2022 İkinci Dönem Asgari Ücret

4857 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2022 yılı ikinci yarısı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arası için tespit edilerek, 01/07/2022 tarihli ve 31883 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden, 1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 215,70 TL olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurt dışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde dikkate alınacak tutarlar SGK’nın 2022/13 Sayılı Genelgesinde açıklanmıştır.

2022 Yılı(İkinci Yarısı) SGK Parametreleri
Sigorta primi günlük kazanç alt sınırı(Asgari ücret)215,70
Sigorta primi aylık kazanç alt sınırı6.471,00
Sigorta primi günlük kazanç üst sınırı1.617,75
Sigorta primi aylık kazanç üst sınırı48.532,50
Yemek parası sigorta istisna tutarı(Nakdi) – 215,70 TL x % 612,94 TL (Günlük)
Çocuk zammı sigorta istisna tutarı- 6.471,00x % 2129,42 TL (Aylık)
Aile zammı (yardımı) sigorta istisna tutarı – 6.471,00 x %10647,10 TL (Aylık)