştir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen, 2024 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı 30.12.2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan […]

No Picture
Bogaziçi Bülten

2024 SGK İşten Çıkış Kodları Nelerdir?

2024 SGK İşten Çıkış Kodları Nelerdir? Yeni eklenen işten çıkış kodları ile beraber güncel işten çıkış kodları aşağıdaki tablodaki gibidir. Çıkış Kodu İşten Çıkış ve Fesih Nedenleri Kıdem Tazminatı İhbar Tazminatı İşsizlik Maaşı 1 Deneme […]

No Picture
Bogaziçi Bülten

DEPREM CENAZE YARDIMI VE ÖLÜM AYLIĞI

Depremde yakınlarını kaybedenlere 2 bin 54 lira cenaze ödeneği (yardımı) yatırılacak, ölüm (dul-yetim) aylığı bağlanacak, ölüm toptan ödemesi gerçekleştirilecek. Cenaze ödeneği sırasıyla sigortalının eşi, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına ya da kardeşlerine veriliyor. […]

No Picture
Bogaziçi Bülten

DEPREM BÖLGESİNDEKİ İŞLETMELERDE ÇALIŞANLARIN 3 AYLIK ÜCRETLERİ İŞKUR TARAFINDAN ÖDENMESİ

06/02/2023 Tarihinde meydana gelen deprem felaketi sonucu Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri için mücbir sebep hali ilan edilmiştir. Deprem felaketine maruz kalan işletmelerde çalışanların ücretleri 3 aya kadar […]

No Picture
Bogaziçi Bülten

2023 YILI GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ – YEMEK – YOL – KREŞ İSTİSNA DÜZENLEMELERİ

30.12.2022 tarihli ve 32059 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 323 sıra numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; 2023 yılında uygulanacak olan gelir vergisi dilimleri, engellilik indirimi tutarları, günlük yemek bedeli istisnası, günlük yol yardımı istisnası konularında […]

No Picture
Bogaziçi Bülten

ÇALIŞANLARA VERİLEN ELEKTRİK, DOĞALGAZ- ISINMA ÜCRETİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

09.11.2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1. maddesinde: “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren […]

No Picture
Bogaziçi Bülten

2023 YILI ASGARİ ÜCRETİ VE ASGARİ ÜCRETE BAĞLI PARAMETRELER 

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRI Merhaba, 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında uygulanacak asgari ücret miktarı aylık brüt 10.008,00 TL olarak açıklanmıştır. 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe giren asgari ücretin işveren maliyeti aşağıdaki tabloda […]

No Picture
Bogaziçi Bülten

2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranına Göre KVKK İdari Para Cezaları

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi uyarınca yeniden değerleme oranı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre, yeniden değerleme oranı, 2023 yılı için %122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak açıklanmıştır. […]

No Picture
Genelgeler-Tebligatlar

Yemek Kartı Uygulamasında SGK Primi Kesintisi

SGK 2022/22 sayılı Genelge ile yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki vb. araçlarla fatura karşılığı ödenen yemek bedellerine ilişkin olarak 1 Aralık 2022 tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde SGK prim istisna limitinde düzenleme yapmıştır. Yapılan […]